1999 как пишется на немецком

2021 zweitausendeinundzwanzig [ˈt͡svaɪ̯ˌtaʊ̯zn̩taɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈцвайˌтаузэнтайнунтˈцванцихь] 2020 zweitausendzwanzig [ˈt͡svaɪ̯ˌtaʊ̯zn̩tˈt͡svant͡sɪç] [ˈцвайˌтаузэнтˈцванцихь] 2019 zweitausendneunzehn [ˈt͡svaɪ̯ˌtaʊ̯zn̩tnɔɪ̯nt͡seːn] [ˈцвайˌтаузэнтнойнце:йн] 2018 zweitausendachtzehn [ˈt͡svaɪ̯ˌtaʊ̯zn̩taxtt͡seːn] [ˈцвайˌтаузэнтахтце:йн] 2017 zweitausendsiebenzehn [ˈt͡svaɪ̯ˌtaʊ̯zn̩tˈziːbn̩t͡seːn] [ˈцвайˌтаузэнтˈзи:бнце:йн] 2016 zweitausendsechszehn [ˈt͡svaɪ̯ˌtaʊ̯zn̩tˈzɛçt͡seːn] [ˈцвайˌтаузэнтзэхьце:йн] 2015 zweitausendfünfzehn [ˈt͡svaɪ̯ˌtaʊ̯zn̩tfʏnft͡seːn] [ˈцвайˌтаузэнтфюнфце:йн] 2014 zweitausendvierzehn [ˈt͡svaɪ̯ˌtaʊ̯zn̩tfiːɐ̯t͡seːn] [ˈцвайˌтаузэнтфи:аце:йн] 2013 zweitausenddreizehn [ˈt͡svaɪ̯ˌtaʊ̯zn̩tdʁaɪ̯t͡seːn] [ˈцвайˌтаузэнтдрайце:йн] 2012 zweitausendzwölf [ˈt͡svaɪ̯ˌtaʊ̯zn̩tt͡svœlf] [ˈцвайˌтаузэнтцвёльф] 2011 zweitausendelf [ˈt͡svaɪ̯ˌtaʊ̯zn̩tɛlf] [ˈцвайˌтаузэнтэльф] 2010 zweitausendzehn [ˈt͡svaɪ̯ˌtaʊ̯zn̩tt͡seːn] [ˈцвайˌтаузэнтце:йн] 2009 zweitausendneun [ˈt͡svaɪ̯ˌtaʊ̯zn̩tnɔɪ̯n] [ˈцвайˌтаузэнтнойн] 2008 zweitausendacht [ˈt͡svaɪ̯ˌtaʊ̯zn̩taxt] [ˈцвайˌтаузэнтахт] 2007 zweitausendsieben [ˈt͡svaɪ̯ˌtaʊ̯zn̩tˈziːbn̩] [ˈцвайˌтаузэнтˈзи:бн] 2006 zweitausendsechs [ˈt͡svaɪ̯ˌtaʊ̯zn̩tzɛks] [ˈцвайˌтаузэнтзэкс] 2005 zweitausendfünf [ˈt͡svaɪ̯ˌtaʊ̯zn̩tfʏnf] [ˈцвайˌтаузэнтфюнф] 2004 zweitausendvier [ˈt͡svaɪ̯ˌtaʊ̯zn̩tfiːɐ̯] [ˈцвайˌтаузэнтфи:а] 2003 zweitausenddrei [ˈt͡svaɪ̯ˌtaʊ̯zn̩tdʁaɪ̯] [ˈцвайˌтаузэнтдрай] 2002 zweitausendzwei [ˈt͡svaɪ̯ˌtaʊ̯zn̩tt͡svaɪ̯] [ˈцвайˌтаузэнтцвай] 2001 zweitausendeins [ˈt͡svaɪ̯ˌtaʊ̯zn̩taɪ̯ns] [ˈцвайˌтаузэнтайнс] 2000 zweitausend [ˈt͡svaɪ̯ˌtaʊ̯zn̩t] [ˈцвайˌтаузэнт] 1999 neunzehnhundertneunundneunzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтнойнунтˈнойнцихь] 1998 neunzehnhundertachtundneunzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтахтунтˈнойнцихь] 1997 neunzehnhundertsiebenundneunzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈнойнцихь] 1996 neunzehnhundertsechsundneunzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтзэксунтˈнойнцихь] 1995 neunzehnhundertfünfundneunzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтфюнфунтˈнойнцихь] 1994 neunzehnhundertvierundneunzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтфи:аунтˈнойнцихь] 1993 neunzehnhundertdreiundneunzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтдрайунтˈнойнцихь] 1992 neunzehnhundertzweiundneunzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтцвайунтˈнойнцихь] 1991 neunzehnhunderteinundneunzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтайнунтˈнойнцихь] 1990 neunzehnhundertneunzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтˈнойнцихь] 1989 neunzehnhundertneunundachtzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтнойнунтˈахтцихь] 1988 neunzehnhundertachtundachtzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈaxt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтахтунтˈахтцихь] 1987 neunzehnhundertsiebenundachtzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈaxt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈахтцихь] 1986 neunzehnhundertsechsundachtzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈaxt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтзэксунтˈахтцихь] 1985 neunzehnhundertfünfundachtzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈaxt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтфюнфунтˈахтцихь] 1984 neunzehnhundertvierundachtzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтфи:аунтˈахтцихь] 1983 neunzehnhundertdreiundachtzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтдрайунтˈахтцихь] 1982 neunzehnhundertzweiundachtzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтцвайунтˈахтцихь] 1981 neunzehnhunderteinundachtzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтайнунтˈахтцихь] 1980 neunzehnhundertachtzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtˈaxt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтˈахтцихь] 1979 neunzehnhundertneunundsiebzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтнойнунтˈзи:пцихь] 1978 neunzehnhundertachtundsiebzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈziːpt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтахтунтˈзи:пцихь] 1977 neunzehnhundertsiebenundsiebzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈziːpt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈзи:пцихь] 1976 neunzehnhundertsechsundsiebzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈziːpt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтзэксунтˈзи:пцихь] 1975 neunzehnhundertfünfundsiebzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈziːpt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтфюнфунтˈзи:пцихь] 1974 neunzehnhundertvierundsiebzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтфи:аунтˈзи:пцихь] 1973 neunzehnhundertdreiundsiebzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтдрайунтˈзи:пцихь] 1972 neunzehnhundertzweiundsiebzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтцвайунтˈзи:пцихь] 1971 neunzehnhunderteinundsiebzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтайнунтˈзи:пцихь] 1970 neunzehnhundertsiebzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtˈziːpt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтˈзи:пцихь] 1969 neunzehnhundertneunundsechzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтнойнунтˈзэхьцихь] 1968 neunzehnhundertachtundsechzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈzɛçt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтахтунтˈзэхьцихь] 1967 neunzehnhundertsiebenundsechzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈzɛçt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈзэхьцихь] 1966 neunzehnhundertsechsundsechzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈzɛçt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтзэксунтˈзэхьцихь] 1965 neunzehnhundertfünfundsechzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈzɛçt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтфюнфунтˈзэхьцихь] 1964 neunzehnhundertvierundsechzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтфи:аунтˈзэхьцихь] 1963 neunzehnhundertdreiundsechzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтдрайунтˈзэхьцихь] 1962 neunzehnhundertzweiundsechzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтцвайунтˈзэхьцихь] 1961 neunzehnhunderteinundsechzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтайнунтˈзэхьцихь] 1960 neunzehnhundertsechzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtˈzɛçt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтˈзэхьцихь] 1959 neunzehnhundertneunundfünfzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтнойнунтˈфюнфцихь] 1958 neunzehnhundertachtundfünfzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈfʏnft͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтахтунтˈфюнфцихь] 1957 neunzehnhundertsiebenundfünfzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfʏnft͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈфюнфцихь] 1956 neunzehnhundertsechsundfünfzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈfʏnft͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтзэксунтˈфюнфцихь] 1955 neunzehnhundertfünfundfünfzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈfʏnft͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтфюнфунтˈфюнфцихь] 1954 neunzehnhundertvierundfünfzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтфи:аунтˈфюнфцихь] 1953 neunzehnhundertdreiundfünfzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтдрайунтˈфюнфцихь] 1952 neunzehnhundertzweiundfünfzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтцвайунтˈфюнфцихь] 1951 neunzehnhunderteinundfünfzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтайнунтˈфюнфцихь] 1950 neunzehnhundertfünfzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtˈfʏnft͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтˈфюнфцихь] 1949 neunzehnhundertneunundvierzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтнойнунтˈфирцихь] 1948 neunzehnhundertachtundvierzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈfɪʁt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтахтунтˈфирцихь] 1947 neunzehnhundertsiebenundvierzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈфирцихь] 1946 neunzehnhundertsechsundvierzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈfɪʁt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтзэксунтˈфирцихь] 1945 neunzehnhundertfünfundvierzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈfɪʁt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтфюнфунтˈфирцихь] 1944 neunzehnhundertvierundvierzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтфи:аунтˈфирцихь] 1943 neunzehnhundertdreiundvierzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтдрайунтˈфирцихь] 1942 neunzehnhundertzweiundvierzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтцвайунтˈфирцихь] 1941 neunzehnhunderteinundvierzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтайнунтˈфирцихь] 1940 neunzehnhundertvierzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtˈfɪʁt͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтˈфирцихь] 1939 neunzehnhundertneununddreißig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [нойнце:йнˌхундэтнойнунтˈдрайсихь] 1938 neunzehnhundertachtunddreißig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [нойнце:йнˌхундэтахтунтˈдрайсихь] 1937 neunzehnhundertsiebenunddreißig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [нойнце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈдрайсихь] 1936 neunzehnhundertsechsunddreißig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [нойнце:йнˌхундэтзэксунтˈдрайсихь] 1935 neunzehnhundertfünfunddreißig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [нойнце:йнˌхундэтфюнфунтˈдрайсихь] 1934 neunzehnhundertvierunddreißig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [нойнце:йнˌхундэтфи:аунтˈдрайсихь] 1933 neunzehnhundertdreiunddreißig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [нойнце:йнˌхундэтдрайунтˈдрайсихь] 1932 neunzehnhundertzweiunddreißig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [нойнце:йнˌхундэтцвайунтˈдрайсихь] 1931 neunzehnhunderteinunddreißig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [нойнце:йнˌхундэтайнунтˈдрайсихь] 1930 neunzehnhundertdreißig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtˈdʁaɪ̯sɪç] [нойнце:йнˌхундэтˈдрайсихь] 1929 neunzehnhundertneunundzwanzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтнойнунтˈцванцихь] 1928 neunzehnhundertachtundzwanzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈt͡svant͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтахтунтˈцванцихь] 1927 neunzehnhundertsiebenundzwanzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈt͡svant͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈцванцихь] 1926 neunzehnhundertsechsundzwanzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈt͡svant͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтзэксунтˈцванцихь] 1925 neunzehnhundertfünfundzwanzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈt͡svant͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтфюнфунтˈцванцихь] 1924 neunzehnhundertvierundzwanzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтфи:аунтˈцванцихь] 1923 neunzehnhundertdreiundzwanzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтдрайунтˈцванцихь] 1922 neunzehnhundertzweiundzwanzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтцвайунтˈцванцихь] 1921 neunzehnhunderteinundzwanzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтайнунтˈцванцихь] 1920 neunzehnhundertzwanzig [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtˈt͡svant͡sɪç] [нойнце:йнˌхундэтˈцванцихь] 1919 neunzehnhundertneunzehn [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nt͡seːn] [нойнце:йнˌхундэтнойнце:йн] 1918 neunzehnhundertachtzehn [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtaxtt͡seːn] [нойнце:йнˌхундэтахтце:йн] 1917 neunzehnhundertsiebenzehn [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩t͡seːn] [нойнце:йнˌхундэтˈзи:бнце:йн] 1916 neunzehnhundertsechszehn [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtˈzɛçt͡seːn] [нойнце:йнˌхундэтзэхьце:йн] 1915 neunzehnhundertfünfzehn [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtfʏnft͡seːn] [нойнце:йнˌхундэтфюнфце:йн] 1914 neunzehnhundertvierzehn [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯t͡seːn] [нойнце:йнˌхундэтфи:аце:йн] 1913 neunzehnhundertdreizehn [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯t͡seːn] [нойнце:йнˌхундэтдрайце:йн] 1912 neunzehnhundertzwölf [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtt͡svœlf] [нойнце:йнˌхундэтцвёльф] 1911 neunzehnhundertelf [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtɛlf] [нойнце:йнˌхундэтэльф] 1910 neunzehnhundertzehn [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtt͡seːn] [нойнце:йнˌхундэтце:йн] 1909 neunzehnhundertneun [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯n] [нойнце:йнˌхундэтнойн] 1908 neunzehnhundertacht [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtaxt] [нойнце:йнˌхундэтахт] 1907 neunzehnhundertsieben [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩] [нойнце:йнˌхундэтˈзи:бн] 1906 neunzehnhundertsechs [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtzɛks] [нойнце:йнˌхундэтзэкс] 1905 neunzehnhundertfünf [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtfʏnf] [нойнце:йнˌхундэтфюнф] 1904 neunzehnhundertvier [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯] [нойнце:йнˌхундэтфи:а] 1903 neunzehnhundertdrei [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯] [нойнце:йнˌхундэтдрай] 1902 neunzehnhundertzwei [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯] [нойнце:йнˌхундэтцвай] 1901 neunzehnhunderteins [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯ns] [нойнце:йнˌхундэтайнс] 1900 neunzehnhundert [nɔɪ̯nt͡seːnˌhʊndɐt] [нойнце:йнˌхундэт] 1899 achtzehnhundertneunundneunzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтнойнунтˈнойнцихь] 1898 achtzehnhundertachtundneunzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтахтунтˈнойнцихь] 1897 achtzehnhundertsiebenundneunzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈнойнцихь] 1896 achtzehnhundertsechsundneunzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтзэксунтˈнойнцихь] 1895 achtzehnhundertfünfundneunzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтфюнфунтˈнойнцихь] 1894 achtzehnhundertvierundneunzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтфи:аунтˈнойнцихь] 1893 achtzehnhundertdreiundneunzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтдрайунтˈнойнцихь] 1892 achtzehnhundertzweiundneunzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтцвайунтˈнойнцихь] 1891 achtzehnhunderteinundneunzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтайнунтˈнойнцихь] 1890 achtzehnhundertneunzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтˈнойнцихь] 1889 achtzehnhundertneunundachtzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтнойнунтˈахтцихь] 1888 achtzehnhundertachtundachtzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈaxt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтахтунтˈахтцихь] 1887 achtzehnhundertsiebenundachtzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈaxt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈахтцихь] 1886 achtzehnhundertsechsundachtzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈaxt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтзэксунтˈахтцихь] 1885 achtzehnhundertfünfundachtzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈaxt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтфюнфунтˈахтцихь] 1884 achtzehnhundertvierundachtzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтфи:аунтˈахтцихь] 1883 achtzehnhundertdreiundachtzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтдрайунтˈахтцихь] 1882 achtzehnhundertzweiundachtzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтцвайунтˈахтцихь] 1881 achtzehnhunderteinundachtzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтайнунтˈахтцихь] 1880 achtzehnhundertachtzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtˈaxt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтˈахтцихь] 1879 achtzehnhundertneunundsiebzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтнойнунтˈзи:пцихь] 1878 achtzehnhundertachtundsiebzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈziːpt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтахтунтˈзи:пцихь] 1877 achtzehnhundertsiebenundsiebzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈziːpt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈзи:пцихь] 1876 achtzehnhundertsechsundsiebzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈziːpt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтзэксунтˈзи:пцихь] 1875 achtzehnhundertfünfundsiebzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈziːpt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтфюнфунтˈзи:пцихь] 1874 achtzehnhundertvierundsiebzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтфи:аунтˈзи:пцихь] 1873 achtzehnhundertdreiundsiebzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтдрайунтˈзи:пцихь] 1872 achtzehnhundertzweiundsiebzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтцвайунтˈзи:пцихь] 1871 achtzehnhunderteinundsiebzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтайнунтˈзи:пцихь] 1870 achtzehnhundertsiebzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtˈziːpt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтˈзи:пцихь] 1869 achtzehnhundertneunundsechzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтнойнунтˈзэхьцихь] 1868 achtzehnhundertachtundsechzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈzɛçt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтахтунтˈзэхьцихь] 1867 achtzehnhundertsiebenundsechzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈzɛçt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈзэхьцихь] 1866 achtzehnhundertsechsundsechzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈzɛçt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтзэксунтˈзэхьцихь] 1865 achtzehnhundertfünfundsechzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈzɛçt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтфюнфунтˈзэхьцихь] 1864 achtzehnhundertvierundsechzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтфи:аунтˈзэхьцихь] 1863 achtzehnhundertdreiundsechzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтдрайунтˈзэхьцихь] 1862 achtzehnhundertzweiundsechzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтцвайунтˈзэхьцихь] 1861 achtzehnhunderteinundsechzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтайнунтˈзэхьцихь] 1860 achtzehnhundertsechzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtˈzɛçt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтˈзэхьцихь] 1859 achtzehnhundertneunundfünfzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтнойнунтˈфюнфцихь] 1858 achtzehnhundertachtundfünfzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈfʏnft͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтахтунтˈфюнфцихь] 1857 achtzehnhundertsiebenundfünfzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfʏnft͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈфюнфцихь] 1856 achtzehnhundertsechsundfünfzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈfʏnft͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтзэксунтˈфюнфцихь] 1855 achtzehnhundertfünfundfünfzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈfʏnft͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтфюнфунтˈфюнфцихь] 1854 achtzehnhundertvierundfünfzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтфи:аунтˈфюнфцихь] 1853 achtzehnhundertdreiundfünfzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтдрайунтˈфюнфцихь] 1852 achtzehnhundertzweiundfünfzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтцвайунтˈфюнфцихь] 1851 achtzehnhunderteinundfünfzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтайнунтˈфюнфцихь] 1850 achtzehnhundertfünfzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtˈfʏnft͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтˈфюнфцихь] 1849 achtzehnhundertneunundvierzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтнойнунтˈфирцихь] 1848 achtzehnhundertachtundvierzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтахтунтˈфирцихь] 1847 achtzehnhundertsiebenundvierzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈфирцихь] 1846 achtzehnhundertsechsundvierzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтзэксунтˈфирцихь] 1845 achtzehnhundertfünfundvierzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтфюнфунтˈфирцихь] 1844 achtzehnhundertvierundvierzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтфи:аунтˈфирцихь] 1843 achtzehnhundertdreiundvierzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтдрайунтˈфирцихь] 1842 achtzehnhundertzweiundvierzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтцвайунтˈфирцихь] 1841 achtzehnhunderteinundvierzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтайнунтˈфирцихь] 1840 achtzehnhundertvierzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtˈfɪʁt͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтˈфирцихь] 1839 achtzehnhundertneununddreißig [axtt͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ахтце:йнˌхундэтнойнунтˈдрайсихь] 1838 achtzehnhundertachtunddreißig [axtt͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ахтце:йнˌхундэтахтунтˈдрайсихь] 1837 achtzehnhundertsiebenunddreißig [axtt͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ахтце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈдрайсихь] 1836 achtzehnhundertsechsunddreißig [axtt͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ахтце:йнˌхундэтзэксунтˈдрайсихь] 1835 achtzehnhundertfünfunddreißig [axtt͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ахтце:йнˌхундэтфюнфунтˈдрайсихь] 1834 achtzehnhundertvierunddreißig [axtt͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ахтце:йнˌхундэтфи:аунтˈдрайсихь] 1833 achtzehnhundertdreiunddreißig [axtt͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ахтце:йнˌхундэтдрайунтˈдрайсихь] 1832 achtzehnhundertzweiunddreißig [axtt͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ахтце:йнˌхундэтцвайунтˈдрайсихь] 1831 achtzehnhunderteinunddreißig [axtt͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ахтце:йнˌхундэтайнунтˈдрайсихь] 1830 achtzehnhundertdreißig [axtt͡seːnˌhʊndɐtˈdʁaɪ̯sɪç] [ахтце:йнˌхундэтˈдрайсихь] 1829 achtzehnhundertneunundzwanzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтнойнунтˈцванцихь] 1828 achtzehnhundertachtundzwanzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈt͡svant͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтахтунтˈцванцихь] 1827 achtzehnhundertsiebenundzwanzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈt͡svant͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈцванцихь] 1826 achtzehnhundertsechsundzwanzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈt͡svant͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтзэксунтˈцванцихь] 1825 achtzehnhundertfünfundzwanzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈt͡svant͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтфюнфунтˈцванцихь] 1824 achtzehnhundertvierundzwanzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтфи:аунтˈцванцихь] 1823 achtzehnhundertdreiundzwanzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтдрайунтˈцванцихь] 1822 achtzehnhundertzweiundzwanzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтцвайунтˈцванцихь] 1821 achtzehnhunderteinundzwanzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтайнунтˈцванцихь] 1820 achtzehnhundertzwanzig [axtt͡seːnˌhʊndɐtˈt͡svant͡sɪç] [ахтце:йнˌхундэтˈцванцихь] 1819 achtzehnhundertneunzehn [axtt͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nt͡seːn] [ахтце:йнˌхундэтнойнце:йн] 1818 achtzehnhundertachtzehn [axtt͡seːnˌhʊndɐtaxtt͡seːn] [ахтце:йнˌхундэтахтце:йн] 1817 achtzehnhundertsiebenzehn [axtt͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩t͡seːn] [ахтце:йнˌхундэтˈзи:бнце:йн] 1816 achtzehnhundertsechszehn [axtt͡seːnˌhʊndɐtˈzɛçt͡seːn] [ахтце:йнˌхундэтзэхьце:йн] 1815 achtzehnhundertfünfzehn [axtt͡seːnˌhʊndɐtfʏnft͡seːn] [ахтце:йнˌхундэтфюнфце:йн] 1814 achtzehnhundertvierzehn [axtt͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯t͡seːn] [ахтце:йнˌхундэтфи:аце:йн] 1813 achtzehnhundertdreizehn [axtt͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯t͡seːn] [ахтце:йнˌхундэтдрайце:йн] 1812 achtzehnhundertzwölf [axtt͡seːnˌhʊndɐtt͡svœlf] [ахтце:йнˌхундэтцвёльф] 1811 achtzehnhundertelf [axtt͡seːnˌhʊndɐtɛlf] [ахтце:йнˌхундэтэльф] 1810 achtzehnhundertzehn [axtt͡seːnˌhʊndɐtt͡seːn] [ахтце:йнˌхундэтце:йн] 1809 achtzehnhundertneun [axtt͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯n] [ахтце:йнˌхундэтнойн] 1808 achtzehnhundertacht [axtt͡seːnˌhʊndɐtaxt] [ахтце:йнˌхундэтахт] 1807 achtzehnhundertsieben [axtt͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩] [ахтце:йнˌхундэтˈзи:бн] 1806 achtzehnhundertsechs [axtt͡seːnˌhʊndɐtzɛks] [ахтце:йнˌхундэтзэкс] 1805 achtzehnhundertfünf [axtt͡seːnˌhʊndɐtfʏnf] [ахтце:йнˌхундэтфюнф] 1804 achtzehnhundertvier [axtt͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯] [ахтце:йнˌхундэтфи:а] 1803 achtzehnhundertdrei [axtt͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯] [ахтце:йнˌхундэтдрай] 1802 achtzehnhundertzwei [axtt͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯] [ахтце:йнˌхундэтцвай] 1801 achtzehnhunderteins [axtt͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯ns] [ахтце:йнˌхундэтайнс] 1800 achtzehnhundert [axtt͡seːnˌhʊndɐt] [ахтце:йнˌхундэт] 1799 siebzehnhundertneunundneunzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтнойнунтˈнойнцихь] 1798 siebzehnhundertachtundneunzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтахтунтˈнойнцихь] 1797 siebzehnhundertsiebenundneunzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈнойнцихь] 1796 siebzehnhundertsechsundneunzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтзэксунтˈнойнцихь] 1795 siebzehnhundertfünfundneunzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтфюнфунтˈнойнцихь] 1794 siebzehnhundertvierundneunzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтфи:аунтˈнойнцихь] 1793 siebzehnhundertdreiundneunzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтдрайунтˈнойнцихь] 1792 siebzehnhundertzweiundneunzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтцвайунтˈнойнцихь] 1791 siebzehnhunderteinundneunzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтайнунтˈнойнцихь] 1790 siebzehnhundertneunzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтˈнойнцихь] 1789 siebzehnhundertneunundachtzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтнойнунтˈахтцихь] 1788 siebzehnhundertachtundachtzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈaxt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтахтунтˈахтцихь] 1787 siebzehnhundertsiebenundachtzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈaxt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈахтцихь] 1786 siebzehnhundertsechsundachtzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈaxt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтзэксунтˈахтцихь] 1785 siebzehnhundertfünfundachtzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈaxt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтфюнфунтˈахтцихь] 1784 siebzehnhundertvierundachtzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтфи:аунтˈахтцихь] 1783 siebzehnhundertdreiundachtzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтдрайунтˈахтцихь] 1782 siebzehnhundertzweiundachtzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтцвайунтˈахтцихь] 1781 siebzehnhunderteinundachtzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтайнунтˈахтцихь] 1780 siebzehnhundertachtzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtˈaxt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтˈахтцихь] 1779 siebzehnhundertneunundsiebzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтнойнунтˈзи:пцихь] 1778 siebzehnhundertachtundsiebzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈziːpt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтахтунтˈзи:пцихь] 1777 siebzehnhundertsiebenundsiebzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈziːpt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈзи:пцихь] 1776 siebzehnhundertsechsundsiebzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈziːpt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтзэксунтˈзи:пцихь] 1775 siebzehnhundertfünfundsiebzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈziːpt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтфюнфунтˈзи:пцихь] 1774 siebzehnhundertvierundsiebzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтфи:аунтˈзи:пцихь] 1773 siebzehnhundertdreiundsiebzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтдрайунтˈзи:пцихь] 1772 siebzehnhundertzweiundsiebzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтцвайунтˈзи:пцихь] 1771 siebzehnhunderteinundsiebzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтайнунтˈзи:пцихь] 1770 siebzehnhundertsiebzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtˈziːpt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтˈзи:пцихь] 1769 siebzehnhundertneunundsechzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтнойнунтˈзэхьцихь] 1768 siebzehnhundertachtundsechzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈzɛçt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтахтунтˈзэхьцихь] 1767 siebzehnhundertsiebenundsechzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈzɛçt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈзэхьцихь] 1766 siebzehnhundertsechsundsechzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈzɛçt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтзэксунтˈзэхьцихь] 1765 siebzehnhundertfünfundsechzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈzɛçt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтфюнфунтˈзэхьцихь] 1764 siebzehnhundertvierundsechzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтфи:аунтˈзэхьцихь] 1763 siebzehnhundertdreiundsechzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтдрайунтˈзэхьцихь] 1762 siebzehnhundertzweiundsechzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтцвайунтˈзэхьцихь] 1761 siebzehnhunderteinundsechzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтайнунтˈзэхьцихь] 1760 siebzehnhundertsechzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtˈzɛçt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтˈзэхьцихь] 1759 siebzehnhundertneunundfünfzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтнойнунтˈфюнфцихь] 1758 siebzehnhundertachtundfünfzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈfʏnft͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтахтунтˈфюнфцихь] 1757 siebzehnhundertsiebenundfünfzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfʏnft͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈфюнфцихь] 1756 siebzehnhundertsechsundfünfzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈfʏnft͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтзэксунтˈфюнфцихь] 1755 siebzehnhundertfünfundfünfzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈfʏnft͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтфюнфунтˈфюнфцихь] 1754 siebzehnhundertvierundfünfzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтфи:аунтˈфюнфцихь] 1753 siebzehnhundertdreiundfünfzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтдрайунтˈфюнфцихь] 1752 siebzehnhundertzweiundfünfzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтцвайунтˈфюнфцихь] 1751 siebzehnhunderteinundfünfzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтайнунтˈфюнфцихь] 1750 siebzehnhundertfünfzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtˈfʏnft͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтˈфюнфцихь] 1749 siebzehnhundertneunundvierzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтнойнунтˈфирцихь] 1748 siebzehnhundertachtundvierzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈfɪʁt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтахтунтˈфирцихь] 1747 siebzehnhundertsiebenundvierzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈфирцихь] 1746 siebzehnhundertsechsundvierzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈfɪʁt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтзэксунтˈфирцихь] 1745 siebzehnhundertfünfundvierzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈfɪʁt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтфюнфунтˈфирцихь] 1744 siebzehnhundertvierundvierzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтфи:аунтˈфирцихь] 1743 siebzehnhundertdreiundvierzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтдрайунтˈфирцихь] 1742 siebzehnhundertzweiundvierzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтцвайунтˈфирцихь] 1741 siebzehnhunderteinundvierzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтайнунтˈфирцихь] 1740 siebzehnhundertvierzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtˈfɪʁt͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтˈфирцихь] 1739 siebzehnhundertneununddreißig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтнойнунтˈдрайсихь] 1738 siebzehnhundertachtunddreißig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтахтунтˈдрайсихь] 1737 siebzehnhundertsiebenunddreißig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈдрайсихь] 1736 siebzehnhundertsechsunddreißig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтзэксунтˈдрайсихь] 1735 siebzehnhundertfünfunddreißig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтфюнфунтˈдрайсихь] 1734 siebzehnhundertvierunddreißig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтфи:аунтˈдрайсихь] 1733 siebzehnhundertdreiunddreißig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтдрайунтˈдрайсихь] 1732 siebzehnhundertzweiunddreißig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтцвайунтˈдрайсихь] 1731 siebzehnhunderteinunddreißig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтайнунтˈдрайсихь] 1730 siebzehnhundertdreißig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtˈdʁaɪ̯sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтˈдрайсихь] 1729 siebzehnhundertneunundzwanzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтнойнунтˈцванцихь] 1728 siebzehnhundertachtundzwanzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈt͡svant͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтахтунтˈцванцихь] 1727 siebzehnhundertsiebenundzwanzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈt͡svant͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈцванцихь] 1726 siebzehnhundertsechsundzwanzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈt͡svant͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтзэксунтˈцванцихь] 1725 siebzehnhundertfünfundzwanzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈt͡svant͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтфюнфунтˈцванцихь] 1724 siebzehnhundertvierundzwanzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтфи:аунтˈцванцихь] 1723 siebzehnhundertdreiundzwanzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтдрайунтˈцванцихь] 1722 siebzehnhundertzweiundzwanzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтцвайунтˈцванцихь] 1721 siebzehnhunderteinundzwanzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтайнунтˈцванцихь] 1720 siebzehnhundertzwanzig [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtˈt͡svant͡sɪç] [‘зи:бце:йнˌхундэтˈцванцихь] 1719 siebzehnhundertneunzehn [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nt͡seːn] [‘зи:бце:йнˌхундэтнойнце:йн] 1718 siebzehnhundertachtzehn [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtaxtt͡seːn] [‘зи:бце:йнˌхундэтахтце:йн] 1717 siebzehnhundertsiebenzehn [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩t͡seːn] [‘зи:бце:йнˌхундэтˈзи:бнце:йн] 1716 siebzehnhundertsechszehn [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtˈzɛçt͡seːn] [‘зи:бце:йнˌхундэтзэхьце:йн] 1715 siebzehnhundertfünfzehn [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtfʏnft͡seːn] [‘зи:бце:йнˌхундэтфюнфце:йн] 1714 siebzehnhundertvierzehn [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯t͡seːn] [‘зи:бце:йнˌхундэтфи:аце:йн] 1713 siebzehnhundertdreizehn [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯t͡seːn] [‘зи:бце:йнˌхундэтдрайце:йн] 1712 siebzehnhundertzwölf [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtt͡svœlf] [‘зи:бце:йнˌхундэтцвёльф] 1711 siebzehnhundertelf [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtɛlf] [‘зи:бце:йнˌхундэтэльф] 1710 siebzehnhundertzehn [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtt͡seːn] [‘зи:бце:йнˌхундэтце:йн] 1709 siebzehnhundertneun [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯n] [‘зи:бце:йнˌхундэтнойн] 1708 siebzehnhundertacht [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtaxt] [‘зи:бце:йнˌхундэтахт] 1707 siebzehnhundertsieben [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩] [‘зи:бце:йнˌхундэтˈзи:бн] 1706 siebzehnhundertsechs [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtzɛks] [‘зи:бце:йнˌхундэтзэкс] 1705 siebzehnhundertfünf [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtfʏnf] [‘зи:бце:йнˌхундэтфюнф] 1704 siebzehnhundertvier [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯] [‘зи:бце:йнˌхундэтфи:а] 1703 siebzehnhundertdrei [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯] [‘зи:бце:йнˌхундэтдрай] 1702 siebzehnhundertzwei [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯] [‘зи:бце:йнˌхундэтцвай] 1701 siebzehnhunderteins [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯ns] [‘зи:бце:йнˌхундэтайнс] 1700 siebzehnhundert [ˈziːbn̩t͡seːnˌhʊndɐt] [‘зи:бце:йнˌхундэт] 1699 sechzehnhundertneunundneunzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтнойнунтˈнойнцихь] 1698 sechzehnhundertachtundneunzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтахтунтˈнойнцихь] 1697 sechzehnhundertsiebenundneunzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈнойнцихь] 1696 sechzehnhundertsechsundneunzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтзэксунтˈнойнцихь] 1695 sechzehnhundertfünfundneunzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтфюнфунтˈнойнцихь] 1694 sechzehnhundertvierundneunzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтфи:аунтˈнойнцихь] 1693 sechzehnhundertdreiundneunzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтдрайунтˈнойнцихь] 1692 sechzehnhundertzweiundneunzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтцвайунтˈнойнцихь] 1691 sechzehnhunderteinundneunzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтайнунтˈнойнцихь] 1690 sechzehnhundertneunzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтˈнойнцихь] 1689 sechzehnhundertneunundachtzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтнойнунтˈахтцихь] 1688 sechzehnhundertachtundachtzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈaxt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтахтунтˈахтцихь] 1687 sechzehnhundertsiebenundachtzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈaxt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈахтцихь] 1686 sechzehnhundertsechsundachtzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈaxt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтзэксунтˈахтцихь] 1685 sechzehnhundertfünfundachtzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈaxt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтфюнфунтˈахтцихь] 1684 sechzehnhundertvierundachtzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтфи:аунтˈахтцихь] 1683 sechzehnhundertdreiundachtzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтдрайунтˈахтцихь] 1682 sechzehnhundertzweiundachtzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтцвайунтˈахтцихь] 1681 sechzehnhunderteinundachtzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтайнунтˈахтцихь] 1680 sechzehnhundertachtzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtˈaxt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтˈахтцихь] 1679 sechzehnhundertneunundsiebzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтнойнунтˈзи:пцихь] 1678 sechzehnhundertachtundsiebzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈziːpt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтахтунтˈзи:пцихь] 1677 sechzehnhundertsiebenundsiebzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈziːpt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈзи:пцихь] 1676 sechzehnhundertsechsundsiebzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈziːpt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтзэксунтˈзи:пцихь] 1675 sechzehnhundertfünfundsiebzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈziːpt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтфюнфунтˈзи:пцихь] 1674 sechzehnhundertvierundsiebzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтфи:аунтˈзи:пцихь] 1673 sechzehnhundertdreiundsiebzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтдрайунтˈзи:пцихь] 1672 sechzehnhundertzweiundsiebzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтцвайунтˈзи:пцихь] 1671 sechzehnhunderteinundsiebzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтайнунтˈзи:пцихь] 1670 sechzehnhundertsiebzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtˈziːpt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтˈзи:пцихь] 1669 sechzehnhundertneunundsechzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтнойнунтˈзэхьцихь] 1668 sechzehnhundertachtundsechzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈzɛçt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтахтунтˈзэхьцихь] 1667 sechzehnhundertsiebenundsechzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈzɛçt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈзэхьцихь] 1666 sechzehnhundertsechsundsechzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈzɛçt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтзэксунтˈзэхьцихь] 1665 sechzehnhundertfünfundsechzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈzɛçt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтфюнфунтˈзэхьцихь] 1664 sechzehnhundertvierundsechzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтфи:аунтˈзэхьцихь] 1663 sechzehnhundertdreiundsechzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтдрайунтˈзэхьцихь] 1662 sechzehnhundertzweiundsechzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтцвайунтˈзэхьцихь] 1661 sechzehnhunderteinundsechzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтайнунтˈзэхьцихь] 1660 sechzehnhundertsechzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtˈzɛçt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтˈзэхьцихь] 1659 sechzehnhundertneunundfünfzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтнойнунтˈфюнфцихь] 1658 sechzehnhundertachtundfünfzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈfʏnft͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтахтунтˈфюнфцихь] 1657 sechzehnhundertsiebenundfünfzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfʏnft͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈфюнфцихь] 1656 sechzehnhundertsechsundfünfzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈfʏnft͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтзэксунтˈфюнфцихь] 1655 sechzehnhundertfünfundfünfzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈfʏnft͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтфюнфунтˈфюнфцихь] 1654 sechzehnhundertvierundfünfzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтфи:аунтˈфюнфцихь] 1653 sechzehnhundertdreiundfünfzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтдрайунтˈфюнфцихь] 1652 sechzehnhundertzweiundfünfzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтцвайунтˈфюнфцихь] 1651 sechzehnhunderteinundfünfzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтайнунтˈфюнфцихь] 1650 sechzehnhundertfünfzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtˈfʏnft͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтˈфюнфцихь] 1649 sechzehnhundertneunundvierzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтнойнунтˈфирцихь] 1648 sechzehnhundertachtundvierzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈfɪʁt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтахтунтˈфирцихь] 1647 sechzehnhundertsiebenundvierzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈфирцихь] 1646 sechzehnhundertsechsundvierzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈfɪʁt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтзэксунтˈфирцихь] 1645 sechzehnhundertfünfundvierzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈfɪʁt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтфюнфунтˈфирцихь] 1644 sechzehnhundertvierundvierzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтфи:аунтˈфирцихь] 1643 sechzehnhundertdreiundvierzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтдрайунтˈфирцихь] 1642 sechzehnhundertzweiundvierzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтцвайунтˈфирцихь] 1641 sechzehnhunderteinundvierzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтайнунтˈфирцихь] 1640 sechzehnhundertvierzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtˈfɪʁt͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтˈфирцихь] 1639 sechzehnhundertneununddreißig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтнойнунтˈдрайсихь] 1638 sechzehnhundertachtunddreißig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтахтунтˈдрайсихь] 1637 sechzehnhundertsiebenunddreißig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈдрайсихь] 1636 sechzehnhundertsechsunddreißig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтзэксунтˈдрайсихь] 1635 sechzehnhundertfünfunddreißig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтфюнфунтˈдрайсихь] 1634 sechzehnhundertvierunddreißig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтфи:аунтˈдрайсихь] 1633 sechzehnhundertdreiunddreißig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтдрайунтˈдрайсихь] 1632 sechzehnhundertzweiunddreißig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтцвайунтˈдрайсихь] 1631 sechzehnhunderteinunddreißig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтайнунтˈдрайсихь] 1630 sechzehnhundertdreißig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtˈdʁaɪ̯sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтˈдрайсихь] 1629 sechzehnhundertneunundzwanzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтнойнунтˈцванцихь] 1628 sechzehnhundertachtundzwanzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈt͡svant͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтахтунтˈцванцихь] 1627 sechzehnhundertsiebenundzwanzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈt͡svant͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈцванцихь] 1626 sechzehnhundertsechsundzwanzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈt͡svant͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтзэксунтˈцванцихь] 1625 sechzehnhundertfünfundzwanzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈt͡svant͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтфюнфунтˈцванцихь] 1624 sechzehnhundertvierundzwanzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтфи:аунтˈцванцихь] 1623 sechzehnhundertdreiundzwanzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтдрайунтˈцванцихь] 1622 sechzehnhundertzweiundzwanzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтцвайунтˈцванцихь] 1621 sechzehnhunderteinundzwanzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтайнунтˈцванцихь] 1620 sechzehnhundertzwanzig [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtˈt͡svant͡sɪç] [зэхьце:йнˌхундэтˈцванцихь] 1619 sechzehnhundertneunzehn [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nt͡seːn] [зэхьце:йнˌхундэтнойнце:йн] 1618 sechzehnhundertachtzehn [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtaxtt͡seːn] [зэхьце:йнˌхундэтахтце:йн] 1617 sechzehnhundertsiebenzehn [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩t͡seːn] [зэхьце:йнˌхундэтˈзи:бнце:йн] 1616 sechzehnhundertsechszehn [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtˈzɛçt͡seːn] [зэхьце:йнˌхундэтзэхьце:йн] 1615 sechzehnhundertfünfzehn [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtfʏnft͡seːn] [зэхьце:йнˌхундэтфюнфце:йн] 1614 sechzehnhundertvierzehn [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯t͡seːn] [зэхьце:йнˌхундэтфи:аце:йн] 1613 sechzehnhundertdreizehn [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯t͡seːn] [зэхьце:йнˌхундэтдрайце:йн] 1612 sechzehnhundertzwölf [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtt͡svœlf] [зэхьце:йнˌхундэтцвёльф] 1611 sechzehnhundertelf [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtɛlf] [зэхьце:йнˌхундэтэльф] 1610 sechzehnhundertzehn [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtt͡seːn] [зэхьце:йнˌхундэтце:йн] 1609 sechzehnhundertneun [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯n] [зэхьце:йнˌхундэтнойн] 1608 sechzehnhundertacht [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtaxt] [зэхьце:йнˌхундэтахт] 1607 sechzehnhundertsieben [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩] [зэхьце:йнˌхундэтˈзи:бн] 1606 sechzehnhundertsechs [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtzɛks] [зэхьце:йнˌхундэтзэкс] 1605 sechzehnhundertfünf [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtfʏnf] [зэхьце:йнˌхундэтфюнф] 1604 sechzehnhundertvier [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯] [зэхьце:йнˌхундэтфи:а] 1603 sechzehnhundertdrei [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯] [зэхьце:йнˌхундэтдрай] 1602 sechzehnhundertzwei [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯] [зэхьце:йнˌхундэтцвай] 1601 sechzehnhunderteins [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯ns] [зэхьце:йнˌхундэтайнс] 1600 sechzehnhundert [ˈzɛçt͡seːnˌhʊndɐt] [зэхьце:йнˌхундэт] 1599 fünfzehnhundertneunundneunzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтнойнунтˈнойнцихь] 1598 fünfzehnhundertachtundneunzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтахтунтˈнойнцихь] 1597 fünfzehnhundertsiebenundneunzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈнойнцихь] 1596 fünfzehnhundertsechsundneunzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтзэксунтˈнойнцихь] 1595 fünfzehnhundertfünfundneunzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтфюнфунтˈнойнцихь] 1594 fünfzehnhundertvierundneunzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтфи:аунтˈнойнцихь] 1593 fünfzehnhundertdreiundneunzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтдрайунтˈнойнцихь] 1592 fünfzehnhundertzweiundneunzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтцвайунтˈнойнцихь] 1591 fünfzehnhunderteinundneunzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтайнунтˈнойнцихь] 1590 fünfzehnhundertneunzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтˈнойнцихь] 1589 fünfzehnhundertneunundachtzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтнойнунтˈахтцихь] 1588 fünfzehnhundertachtundachtzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈaxt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтахтунтˈахтцихь] 1587 fünfzehnhundertsiebenundachtzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈaxt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈахтцихь] 1586 fünfzehnhundertsechsundachtzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈaxt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтзэксунтˈахтцихь] 1585 fünfzehnhundertfünfundachtzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈaxt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтфюнфунтˈахтцихь] 1584 fünfzehnhundertvierundachtzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтфи:аунтˈахтцихь] 1583 fünfzehnhundertdreiundachtzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтдрайунтˈахтцихь] 1582 fünfzehnhundertzweiundachtzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтцвайунтˈахтцихь] 1581 fünfzehnhunderteinundachtzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтайнунтˈахтцихь] 1580 fünfzehnhundertachtzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtˈaxt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтˈахтцихь] 1579 fünfzehnhundertneunundsiebzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтнойнунтˈзи:пцихь] 1578 fünfzehnhundertachtundsiebzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈziːpt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтахтунтˈзи:пцихь] 1577 fünfzehnhundertsiebenundsiebzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈziːpt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈзи:пцихь] 1576 fünfzehnhundertsechsundsiebzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈziːpt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтзэксунтˈзи:пцихь] 1575 fünfzehnhundertfünfundsiebzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈziːpt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтфюнфунтˈзи:пцихь] 1574 fünfzehnhundertvierundsiebzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтфи:аунтˈзи:пцихь] 1573 fünfzehnhundertdreiundsiebzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтдрайунтˈзи:пцихь] 1572 fünfzehnhundertzweiundsiebzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтцвайунтˈзи:пцихь] 1571 fünfzehnhunderteinundsiebzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтайнунтˈзи:пцихь] 1570 fünfzehnhundertsiebzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtˈziːpt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтˈзи:пцихь] 1569 fünfzehnhundertneunundsechzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтнойнунтˈзэхьцихь] 1568 fünfzehnhundertachtundsechzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈzɛçt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтахтунтˈзэхьцихь] 1567 fünfzehnhundertsiebenundsechzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈzɛçt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈзэхьцихь] 1566 fünfzehnhundertsechsundsechzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈzɛçt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтзэксунтˈзэхьцихь] 1565 fünfzehnhundertfünfundsechzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈzɛçt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтфюнфунтˈзэхьцихь] 1564 fünfzehnhundertvierundsechzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтфи:аунтˈзэхьцихь] 1563 fünfzehnhundertdreiundsechzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтдрайунтˈзэхьцихь] 1562 fünfzehnhundertzweiundsechzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтцвайунтˈзэхьцихь] 1561 fünfzehnhunderteinundsechzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтайнунтˈзэхьцихь] 1560 fünfzehnhundertsechzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtˈzɛçt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтˈзэхьцихь] 1559 fünfzehnhundertneunundfünfzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтнойнунтˈфюнфцихь] 1558 fünfzehnhundertachtundfünfzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈfʏnft͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтахтунтˈфюнфцихь] 1557 fünfzehnhundertsiebenundfünfzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfʏnft͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈфюнфцихь] 1556 fünfzehnhundertsechsundfünfzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈfʏnft͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтзэксунтˈфюнфцихь] 1555 fünfzehnhundertfünfundfünfzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈfʏnft͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтфюнфунтˈфюнфцихь] 1554 fünfzehnhundertvierundfünfzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтфи:аунтˈфюнфцихь] 1553 fünfzehnhundertdreiundfünfzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтдрайунтˈфюнфцихь] 1552 fünfzehnhundertzweiundfünfzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтцвайунтˈфюнфцихь] 1551 fünfzehnhunderteinundfünfzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтайнунтˈфюнфцихь] 1550 fünfzehnhundertfünfzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtˈfʏnft͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтˈфюнфцихь] 1549 fünfzehnhundertneunundvierzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтнойнунтˈфирцихь] 1548 fünfzehnhundertachtundvierzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтахтунтˈфирцихь] 1547 fünfzehnhundertsiebenundvierzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈфирцихь] 1546 fünfzehnhundertsechsundvierzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтзэксунтˈфирцихь] 1545 fünfzehnhundertfünfundvierzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтфюнфунтˈфирцихь] 1544 fünfzehnhundertvierundvierzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтфи:аунтˈфирцихь] 1543 fünfzehnhundertdreiundvierzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтдрайунтˈфирцихь] 1542 fünfzehnhundertzweiundvierzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтцвайунтˈфирцихь] 1541 fünfzehnhunderteinundvierzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтайнунтˈфирцихь] 1540 fünfzehnhundertvierzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtˈfɪʁt͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтˈфирцихь] 1539 fünfzehnhundertneununddreißig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтнойнунтˈдрайсихь] 1538 fünfzehnhundertachtunddreißig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтахтунтˈдрайсихь] 1537 fünfzehnhundertsiebenunddreißig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈдрайсихь] 1536 fünfzehnhundertsechsunddreißig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтзэксунтˈдрайсихь] 1535 fünfzehnhundertfünfunddreißig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтфюнфунтˈдрайсихь] 1534 fünfzehnhundertvierunddreißig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтфи:аунтˈдрайсихь] 1533 fünfzehnhundertdreiunddreißig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтдрайунтˈдрайсихь] 1532 fünfzehnhundertzweiunddreißig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтцвайунтˈдрайсихь] 1531 fünfzehnhunderteinunddreißig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтайнунтˈдрайсихь] 1530 fünfzehnhundertdreißig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtˈdʁaɪ̯sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтˈдрайсихь] 1529 fünfzehnhundertneunundzwanzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтнойнунтˈцванцихь] 1528 fünfzehnhundertachtundzwanzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈt͡svant͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтахтунтˈцванцихь] 1527 fünfzehnhundertsiebenundzwanzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈt͡svant͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈцванцихь] 1526 fünfzehnhundertsechsundzwanzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈt͡svant͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтзэксунтˈцванцихь] 1525 fünfzehnhundertfünfundzwanzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈt͡svant͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтфюнфунтˈцванцихь] 1524 fünfzehnhundertvierundzwanzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтфи:аунтˈцванцихь] 1523 fünfzehnhundertdreiundzwanzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтдрайунтˈцванцихь] 1522 fünfzehnhundertzweiundzwanzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтцвайунтˈцванцихь] 1521 fünfzehnhunderteinundzwanzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтайнунтˈцванцихь] 1520 fünfzehnhundertzwanzig [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtˈt͡svant͡sɪç] [фюнфце:йнˌхундэтˈцванцихь] 1519 fünfzehnhundertneunzehn [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nt͡seːn] [фюнфце:йнˌхундэтнойнце:йн] 1518 fünfzehnhundertachtzehn [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtaxtt͡seːn] [фюнфце:йнˌхундэтахтце:йн] 1517 fünfzehnhundertsiebenzehn [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩t͡seːn] [фюнфце:йнˌхундэтˈзи:бнце:йн] 1516 fünfzehnhundertsechszehn [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtˈzɛçt͡seːn] [фюнфце:йнˌхундэтзэхьце:йн] 1515 fünfzehnhundertfünfzehn [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtfʏnft͡seːn] [фюнфце:йнˌхундэтфюнфце:йн] 1514 fünfzehnhundertvierzehn [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯t͡seːn] [фюнфце:йнˌхундэтфи:аце:йн] 1513 fünfzehnhundertdreizehn [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯t͡seːn] [фюнфце:йнˌхундэтдрайце:йн] 1512 fünfzehnhundertzwölf [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtt͡svœlf] [фюнфце:йнˌхундэтцвёльф] 1511 fünfzehnhundertelf [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtɛlf] [фюнфце:йнˌхундэтэльф] 1510 fünfzehnhundertzehn [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtt͡seːn] [фюнфце:йнˌхундэтце:йн] 1509 fünfzehnhundertneun [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯n] [фюнфце:йнˌхундэтнойн] 1508 fünfzehnhundertacht [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtaxt] [фюнфце:йнˌхундэтахт] 1507 fünfzehnhundertsieben [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩] [фюнфце:йнˌхундэтˈзи:бн] 1506 fünfzehnhundertsechs [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtzɛks] [фюнфце:йнˌхундэтзэкс] 1505 fünfzehnhundertfünf [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtfʏnf] [фюнфце:йнˌхундэтфюнф] 1504 fünfzehnhundertvier [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯] [фюнфце:йнˌхундэтфи:а] 1503 fünfzehnhundertdrei [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯] [фюнфце:йнˌхундэтдрай] 1502 fünfzehnhundertzwei [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯] [фюнфце:йнˌхундэтцвай] 1501 fünfzehnhunderteins [fʏnft͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯ns] [фюнфце:йнˌхундэтайнс] 1500 fünfzehnhundert [fʏnft͡seːnˌhʊndɐt] [фюнфце:йнˌхундэт] 1499 vierzehnhundertneunundneunzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтнойнунтˈнойнцихь] 1498 vierzehnhundertachtundneunzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтахтунтˈнойнцихь] 1497 vierzehnhundertsiebenundneunzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈнойнцихь] 1496 vierzehnhundertsechsundneunzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтзэксунтˈнойнцихь] 1495 vierzehnhundertfünfundneunzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтфюнфунтˈнойнцихь] 1494 vierzehnhundertvierundneunzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтфи:аунтˈнойнцихь] 1493 vierzehnhundertdreiundneunzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтдрайунтˈнойнцихь] 1492 vierzehnhundertzweiundneunzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтцвайунтˈнойнцихь] 1491 vierzehnhunderteinundneunzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтайнунтˈнойнцихь] 1490 vierzehnhundertneunzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтˈнойнцихь] 1489 vierzehnhundertneunundachtzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтнойнунтˈахтцихь] 1488 vierzehnhundertachtundachtzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈaxt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтахтунтˈахтцихь] 1487 vierzehnhundertsiebenundachtzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈaxt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈахтцихь] 1486 vierzehnhundertsechsundachtzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈaxt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтзэксунтˈахтцихь] 1485 vierzehnhundertfünfundachtzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈaxt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтфюнфунтˈахтцихь] 1484 vierzehnhundertvierundachtzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтфи:аунтˈахтцихь] 1483 vierzehnhundertdreiundachtzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтдрайунтˈахтцихь] 1482 vierzehnhundertzweiundachtzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтцвайунтˈахтцихь] 1481 vierzehnhunderteinundachtzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтайнунтˈахтцихь] 1480 vierzehnhundertachtzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈaxt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтˈахтцихь] 1479 vierzehnhundertneunundsiebzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтнойнунтˈзи:пцихь] 1478 vierzehnhundertachtundsiebzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈziːpt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтахтунтˈзи:пцихь] 1477 vierzehnhundertsiebenundsiebzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈziːpt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈзи:пцихь] 1476 vierzehnhundertsechsundsiebzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈziːpt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтзэксунтˈзи:пцихь] 1475 vierzehnhundertfünfundsiebzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈziːpt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтфюнфунтˈзи:пцихь] 1474 vierzehnhundertvierundsiebzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтфи:аунтˈзи:пцихь] 1473 vierzehnhundertdreiundsiebzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтдрайунтˈзи:пцихь] 1472 vierzehnhundertzweiundsiebzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтцвайунтˈзи:пцихь] 1471 vierzehnhunderteinundsiebzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтайнунтˈзи:пцихь] 1470 vierzehnhundertsiebzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈziːpt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтˈзи:пцихь] 1469 vierzehnhundertneunundsechzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтнойнунтˈзэхьцихь] 1468 vierzehnhundertachtundsechzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈzɛçt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтахтунтˈзэхьцихь] 1467 vierzehnhundertsiebenundsechzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈzɛçt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈзэхьцихь] 1466 vierzehnhundertsechsundsechzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈzɛçt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтзэксунтˈзэхьцихь] 1465 vierzehnhundertfünfundsechzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈzɛçt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтфюнфунтˈзэхьцихь] 1464 vierzehnhundertvierundsechzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтфи:аунтˈзэхьцихь] 1463 vierzehnhundertdreiundsechzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтдрайунтˈзэхьцихь] 1462 vierzehnhundertzweiundsechzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтцвайунтˈзэхьцихь] 1461 vierzehnhunderteinundsechzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтайнунтˈзэхьцихь] 1460 vierzehnhundertsechzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈzɛçt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтˈзэхьцихь] 1459 vierzehnhundertneunundfünfzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтнойнунтˈфюнфцихь] 1458 vierzehnhundertachtundfünfzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈfʏnft͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтахтунтˈфюнфцихь] 1457 vierzehnhundertsiebenundfünfzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfʏnft͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈфюнфцихь] 1456 vierzehnhundertsechsundfünfzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈfʏnft͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтзэксунтˈфюнфцихь] 1455 vierzehnhundertfünfundfünfzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈfʏnft͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтфюнфунтˈфюнфцихь] 1454 vierzehnhundertvierundfünfzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтфи:аунтˈфюнфцихь] 1453 vierzehnhundertdreiundfünfzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтдрайунтˈфюнфцихь] 1452 vierzehnhundertzweiundfünfzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтцвайунтˈфюнфцихь] 1451 vierzehnhunderteinundfünfzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтайнунтˈфюнфцихь] 1450 vierzehnhundertfünfzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈfʏnft͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтˈфюнфцихь] 1449 vierzehnhundertneunundvierzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтнойнунтˈфирцихь] 1448 vierzehnhundertachtundvierzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтахтунтˈфирцихь] 1447 vierzehnhundertsiebenundvierzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈфирцихь] 1446 vierzehnhundertsechsundvierzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтзэксунтˈфирцихь] 1445 vierzehnhundertfünfundvierzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтфюнфунтˈфирцихь] 1444 vierzehnhundertvierundvierzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтфи:аунтˈфирцихь] 1443 vierzehnhundertdreiundvierzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтдрайунтˈфирцихь] 1442 vierzehnhundertzweiundvierzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтцвайунтˈфирцихь] 1441 vierzehnhunderteinundvierzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтайнунтˈфирцихь] 1440 vierzehnhundertvierzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈfɪʁt͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтˈфирцихь] 1439 vierzehnhundertneununddreißig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтнойнунтˈдрайсихь] 1438 vierzehnhundertachtunddreißig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтахтунтˈдрайсихь] 1437 vierzehnhundertsiebenunddreißig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈдрайсихь] 1436 vierzehnhundertsechsunddreißig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтзэксунтˈдрайсихь] 1435 vierzehnhundertfünfunddreißig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтфюнфунтˈдрайсихь] 1434 vierzehnhundertvierunddreißig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтфи:аунтˈдрайсихь] 1433 vierzehnhundertdreiunddreißig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтдрайунтˈдрайсихь] 1432 vierzehnhundertzweiunddreißig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтцвайунтˈдрайсихь] 1431 vierzehnhunderteinunddreißig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтайнунтˈдрайсихь] 1430 vierzehnhundertdreißig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈdʁaɪ̯sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтˈдрайсихь] 1429 vierzehnhundertneunundzwanzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтнойнунтˈцванцихь] 1428 vierzehnhundertachtundzwanzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈt͡svant͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтахтунтˈцванцихь] 1427 vierzehnhundertsiebenundzwanzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈt͡svant͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈцванцихь] 1426 vierzehnhundertsechsundzwanzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈt͡svant͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтзэксунтˈцванцихь] 1425 vierzehnhundertfünfundzwanzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈt͡svant͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтфюнфунтˈцванцихь] 1424 vierzehnhundertvierundzwanzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтфи:аунтˈцванцихь] 1423 vierzehnhundertdreiundzwanzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтдрайунтˈцванцихь] 1422 vierzehnhundertzweiundzwanzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтцвайунтˈцванцихь] 1421 vierzehnhunderteinundzwanzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтайнунтˈцванцихь] 1420 vierzehnhundertzwanzig [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈt͡svant͡sɪç] [фи:аце:йнˌхундэтˈцванцихь] 1419 vierzehnhundertneunzehn [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nt͡seːn] [фи:аце:йнˌхундэтнойнце:йн] 1418 vierzehnhundertachtzehn [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtaxtt͡seːn] [фи:аце:йнˌхундэтахтце:йн] 1417 vierzehnhundertsiebenzehn [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩t͡seːn] [фи:аце:йнˌхундэтˈзи:бнце:йн] 1416 vierzehnhundertsechszehn [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈzɛçt͡seːn] [фи:аце:йнˌхундэтзэхьце:йн] 1415 vierzehnhundertfünfzehn [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtfʏnft͡seːn] [фи:аце:йнˌхундэтфюнфце:йн] 1414 vierzehnhundertvierzehn [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯t͡seːn] [фи:аце:йнˌхундэтфи:аце:йн] 1413 vierzehnhundertdreizehn [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯t͡seːn] [фи:аце:йнˌхундэтдрайце:йн] 1412 vierzehnhundertzwölf [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtt͡svœlf] [фи:аце:йнˌхундэтцвёльф] 1411 vierzehnhundertelf [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtɛlf] [фи:аце:йнˌхундэтэльф] 1410 vierzehnhundertzehn [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtt͡seːn] [фи:аце:йнˌхундэтце:йн] 1409 vierzehnhundertneun [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯n] [фи:аце:йнˌхундэтнойн] 1408 vierzehnhundertacht [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtaxt] [фи:аце:йнˌхундэтахт] 1407 vierzehnhundertsieben [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩] [фи:аце:йнˌхундэтˈзи:бн] 1406 vierzehnhundertsechs [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtzɛks] [фи:аце:йнˌхундэтзэкс] 1405 vierzehnhundertfünf [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtfʏnf] [фи:аце:йнˌхундэтфюнф] 1404 vierzehnhundertvier [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯] [фи:аце:йнˌхундэтфи:а] 1403 vierzehnhundertdrei [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯] [фи:аце:йнˌхундэтдрай] 1402 vierzehnhundertzwei [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯] [фи:аце:йнˌхундэтцвай] 1401 vierzehnhunderteins [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯ns] [фи:аце:йнˌхундэтайнс] 1400 vierzehnhundert [fiːɐ̯t͡seːnˌhʊndɐt] [фи:аце:йнˌхундэт] 1399 dreizehnhundertneunundneunzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтнойнунтˈнойнцихь] 1398 dreizehnhundertachtundneunzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтахтунтˈнойнцихь] 1397 dreizehnhundertsiebenundneunzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈнойнцихь] 1396 dreizehnhundertsechsundneunzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтзэксунтˈнойнцихь] 1395 dreizehnhundertfünfundneunzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтфюнфунтˈнойнцихь] 1394 dreizehnhundertvierundneunzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтфи:аунтˈнойнцихь] 1393 dreizehnhundertdreiundneunzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтдрайунтˈнойнцихь] 1392 dreizehnhundertzweiundneunzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтцвайунтˈнойнцихь] 1391 dreizehnhunderteinundneunzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтайнунтˈнойнцихь] 1390 dreizehnhundertneunzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтˈнойнцихь] 1389 dreizehnhundertneunundachtzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтнойнунтˈахтцихь] 1388 dreizehnhundertachtundachtzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈaxt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтахтунтˈахтцихь] 1387 dreizehnhundertsiebenundachtzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈaxt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈахтцихь] 1386 dreizehnhundertsechsundachtzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈaxt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтзэксунтˈахтцихь] 1385 dreizehnhundertfünfundachtzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈaxt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтфюнфунтˈахтцихь] 1384 dreizehnhundertvierundachtzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтфи:аунтˈахтцихь] 1383 dreizehnhundertdreiundachtzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтдрайунтˈахтцихь] 1382 dreizehnhundertzweiundachtzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтцвайунтˈахтцихь] 1381 dreizehnhunderteinundachtzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтайнунтˈахтцихь] 1380 dreizehnhundertachtzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈaxt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтˈахтцихь] 1379 dreizehnhundertneunundsiebzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтнойнунтˈзи:пцихь] 1378 dreizehnhundertachtundsiebzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈziːpt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтахтунтˈзи:пцихь] 1377 dreizehnhundertsiebenundsiebzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈziːpt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈзи:пцихь] 1376 dreizehnhundertsechsundsiebzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈziːpt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтзэксунтˈзи:пцихь] 1375 dreizehnhundertfünfundsiebzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈziːpt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтфюнфунтˈзи:пцихь] 1374 dreizehnhundertvierundsiebzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтфи:аунтˈзи:пцихь] 1373 dreizehnhundertdreiundsiebzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтдрайунтˈзи:пцихь] 1372 dreizehnhundertzweiundsiebzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтцвайунтˈзи:пцихь] 1371 dreizehnhunderteinundsiebzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтайнунтˈзи:пцихь] 1370 dreizehnhundertsiebzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈziːpt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтˈзи:пцихь] 1369 dreizehnhundertneunundsechzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтнойнунтˈзэхьцихь] 1368 dreizehnhundertachtundsechzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈzɛçt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтахтунтˈзэхьцихь] 1367 dreizehnhundertsiebenundsechzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈzɛçt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈзэхьцихь] 1366 dreizehnhundertsechsundsechzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈzɛçt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтзэксунтˈзэхьцихь] 1365 dreizehnhundertfünfundsechzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈzɛçt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтфюнфунтˈзэхьцихь] 1364 dreizehnhundertvierundsechzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтфи:аунтˈзэхьцихь] 1363 dreizehnhundertdreiundsechzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтдрайунтˈзэхьцихь] 1362 dreizehnhundertzweiundsechzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтцвайунтˈзэхьцихь] 1361 dreizehnhunderteinundsechzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтайнунтˈзэхьцихь] 1360 dreizehnhundertsechzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈzɛçt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтˈзэхьцихь] 1359 dreizehnhundertneunundfünfzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтнойнунтˈфюнфцихь] 1358 dreizehnhundertachtundfünfzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈfʏnft͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтахтунтˈфюнфцихь] 1357 dreizehnhundertsiebenundfünfzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfʏnft͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈфюнфцихь] 1356 dreizehnhundertsechsundfünfzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈfʏnft͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтзэксунтˈфюнфцихь] 1355 dreizehnhundertfünfundfünfzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈfʏnft͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтфюнфунтˈфюнфцихь] 1354 dreizehnhundertvierundfünfzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтфи:аунтˈфюнфцихь] 1353 dreizehnhundertdreiundfünfzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтдрайунтˈфюнфцихь] 1352 dreizehnhundertzweiundfünfzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтцвайунтˈфюнфцихь] 1351 dreizehnhunderteinundfünfzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтайнунтˈфюнфцихь] 1350 dreizehnhundertfünfzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈfʏnft͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтˈфюнфцихь] 1349 dreizehnhundertneunundvierzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтнойнунтˈфирцихь] 1348 dreizehnhundertachtundvierzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈfɪʁt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтахтунтˈфирцихь] 1347 dreizehnhundertsiebenundvierzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈфирцихь] 1346 dreizehnhundertsechsundvierzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈfɪʁt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтзэксунтˈфирцихь] 1345 dreizehnhundertfünfundvierzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈfɪʁt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтфюнфунтˈфирцихь] 1344 dreizehnhundertvierundvierzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтфи:аунтˈфирцихь] 1343 dreizehnhundertdreiundvierzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтдрайунтˈфирцихь] 1342 dreizehnhundertzweiundvierzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтцвайунтˈфирцихь] 1341 dreizehnhunderteinundvierzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтайнунтˈфирцихь] 1340 dreizehnhundertvierzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈfɪʁt͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтˈфирцихь] 1339 dreizehnhundertneununddreißig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [драйце:йнˌхундэтнойнунтˈдрайсихь] 1338 dreizehnhundertachtunddreißig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [драйце:йнˌхундэтахтунтˈдрайсихь] 1337 dreizehnhundertsiebenunddreißig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [драйце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈдрайсихь] 1336 dreizehnhundertsechsunddreißig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [драйце:йнˌхундэтзэксунтˈдрайсихь] 1335 dreizehnhundertfünfunddreißig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [драйце:йнˌхундэтфюнфунтˈдрайсихь] 1334 dreizehnhundertvierunddreißig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [драйце:йнˌхундэтфи:аунтˈдрайсихь] 1333 dreizehnhundertdreiunddreißig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [драйце:йнˌхундэтдрайунтˈдрайсихь] 1332 dreizehnhundertzweiunddreißig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [драйце:йнˌхундэтцвайунтˈдрайсихь] 1331 dreizehnhunderteinunddreißig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [драйце:йнˌхундэтайнунтˈдрайсихь] 1330 dreizehnhundertdreißig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈdʁaɪ̯sɪç] [драйце:йнˌхундэтˈдрайсихь] 1329 dreizehnhundertneunundzwanzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтнойнунтˈцванцихь] 1328 dreizehnhundertachtundzwanzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtaxtʊntˈt͡svant͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтахтунтˈцванцихь] 1327 dreizehnhundertsiebenundzwanzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈt͡svant͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтˈзи:бнунтˈцванцихь] 1326 dreizehnhundertsechsundzwanzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtzɛksʊntˈt͡svant͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтзэксунтˈцванцихь] 1325 dreizehnhundertfünfundzwanzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtfʏnfʊntˈt͡svant͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтфюнфунтˈцванцихь] 1324 dreizehnhundertvierundzwanzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтфи:аунтˈцванцихь] 1323 dreizehnhundertdreiundzwanzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтдрайунтˈцванцихь] 1322 dreizehnhundertzweiundzwanzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтцвайунтˈцванцихь] 1321 dreizehnhunderteinundzwanzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтайнунтˈцванцихь] 1320 dreizehnhundertzwanzig [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈt͡svant͡sɪç] [драйце:йнˌхундэтˈцванцихь] 1319 dreizehnhundertneunzehn [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯nt͡seːn] [драйце:йнˌхундэтнойнце:йн] 1318 dreizehnhundertachtzehn [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtaxtt͡seːn] [драйце:йнˌхундэтахтце:йн] 1317 dreizehnhundertsiebenzehn [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩t͡seːn] [драйце:йнˌхундэтˈзи:бнце:йн] 1316 dreizehnhundertsechszehn [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈzɛçt͡seːn] [драйце:йнˌхундэтзэхьце:йн] 1315 dreizehnhundertfünfzehn [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtfʏnft͡seːn] [драйце:йнˌхундэтфюнфце:йн] 1314 dreizehnhundertvierzehn [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯t͡seːn] [драйце:йнˌхундэтфи:аце:йн] 1313 dreizehnhundertdreizehn [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯t͡seːn] [драйце:йнˌхундэтдрайце:йн] 1312 dreizehnhundertzwölf [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtt͡svœlf] [драйце:йнˌхундэтцвёльф] 1311 dreizehnhundertelf [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtɛlf] [драйце:йнˌхундэтэльф] 1310 dreizehnhundertzehn [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtt͡seːn] [драйце:йнˌхундэтце:йн] 1309 dreizehnhundertneun [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtnɔɪ̯n] [драйце:йнˌхундэтнойн] 1308 dreizehnhundertacht [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtaxt] [драйце:йнˌхундэтахт] 1307 dreizehnhundertsieben [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtˈziːbn̩] [драйце:йнˌхундэтˈзи:бн] 1306 dreizehnhundertsechs [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtzɛks] [драйце:йнˌхундэтзэкс] 1305 dreizehnhundertfünf [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtfʏnf] [драйце:йнˌхундэтфюнф] 1304 dreizehnhundertvier [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtfiːɐ̯] [драйце:йнˌхундэтфи:а] 1303 dreizehnhundertdrei [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtdʁaɪ̯] [драйце:йнˌхундэтдрай] 1302 dreizehnhundertzwei [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtt͡svaɪ̯] [драйце:йнˌхундэтцвай] 1301 dreizehnhunderteins [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐtaɪ̯ns] [драйце:йнˌхундэтайнс] 1300 dreizehnhundert [dʁaɪ̯t͡seːnˌhʊndɐt] [драйце:йнˌхундэт] 1299 zwölfhundertneunundneunzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтнойнунтˈнойнцихь] 1298 zwölfhundertachtundneunzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtaxtʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтахтунтˈнойнцихь] 1297 zwölfhundertsiebenundneunzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтˈзи:бнунтˈнойнцихь] 1296 zwölfhundertsechsundneunzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtzɛksʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтзэксунтˈнойнцихь] 1295 zwölfhundertfünfundneunzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtfʏnfʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтфюнфунтˈнойнцихь] 1294 zwölfhundertvierundneunzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтфи:аунтˈнойнцихь] 1293 zwölfhundertdreiundneunzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтдрайунтˈнойнцихь] 1292 zwölfhundertzweiundneunzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтцвайунтˈнойнцихь] 1291 zwölfhunderteinundneunzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтайнунтˈнойнцихь] 1290 zwölfhundertneunzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтˈнойнцихь] 1289 zwölfhundertneunundachtzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтнойнунтˈахтцихь] 1288 zwölfhundertachtundachtzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtaxtʊntˈaxt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтахтунтˈахтцихь] 1287 zwölfhundertsiebenundachtzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈaxt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтˈзи:бнунтˈахтцихь] 1286 zwölfhundertsechsundachtzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtzɛksʊntˈaxt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтзэксунтˈахтцихь] 1285 zwölfhundertfünfundachtzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtfʏnfʊntˈaxt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтфюнфунтˈахтцихь] 1284 zwölfhundertvierundachtzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтфи:аунтˈахтцихь] 1283 zwölfhundertdreiundachtzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтдрайунтˈахтцихь] 1282 zwölfhundertzweiundachtzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтцвайунтˈахтцихь] 1281 zwölfhunderteinundachtzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтайнунтˈахтцихь] 1280 zwölfhundertachtzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtˈaxt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтˈахтцихь] 1279 zwölfhundertneunundsiebzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтнойнунтˈзи:пцихь] 1278 zwölfhundertachtundsiebzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtaxtʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтахтунтˈзи:пцихь] 1277 zwölfhundertsiebenundsiebzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтˈзи:бнунтˈзи:пцихь] 1276 zwölfhundertsechsundsiebzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtzɛksʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтзэксунтˈзи:пцихь] 1275 zwölfhundertfünfundsiebzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtfʏnfʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтфюнфунтˈзи:пцихь] 1274 zwölfhundertvierundsiebzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтфи:аунтˈзи:пцихь] 1273 zwölfhundertdreiundsiebzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтдрайунтˈзи:пцихь] 1272 zwölfhundertzweiundsiebzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтцвайунтˈзи:пцихь] 1271 zwölfhunderteinundsiebzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтайнунтˈзи:пцихь] 1270 zwölfhundertsiebzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtˈziːpt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтˈзи:пцихь] 1269 zwölfhundertneunundsechzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтнойнунтˈзэхьцихь] 1268 zwölfhundertachtundsechzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtaxtʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтахтунтˈзэхьцихь] 1267 zwölfhundertsiebenundsechzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтˈзи:бнунтˈзэхьцихь] 1266 zwölfhundertsechsundsechzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtzɛksʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтзэксунтˈзэхьцихь] 1265 zwölfhundertfünfundsechzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtfʏnfʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтфюнфунтˈзэхьцихь] 1264 zwölfhundertvierundsechzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтфи:аунтˈзэхьцихь] 1263 zwölfhundertdreiundsechzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтдрайунтˈзэхьцихь] 1262 zwölfhundertzweiundsechzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтцвайунтˈзэхьцихь] 1261 zwölfhunderteinundsechzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтайнунтˈзэхьцихь] 1260 zwölfhundertsechzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtˈzɛçt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтˈзэхьцихь] 1259 zwölfhundertneunundfünfzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтнойнунтˈфюнфцихь] 1258 zwölfhundertachtundfünfzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtaxtʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтахтунтˈфюнфцихь] 1257 zwölfhundertsiebenundfünfzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтˈзи:бнунтˈфюнфцихь] 1256 zwölfhundertsechsundfünfzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtzɛksʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтзэксунтˈфюнфцихь] 1255 zwölfhundertfünfundfünfzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtfʏnfʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтфюнфунтˈфюнфцихь] 1254 zwölfhundertvierundfünfzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтфи:аунтˈфюнфцихь] 1253 zwölfhundertdreiundfünfzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтдрайунтˈфюнфцихь] 1252 zwölfhundertzweiundfünfzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтцвайунтˈфюнфцихь] 1251 zwölfhunderteinundfünfzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтайнунтˈфюнфцихь] 1250 zwölfhundertfünfzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtˈfʏnft͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтˈфюнфцихь] 1249 zwölfhundertneunundvierzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтнойнунтˈфирцихь] 1248 zwölfhundertachtundvierzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtaxtʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтахтунтˈфирцихь] 1247 zwölfhundertsiebenundvierzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтˈзи:бнунтˈфирцихь] 1246 zwölfhundertsechsundvierzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtzɛksʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтзэксунтˈфирцихь] 1245 zwölfhundertfünfundvierzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtfʏnfʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтфюнфунтˈфирцихь] 1244 zwölfhundertvierundvierzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтфи:аунтˈфирцихь] 1243 zwölfhundertdreiundvierzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтдрайунтˈфирцихь] 1242 zwölfhundertzweiundvierzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтцвайунтˈфирцихь] 1241 zwölfhunderteinundvierzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтайнунтˈфирцихь] 1240 zwölfhundertvierzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtˈfɪʁt͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтˈфирцихь] 1239 zwölfhundertneununddreißig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтнойнунтˈдрайсихь] 1238 zwölfhundertachtunddreißig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtaxtʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтахтунтˈдрайсихь] 1237 zwölfhundertsiebenunddreißig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтˈзи:бнунтˈдрайсихь] 1236 zwölfhundertsechsunddreißig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtzɛksʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтзэксунтˈдрайсихь] 1235 zwölfhundertfünfunddreißig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtfʏnfʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтфюнфунтˈдрайсихь] 1234 zwölfhundertvierunddreißig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтфи:аунтˈдрайсихь] 1233 zwölfhundertdreiunddreißig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтдрайунтˈдрайсихь] 1232 zwölfhundertzweiunddreißig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтцвайунтˈдрайсихь] 1231 zwölfhunderteinunddreißig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтайнунтˈдрайсихь] 1230 zwölfhundertdreißig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтˈдрайсихь] 1229 zwölfhundertneunundzwanzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтнойнунтˈцванцихь] 1228 zwölfhundertachtundzwanzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtaxtʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтахтунтˈцванцихь] 1227 zwölfhundertsiebenundzwanzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтˈзи:бнунтˈцванцихь] 1226 zwölfhundertsechsundzwanzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtzɛksʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтзэксунтˈцванцихь] 1225 zwölfhundertfünfundzwanzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtfʏnfʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтфюнфунтˈцванцихь] 1224 zwölfhundertvierundzwanzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтфи:аунтˈцванцихь] 1223 zwölfhundertdreiundzwanzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтдрайунтˈцванцихь] 1222 zwölfhundertzweiundzwanzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтцвайунтˈцванцихь] 1221 zwölfhunderteinundzwanzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтайнунтˈцванцихь] 1220 zwölfhundertzwanzig [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtˈt͡svant͡sɪç] [ˈцвёльфˌхундэтˈцванцихь] 1219 zwölfhundertneunzehn [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtnɔɪ̯nt͡seːn] [ˈцвёльфˌхундэтнойнце:йн] 1218 zwölfhundertachtzehn [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtaxtt͡seːn] [ˈцвёльфˌхундэтахтце:йн] 1217 zwölfhundertsiebenzehn [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtˈziːbn̩t͡seːn] [ˈцвёльфˌхундэтˈзи:бнце:йн] 1216 zwölfhundertsechszehn [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtˈzɛçt͡seːn] [ˈцвёльфˌхундэтзэхьце:йн] 1215 zwölfhundertfünfzehn [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtfʏnft͡seːn] [ˈцвёльфˌхундэтфюнфце:йн] 1214 zwölfhundertvierzehn [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtfiːɐ̯t͡seːn] [ˈцвёльфˌхундэтфи:аце:йн] 1213 zwölfhundertdreizehn [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtdʁaɪ̯t͡seːn] [ˈцвёльфˌхундэтдрайце:йн] 1212 zwölfhundertzwölf [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtt͡svœlf] [ˈцвёльфˌхундэтцвёльф] 1211 zwölfhundertelf [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtɛlf] [ˈцвёльфˌхундэтэльф] 1210 zwölfhundertzehn [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtt͡seːn] [ˈцвёльфˌхундэтце:йн] 1209 zwölfhundertneun [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtnɔɪ̯n] [ˈцвёльфˌхундэтнойн] 1208 zwölfhundertacht [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtaxt] [ˈцвёльфˌхундэтахт] 1207 zwölfhundertsieben [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtˈziːbn̩] [ˈцвёльфˌхундэтˈзи:бн] 1206 zwölfhundertsechs [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtzɛks] [ˈцвёльфˌхундэтзэкс] 1205 zwölfhundertfünf [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtfʏnf] [ˈцвёльфˌхундэтфюнф] 1204 zwölfhundertvier [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtfiːɐ̯] [ˈцвёльфˌхундэтфи:а] 1203 zwölfhundertdrei [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtdʁaɪ̯] [ˈцвёльфˌхундэтдрай] 1202 zwölfhundertzwei [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtt͡svaɪ̯] [ˈцвёльфˌхундэтцвай] 1201 zwölfhunderteins [ˈt͡svœlfˌhʊndɐtaɪ̯ns] [ˈцвёльфˌхундэтайнс] 1200 zwölfhundert [ˈt͡svœlfˌhʊndɐt] [ˈцвёльфˌхундэт] 1199 elfhundertneunundneunzig [ˈɛlfˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтнойнунтˈнойнцихь] 1198 elfhundertachtundneunzig [ˈɛlfˌhʊndɐtaxtʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтахтунтˈнойнцихь] 1197 elfhundertsiebenundneunzig [ˈɛlfˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтˈзи:бнунтˈнойнцихь] 1196 elfhundertsechsundneunzig [ˈɛlfˌhʊndɐtzɛksʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтзэксунтˈнойнцихь] 1195 elfhundertfünfundneunzig [ˈɛlfˌhʊndɐtfʏnfʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтфюнфунтˈнойнцихь] 1194 elfhundertvierundneunzig [ˈɛlfˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтфи:аунтˈнойнцихь] 1193 elfhundertdreiundneunzig [ˈɛlfˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтдрайунтˈнойнцихь] 1192 elfhundertzweiundneunzig [ˈɛlfˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтцвайунтˈнойнцихь] 1191 elfhunderteinundneunzig [ˈɛlfˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтайнунтˈнойнцихь] 1190 elfhundertneunzig [ˈɛlfˌhʊndɐtˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтˈнойнцихь] 1189 elfhundertneunundachtzig [ˈɛlfˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтнойнунтˈахтцихь] 1188 elfhundertachtundachtzig [ˈɛlfˌhʊndɐtaxtʊntˈaxt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтахтунтˈахтцихь] 1187 elfhundertsiebenundachtzig [ˈɛlfˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈaxt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтˈзи:бнунтˈахтцихь] 1186 elfhundertsechsundachtzig [ˈɛlfˌhʊndɐtzɛksʊntˈaxt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтзэксунтˈахтцихь] 1185 elfhundertfünfundachtzig [ˈɛlfˌhʊndɐtfʏnfʊntˈaxt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтфюнфунтˈахтцихь] 1184 elfhundertvierundachtzig [ˈɛlfˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтфи:аунтˈахтцихь] 1183 elfhundertdreiundachtzig [ˈɛlfˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтдрайунтˈахтцихь] 1182 elfhundertzweiundachtzig [ˈɛlfˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтцвайунтˈахтцихь] 1181 elfhunderteinundachtzig [ˈɛlfˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтайнунтˈахтцихь] 1180 elfhundertachtzig [ˈɛlfˌhʊndɐtˈaxt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтˈахтцихь] 1179 elfhundertneunundsiebzig [ˈɛlfˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтнойнунтˈзи:пцихь] 1178 elfhundertachtundsiebzig [ˈɛlfˌhʊndɐtaxtʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтахтунтˈзи:пцихь] 1177 elfhundertsiebenundsiebzig [ˈɛlfˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтˈзи:бнунтˈзи:пцихь] 1176 elfhundertsechsundsiebzig [ˈɛlfˌhʊndɐtzɛksʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтзэксунтˈзи:пцихь] 1175 elfhundertfünfundsiebzig [ˈɛlfˌhʊndɐtfʏnfʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтфюнфунтˈзи:пцихь] 1174 elfhundertvierundsiebzig [ˈɛlfˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтфи:аунтˈзи:пцихь] 1173 elfhundertdreiundsiebzig [ˈɛlfˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтдрайунтˈзи:пцихь] 1172 elfhundertzweiundsiebzig [ˈɛlfˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтцвайунтˈзи:пцихь] 1171 elfhunderteinundsiebzig [ˈɛlfˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтайнунтˈзи:пцихь] 1170 elfhundertsiebzig [ˈɛlfˌhʊndɐtˈziːpt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтˈзи:пцихь] 1169 elfhundertneunundsechzig [ˈɛlfˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтнойнунтˈзэхьцихь] 1168 elfhundertachtundsechzig [ˈɛlfˌhʊndɐtaxtʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтахтунтˈзэхьцихь] 1167 elfhundertsiebenundsechzig [ˈɛlfˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтˈзи:бнунтˈзэхьцихь] 1166 elfhundertsechsundsechzig [ˈɛlfˌhʊndɐtzɛksʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтзэксунтˈзэхьцихь] 1165 elfhundertfünfundsechzig [ˈɛlfˌhʊndɐtfʏnfʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтфюнфунтˈзэхьцихь] 1164 elfhundertvierundsechzig [ˈɛlfˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтфи:аунтˈзэхьцихь] 1163 elfhundertdreiundsechzig [ˈɛlfˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтдрайунтˈзэхьцихь] 1162 elfhundertzweiundsechzig [ˈɛlfˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтцвайунтˈзэхьцихь] 1161 elfhunderteinundsechzig [ˈɛlfˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтайнунтˈзэхьцихь] 1160 elfhundertsechzig [ˈɛlfˌhʊndɐtˈzɛçt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтˈзэхьцихь] 1159 elfhundertneunundfünfzig [ˈɛlfˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтнойнунтˈфюнфцихь] 1158 elfhundertachtundfünfzig [ˈɛlfˌhʊndɐtaxtʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтахтунтˈфюнфцихь] 1157 elfhundertsiebenundfünfzig [ˈɛlfˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтˈзи:бнунтˈфюнфцихь] 1156 elfhundertsechsundfünfzig [ˈɛlfˌhʊndɐtzɛksʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтзэксунтˈфюнфцихь] 1155 elfhundertfünfundfünfzig [ˈɛlfˌhʊndɐtfʏnfʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтфюнфунтˈфюнфцихь] 1154 elfhundertvierundfünfzig [ˈɛlfˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтфи:аунтˈфюнфцихь] 1153 elfhundertdreiundfünfzig [ˈɛlfˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтдрайунтˈфюнфцихь] 1152 elfhundertzweiundfünfzig [ˈɛlfˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтцвайунтˈфюнфцихь] 1151 elfhunderteinundfünfzig [ˈɛlfˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтайнунтˈфюнфцихь] 1150 elfhundertfünfzig [ˈɛlfˌhʊndɐtˈfʏnft͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтˈфюнфцихь] 1149 elfhundertneunundvierzig [ˈɛlfˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтнойнунтˈфирцихь] 1148 elfhundertachtundvierzig [ˈɛlfˌhʊndɐtaxtʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтахтунтˈфирцихь] 1147 elfhundertsiebenundvierzig [ˈɛlfˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтˈзи:бнунтˈфирцихь] 1146 elfhundertsechsundvierzig [ˈɛlfˌhʊndɐtzɛksʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтзэксунтˈфирцихь] 1145 elfhundertfünfundvierzig [ˈɛlfˌhʊndɐtfʏnfʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтфюнфунтˈфирцихь] 1144 elfhundertvierundvierzig [ˈɛlfˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтфи:аунтˈфирцихь] 1143 elfhundertdreiundvierzig [ˈɛlfˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтдрайунтˈфирцихь] 1142 elfhundertzweiundvierzig [ˈɛlfˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтцвайунтˈфирцихь] 1141 elfhunderteinundvierzig [ˈɛlfˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтайнунтˈфирцихь] 1140 elfhundertvierzig [ˈɛlfˌhʊndɐtˈfɪʁt͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтˈфирцихь] 1139 elfhundertneununddreißig [ˈɛlfˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈэльфˌхундэтнойнунтˈдрайсихь] 1138 elfhundertachtunddreißig [ˈɛlfˌhʊndɐtaxtʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈэльфˌхундэтахтунтˈдрайсихь] 1137 elfhundertsiebenunddreißig [ˈɛlfˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈэльфˌхундэтˈзи:бнунтˈдрайсихь] 1136 elfhundertsechsunddreißig [ˈɛlfˌhʊndɐtzɛksʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈэльфˌхундэтзэксунтˈдрайсихь] 1135 elfhundertfünfunddreißig [ˈɛlfˌhʊndɐtfʏnfʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈэльфˌхундэтфюнфунтˈдрайсихь] 1134 elfhundertvierunddreißig [ˈɛlfˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈэльфˌхундэтфи:аунтˈдрайсихь] 1133 elfhundertdreiunddreißig [ˈɛlfˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈэльфˌхундэтдрайунтˈдрайсихь] 1132 elfhundertzweiunddreißig [ˈɛlfˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈэльфˌхундэтцвайунтˈдрайсихь] 1131 elfhunderteinunddreißig [ˈɛlfˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈэльфˌхундэтайнунтˈдрайсихь] 1130 elfhundertdreißig [ˈɛlfˌhʊndɐtˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈэльфˌхундэтˈдрайсихь] 1129 elfhundertneunundzwanzig [ˈɛlfˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтнойнунтˈцванцихь] 1128 elfhundertachtundzwanzig [ˈɛlfˌhʊndɐtaxtʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтахтунтˈцванцихь] 1127 elfhundertsiebenundzwanzig [ˈɛlfˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтˈзи:бнунтˈцванцихь] 1126 elfhundertsechsundzwanzig [ˈɛlfˌhʊndɐtzɛksʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтзэксунтˈцванцихь] 1125 elfhundertfünfundzwanzig [ˈɛlfˌhʊndɐtfʏnfʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтфюнфунтˈцванцихь] 1124 elfhundertvierundzwanzig [ˈɛlfˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтфи:аунтˈцванцихь] 1123 elfhundertdreiundzwanzig [ˈɛlfˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтдрайунтˈцванцихь] 1122 elfhundertzweiundzwanzig [ˈɛlfˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтцвайунтˈцванцихь] 1121 elfhunderteinundzwanzig [ˈɛlfˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтайнунтˈцванцихь] 1120 elfhundertzwanzig [ˈɛlfˌhʊndɐtˈt͡svant͡sɪç] [ˈэльфˌхундэтˈцванцихь] 1119 elfhundertneunzehn [ˈɛlfˌhʊndɐtnɔɪ̯nt͡seːn] [ˈэльфˌхундэтнойнце:йн] 1118 elfhundertachtzehn [ˈɛlfˌhʊndɐtaxtt͡seːn] [ˈэльфˌхундэтахтце:йн] 1117 elfhundertsiebenzehn [ˈɛlfˌhʊndɐtˈziːbn̩t͡seːn] [ˈэльфˌхундэтˈзи:бнце:йн] 1116 elfhundertsechszehn [ˈɛlfˌhʊndɐtˈzɛçt͡seːn] [ˈэльфˌхундэтзэхьце:йн] 1115 elfhundertfünfzehn [ˈɛlfˌhʊndɐtfʏnft͡seːn] [ˈэльфˌхундэтфюнфце:йн] 1114 elfhundertvierzehn [ˈɛlfˌhʊndɐtfiːɐ̯t͡seːn] [ˈэльфˌхундэтфи:аце:йн] 1113 elfhundertdreizehn [ˈɛlfˌhʊndɐtdʁaɪ̯t͡seːn] [ˈэльфˌхундэтдрайце:йн] 1112 elfhundertzwölf [ˈɛlfˌhʊndɐtt͡svœlf] [ˈэльфˌхундэтцвёльф] 1111 elfhundertelf [ˈɛlfˌhʊndɐtɛlf] [ˈэльфˌхундэтэльф] 1110 elfhundertzehn [ˈɛlfˌhʊndɐtt͡seːn] [ˈэльфˌхундэтце:йн] 1109 elfhundertneun [ˈɛlfˌhʊndɐtnɔɪ̯n] [ˈэльфˌхундэтнойн] 1108 elfhundertacht [ˈɛlfˌhʊndɐtaxt] [ˈэльфˌхундэтахт] 1107 elfhundertsieben [ˈɛlfˌhʊndɐtˈziːbn̩] [ˈэльфˌхундэтˈзи:бн] 1106 elfhundertsechs [ˈɛlfˌhʊndɐtzɛks] [ˈэльфˌхундэтзэкс] 1105 elfhundertfünf [ˈɛlfˌhʊndɐtfʏnf] [ˈэльфˌхундэтфюнф] 1104 elfhundertvier [ˈɛlfˌhʊndɐtfiːɐ̯] [ˈэльфˌхундэтфи:а] 1103 elfhundertdrei [ˈɛlfˌhʊndɐtdʁaɪ̯] [ˈэльфˌхундэтдрай] 1102 elfhundertzwei [ˈɛlfˌhʊndɐtt͡svaɪ̯] [ˈэльфˌхундэтцвай] 1101 elfhunderteins [ˈɛlfˌhʊndɐtaɪ̯ns] [ˈэльфˌхундэтайнс] 1100 elfhundert [ˈɛlfˌhʊndɐt] [ˈэльфˌхундэт] 1099 eintausendneunundneunzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tnɔɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтнойнунтˈнойнцихь] 1098 eintausendachtundneunzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩taxtʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтахтунтˈнойнцихь] 1097 eintausendsiebenundneunzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tˈziːbn̩ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтˈзи:бнунтˈнойнцихь] 1096 eintausendsechsundneunzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tzɛksʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтзэксунтˈнойнцихь] 1095 eintausendfünfundneunzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tfʏnfʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтфюнфунтˈнойнцихь] 1094 eintausendvierundneunzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tfiːɐ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтфи:аунтˈнойнцихь] 1093 eintausenddreiundneunzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tdʁaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтдрайунтˈнойнцихь] 1092 eintausendzweiundneunzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tt͡svaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтцвайунтˈнойнцихь] 1091 eintausendeinundneunzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩taɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтайнунтˈнойнцихь] 1090 eintausendneunzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтˈнойнцихь] 1089 eintausendneunundachtzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tnɔɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтнойнунтˈахтцихь] 1088 eintausendachtundachtzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩taxtʊntˈaxt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтахтунтˈахтцихь] 1087 eintausendsiebenundachtzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tˈziːbn̩ʊntˈaxt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтˈзи:бнунтˈахтцихь] 1086 eintausendsechsundachtzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tzɛksʊntˈaxt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтзэксунтˈахтцихь] 1085 eintausendfünfundachtzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tfʏnfʊntˈaxt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтфюнфунтˈахтцихь] 1084 eintausendvierundachtzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tfiːɐ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтфи:аунтˈахтцихь] 1083 eintausenddreiundachtzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tdʁaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтдрайунтˈахтцихь] 1082 eintausendzweiundachtzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tt͡svaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтцвайунтˈахтцихь] 1081 eintausendeinundachtzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩taɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтайнунтˈахтцихь] 1080 eintausendachtzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tˈaxt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтˈахтцихь] 1079 eintausendneunundsiebzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tnɔɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтнойнунтˈзи:пцихь] 1078 eintausendachtundsiebzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩taxtʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтахтунтˈзи:пцихь] 1077 eintausendsiebenundsiebzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tˈziːbn̩ʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтˈзи:бнунтˈзи:пцихь] 1076 eintausendsechsundsiebzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tzɛksʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтзэксунтˈзи:пцихь] 1075 eintausendfünfundsiebzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tfʏnfʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтфюнфунтˈзи:пцихь] 1074 eintausendvierundsiebzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tfiːɐ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтфи:аунтˈзи:пцихь] 1073 eintausenddreiundsiebzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tdʁaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтдрайунтˈзи:пцихь] 1072 eintausendzweiundsiebzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tt͡svaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтцвайунтˈзи:пцихь] 1071 eintausendeinundsiebzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩taɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтайнунтˈзи:пцихь] 1070 eintausendsiebzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tˈziːpt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтˈзи:пцихь] 1069 eintausendneunundsechzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tnɔɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтнойнунтˈзэхьцихь] 1068 eintausendachtundsechzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩taxtʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтахтунтˈзэхьцихь] 1067 eintausendsiebenundsechzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tˈziːbn̩ʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтˈзи:бнунтˈзэхьцихь] 1066 eintausendsechsundsechzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tzɛksʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтзэксунтˈзэхьцихь] 1065 eintausendfünfundsechzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tfʏnfʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтфюнфунтˈзэхьцихь] 1064 eintausendvierundsechzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tfiːɐ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтфи:аунтˈзэхьцихь] 1063 eintausenddreiundsechzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tdʁaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтдрайунтˈзэхьцихь] 1062 eintausendzweiundsechzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tt͡svaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтцвайунтˈзэхьцихь] 1061 eintausendeinundsechzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩taɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтайнунтˈзэхьцихь] 1060 eintausendsechzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tˈzɛçt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтˈзэхьцихь] 1059 eintausendneunundfünfzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tnɔɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтнойнунтˈфюнфцихь] 1058 eintausendachtundfünfzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩taxtʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтахтунтˈфюнфцихь] 1057 eintausendsiebenundfünfzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tˈziːbn̩ʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтˈзи:бнунтˈфюнфцихь] 1056 eintausendsechsundfünfzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tzɛksʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтзэксунтˈфюнфцихь] 1055 eintausendfünfundfünfzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tfʏnfʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтфюнфунтˈфюнфцихь] 1054 eintausendvierundfünfzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tfiːɐ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтфи:аунтˈфюнфцихь] 1053 eintausenddreiundfünfzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tdʁaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтдрайунтˈфюнфцихь] 1052 eintausendzweiundfünfzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tt͡svaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтцвайунтˈфюнфцихь] 1051 eintausendeinundfünfzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩taɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтайнунтˈфюнфцихь] 1050 eintausendfünfzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tˈfʏnft͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтˈфюнфцихь] 1049 eintausendneunundvierzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tnɔɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтнойнунтˈфирцихь] 1048 eintausendachtundvierzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩taxtʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтахтунтˈфирцихь] 1047 eintausendsiebenundvierzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tˈziːbn̩ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтˈзи:бнунтˈфирцихь] 1046 eintausendsechsundvierzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tzɛksʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтзэксунтˈфирцихь] 1045 eintausendfünfundvierzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tfʏnfʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтфюнфунтˈфирцихь] 1044 eintausendvierundvierzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tfiːɐ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтфи:аунтˈфирцихь] 1043 eintausenddreiundvierzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tdʁaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтдрайунтˈфирцихь] 1042 eintausendzweiundvierzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tt͡svaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтцвайунтˈфирцихь] 1041 eintausendeinundvierzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩taɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтайнунтˈфирцихь] 1040 eintausendvierzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tˈfɪʁt͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтˈфирцихь] 1039 eintausendneununddreißig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tnɔɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈайнˌтаузэнтнойнунтˈдрайсихь] 1038 eintausendachtunddreißig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩taxtʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈайнˌтаузэнтахтунтˈдрайсихь] 1037 eintausendsiebenunddreißig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tˈziːbn̩ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈайнˌтаузэнтˈзи:бнунтˈдрайсихь] 1036 eintausendsechsunddreißig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tzɛksʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈайнˌтаузэнтзэксунтˈдрайсихь] 1035 eintausendfünfunddreißig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tfʏnfʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈайнˌтаузэнтфюнфунтˈдрайсихь] 1034 eintausendvierunddreißig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tfiːɐ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈайнˌтаузэнтфи:аунтˈдрайсихь] 1033 eintausenddreiunddreißig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tdʁaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈайнˌтаузэнтдрайунтˈдрайсихь] 1032 eintausendzweiunddreißig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tt͡svaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈайнˌтаузэнтцвайунтˈдрайсихь] 1031 eintausendeinunddreißig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩taɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈайнˌтаузэнтайнунтˈдрайсихь] 1030 eintausenddreißig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈайнˌтаузэнтˈдрайсихь] 1029 eintausendneunundzwanzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tnɔɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтнойнунтˈцванцихь] 1028 eintausendachtundzwanzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩taxtʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтахтунтˈцванцихь] 1027 eintausendsiebenundzwanzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tˈziːbn̩ʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтˈзи:бнунтˈцванцихь] 1026 eintausendsechsundzwanzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tzɛksʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтзэксунтˈцванцихь] 1025 eintausendfünfundzwanzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tfʏnfʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтфюнфунтˈцванцихь] 1024 eintausendvierundzwanzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tfiːɐ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтфи:аунтˈцванцихь] 1023 eintausenddreiundzwanzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tdʁaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтдрайунтˈцванцихь] 1022 eintausendzweiundzwanzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tt͡svaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтцвайунтˈцванцихь] 1021 eintausendeinundzwanzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩taɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтайнунтˈцванцихь] 1020 eintausendzwanzig [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tˈt͡svant͡sɪç] [ˈайнˌтаузэнтˈцванцихь] 1019 eintausendneunzehn [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tnɔɪ̯nt͡seːn] [ˈайнˌтаузэнтнойнце:йн] 1018 eintausendachtzehn [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩taxtt͡seːn] [ˈайнˌтаузэнтахтце:йн] 1017 eintausendsiebenzehn [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tˈziːbn̩t͡seːn] [ˈайнˌтаузэнтˈзи:бнце:йн] 1016 eintausendsechszehn [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tˈzɛçt͡seːn] [ˈайнˌтаузэнтзэхьце:йн] 1015 eintausendfünfzehn [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tfʏnft͡seːn] [ˈайнˌтаузэнтфюнфце:йн] 1014 eintausendvierzehn [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tfiːɐ̯t͡seːn] [ˈайнˌтаузэнтфи:аце:йн] 1013 eintausenddreizehn [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tdʁaɪ̯t͡seːn] [ˈайнˌтаузэнтдрайце:йн] 1012 eintausendzwölf [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tt͡svœlf] [ˈайнˌтаузэнтцвёльф] 1011 eintausendelf [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tɛlf] [ˈайнˌтаузэнтэльф] 1010 eintausendzehn [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tt͡seːn] [ˈайнˌтаузэнтце:йн] 1009 eintausendneun [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tnɔɪ̯n] [ˈайнˌтаузэнтнойн] 1008 eintausendacht [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩taxt] [ˈайнˌтаузэнтахт] 1007 eintausendsieben [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tˈziːbn̩] [ˈайнˌтаузэнтˈзи:бн] 1006 eintausendsechs [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tzɛks] [ˈайнˌтаузэнтзэкс] 1005 eintausendfünf [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tfʏnf] [ˈайнˌтаузэнтфюнф] 1004 eintausendvier [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tfiːɐ̯] [ˈайнˌтаузэнтфи:а] 1003 eintausenddrei [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tdʁaɪ̯] [ˈайнˌтаузэнтдрай] 1002 eintausendzwei [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩tt͡svaɪ̯] [ˈайнˌтаузэнтцвай] 1001 eintausendeins [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩taɪ̯ns] [ˈайнˌтаузэнтайнс] 1000 eintausend [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zn̩t] [ˈайнˌтаузэнт] 999 neunhundertneunundneunzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [нойнˈхундэтнойнунтˈнойнцихь] 998 neunhundertachtundneunzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtaxtʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [нойнˈхундэтахтунтˈнойнцихь] 997 neunhundertsiebenundneunzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [нойнˈхундэтˈзи:бнунтˈнойнцихь] 996 neunhundertsechsundneunzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtzɛksʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [нойнˈхундэтзэксунтˈнойнцихь] 995 neunhundertfünfundneunzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtfʏnfʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [нойнˈхундэтфюнфунтˈнойнцихь] 994 neunhundertvierundneunzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [нойнˈхундэтфи:аунтˈнойнцихь] 993 neunhundertdreiundneunzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [нойнˈхундэтдрайунтˈнойнцихь] 992 neunhundertzweiundneunzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [нойнˈхундэтцвайунтˈнойнцихь] 991 neunhunderteinundneunzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [нойнˈхундэтайнунтˈнойнцихь] 990 neunhundertneunzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [нойнˈхундэтˈнойнцихь] 989 neunhundertneunundachtzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [нойнˈхундэтнойнунтˈахтцихь] 988 neunhundertachtundachtzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtaxtʊntˈaxt͡sɪç] [нойнˈхундэтахтунтˈахтцихь] 987 neunhundertsiebenundachtzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈaxt͡sɪç] [нойнˈхундэтˈзи:бнунтˈахтцихь] 986 neunhundertsechsundachtzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtzɛksʊntˈaxt͡sɪç] [нойнˈхундэтзэксунтˈахтцихь] 985 neunhundertfünfundachtzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtfʏnfʊntˈaxt͡sɪç] [нойнˈхундэтфюнфунтˈахтцихь] 984 neunhundertvierundachtzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [нойнˈхундэтфи:аунтˈахтцихь] 983 neunhundertdreiundachtzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [нойнˈхундэтдрайунтˈахтцихь] 982 neunhundertzweiundachtzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [нойнˈхундэтцвайунтˈахтцихь] 981 neunhunderteinundachtzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [нойнˈхундэтайнунтˈахтцихь] 980 neunhundertachtzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtˈaxt͡sɪç] [нойнˈхундэтˈахтцихь] 979 neunhundertneunundsiebzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [нойнˈхундэтнойнунтˈзи:пцихь] 978 neunhundertachtundsiebzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtaxtʊntˈziːpt͡sɪç] [нойнˈхундэтахтунтˈзи:пцихь] 977 neunhundertsiebenundsiebzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈziːpt͡sɪç] [нойнˈхундэтˈзи:бнунтˈзи:пцихь] 976 neunhundertsechsundsiebzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtzɛksʊntˈziːpt͡sɪç] [нойнˈхундэтзэксунтˈзи:пцихь] 975 neunhundertfünfundsiebzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtfʏnfʊntˈziːpt͡sɪç] [нойнˈхундэтфюнфунтˈзи:пцихь] 974 neunhundertvierundsiebzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [нойнˈхундэтфи:аунтˈзи:пцихь] 973 neunhundertdreiundsiebzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [нойнˈхундэтдрайунтˈзи:пцихь] 972 neunhundertzweiundsiebzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [нойнˈхундэтцвайунтˈзи:пцихь] 971 neunhunderteinundsiebzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [нойнˈхундэтайнунтˈзи:пцихь] 970 neunhundertsiebzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtˈziːpt͡sɪç] [нойнˈхундэтˈзи:пцихь] 969 neunhundertneunundsechzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [нойнˈхундэтнойнунтˈзэхьцихь] 968 neunhundertachtundsechzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtaxtʊntˈzɛçt͡sɪç] [нойнˈхундэтахтунтˈзэхьцихь] 967 neunhundertsiebenundsechzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈzɛçt͡sɪç] [нойнˈхундэтˈзи:бнунтˈзэхьцихь] 966 neunhundertsechsundsechzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtzɛksʊntˈzɛçt͡sɪç] [нойнˈхундэтзэксунтˈзэхьцихь] 965 neunhundertfünfundsechzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtfʏnfʊntˈzɛçt͡sɪç] [нойнˈхундэтфюнфунтˈзэхьцихь] 964 neunhundertvierundsechzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [нойнˈхундэтфи:аунтˈзэхьцихь] 963 neunhundertdreiundsechzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [нойнˈхундэтдрайунтˈзэхьцихь] 962 neunhundertzweiundsechzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [нойнˈхундэтцвайунтˈзэхьцихь] 961 neunhunderteinundsechzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [нойнˈхундэтайнунтˈзэхьцихь] 960 neunhundertsechzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtˈzɛçt͡sɪç] [нойнˈхундэтˈзэхьцихь] 959 neunhundertneunundfünfzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [нойнˈхундэтнойнунтˈфюнфцихь] 958 neunhundertachtundfünfzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtaxtʊntˈfʏnft͡sɪç] [нойнˈхундэтахтунтˈфюнфцихь] 957 neunhundertsiebenundfünfzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfʏnft͡sɪç] [нойнˈхундэтˈзи:бнунтˈфюнфцихь] 956 neunhundertsechsundfünfzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtzɛksʊntˈfʏnft͡sɪç] [нойнˈхундэтзэксунтˈфюнфцихь] 955 neunhundertfünfundfünfzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtfʏnfʊntˈfʏnft͡sɪç] [нойнˈхундэтфюнфунтˈфюнфцихь] 954 neunhundertvierundfünfzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [нойнˈхундэтфи:аунтˈфюнфцихь] 953 neunhundertdreiundfünfzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [нойнˈхундэтдрайунтˈфюнфцихь] 952 neunhundertzweiundfünfzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [нойнˈхундэтцвайунтˈфюнфцихь] 951 neunhunderteinundfünfzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [нойнˈхундэтайнунтˈфюнфцихь] 950 neunhundertfünfzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtˈfʏnft͡sɪç] [нойнˈхундэтˈфюнфцихь] 949 neunhundertneunundvierzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [нойнˈхундэтнойнунтˈфирцихь] 948 neunhundertachtundvierzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtaxtʊntˈfɪʁt͡sɪç] [нойнˈхундэтахтунтˈфирцихь] 947 neunhundertsiebenundvierzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [нойнˈхундэтˈзи:бнунтˈфирцихь] 946 neunhundertsechsundvierzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtzɛksʊntˈfɪʁt͡sɪç] [нойнˈхундэтзэксунтˈфирцихь] 945 neunhundertfünfundvierzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtfʏnfʊntˈfɪʁt͡sɪç] [нойнˈхундэтфюнфунтˈфирцихь] 944 neunhundertvierundvierzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [нойнˈхундэтфи:аунтˈфирцихь] 943 neunhundertdreiundvierzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [нойнˈхундэтдрайунтˈфирцихь] 942 neunhundertzweiundvierzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [нойнˈхундэтцвайунтˈфирцихь] 941 neunhunderteinundvierzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [нойнˈхундэтайнунтˈфирцихь] 940 neunhundertvierzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtˈfɪʁt͡sɪç] [нойнˈхундэтˈфирцихь] 939 neunhundertneununddreißig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [нойнˈхундэтнойнунтˈдрайсихь] 938 neunhundertachtunddreißig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtaxtʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [нойнˈхундэтахтунтˈдрайсихь] 937 neunhundertsiebenunddreißig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [нойнˈхундэтˈзи:бнунтˈдрайсихь] 936 neunhundertsechsunddreißig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtzɛksʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [нойнˈхундэтзэксунтˈдрайсихь] 935 neunhundertfünfunddreißig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtfʏnfʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [нойнˈхундэтфюнфунтˈдрайсихь] 934 neunhundertvierunddreißig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [нойнˈхундэтфи:аунтˈдрайсихь] 933 neunhundertdreiunddreißig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [нойнˈхундэтдрайунтˈдрайсихь] 932 neunhundertzweiunddreißig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [нойнˈхундэтцвайунтˈдрайсихь] 931 neunhunderteinunddreißig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [нойнˈхундэтайнунтˈдрайсихь] 930 neunhundertdreißig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtˈdʁaɪ̯sɪç] [нойнˈхундэтˈдрайсихь] 929 neunhundertneunundzwanzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [нойнˈхундэтнойнунтˈцванцихь] 928 neunhundertachtundzwanzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtaxtʊntˈt͡svant͡sɪç] [нойнˈхундэтахтунтˈцванцихь] 927 neunhundertsiebenundzwanzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈt͡svant͡sɪç] [нойнˈхундэтˈзи:бнунтˈцванцихь] 926 neunhundertsechsundzwanzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtzɛksʊntˈt͡svant͡sɪç] [нойнˈхундэтзэксунтˈцванцихь] 925 neunhundertfünfundzwanzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtfʏnfʊntˈt͡svant͡sɪç] [нойнˈхундэтфюнфунтˈцванцихь] 924 neunhundertvierundzwanzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [нойнˈхундэтфи:аунтˈцванцихь] 923 neunhundertdreiundzwanzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [нойнˈхундэтдрайунтˈцванцихь] 922 neunhundertzweiundzwanzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [нойнˈхундэтцвайунтˈцванцихь] 921 neunhunderteinundzwanzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [нойнˈхундэтайнунтˈцванцихь] 920 neunhundertzwanzig [nɔɪ̯nˈhʊndɐtˈt͡svant͡sɪç] [нойнˈхундэтˈцванцихь] 919 neunhundertneunzehn [nɔɪ̯nˈhʊndɐtnɔɪ̯nt͡seːn] [нойнˈхундэтнойнце:йн] 918 neunhundertachtzehn [nɔɪ̯nˈhʊndɐtaxtt͡seːn] [нойнˈхундэтахтце:йн] 917 neunhundertsiebenzehn [nɔɪ̯nˈhʊndɐtˈziːbn̩t͡seːn] [нойнˈхундэтˈзи:бнце:йн] 916 neunhundertsechszehn [nɔɪ̯nˈhʊndɐtˈzɛçt͡seːn] [нойнˈхундэтзэхьце:йн] 915 neunhundertfünfzehn [nɔɪ̯nˈhʊndɐtfʏnft͡seːn] [нойнˈхундэтфюнфце:йн] 914 neunhundertvierzehn [nɔɪ̯nˈhʊndɐtfiːɐ̯t͡seːn] [нойнˈхундэтфи:аце:йн] 913 neunhundertdreizehn [nɔɪ̯nˈhʊndɐtdʁaɪ̯t͡seːn] [нойнˈхундэтдрайце:йн] 912 neunhundertzwölf [nɔɪ̯nˈhʊndɐtt͡svœlf] [нойнˈхундэтцвёльф] 911 neunhundertelf [nɔɪ̯nˈhʊndɐtɛlf] [нойнˈхундэтэльф] 910 neunhundertzehn [nɔɪ̯nˈhʊndɐtt͡seːn] [нойнˈхундэтце:йн] 909 neunhundertneun [nɔɪ̯nˈhʊndɐtnɔɪ̯n] [нойнˈхундэтнойн] 908 neunhundertacht [nɔɪ̯nˈhʊndɐtaxt] [нойнˈхундэтахт] 907 neunhundertsieben [nɔɪ̯nˈhʊndɐtˈziːbn̩] [нойнˈхундэтˈзи:бн] 906 neunhundertsechs [nɔɪ̯nˈhʊndɐtzɛks] [нойнˈхундэтзэкс] 905 neunhundertfünf [nɔɪ̯nˈhʊndɐtfʏnf] [нойнˈхундэтфюнф] 904 neunhundertvier [nɔɪ̯nˈhʊndɐtfiːɐ̯] [нойнˈхундэтфи:а] 903 neunhundertdrei [nɔɪ̯nˈhʊndɐtdʁaɪ̯] [нойнˈхундэтдрай] 902 neunhundertzwei [nɔɪ̯nˈhʊndɐtt͡svaɪ̯] [нойнˈхундэтцвай] 901 neunhunderteins [nɔɪ̯nˈhʊndɐtaɪ̯ns] [нойнˈхундэтайнс] 900 neunhundert [nɔɪ̯nˈhʊndɐt] [нойнˈхундэт] 899 achthundertneunundneunzig [axtˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ахтˈхундэтнойнунтˈнойнцихь] 898 achthundertachtundneunzig [axtˈhʊndɐtaxtʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ахтˈхундэтахтунтˈнойнцихь] 897 achthundertsiebenundneunzig [axtˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ахтˈхундэтˈзи:бнунтˈнойнцихь] 896 achthundertsechsundneunzig [axtˈhʊndɐtzɛksʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ахтˈхундэтзэксунтˈнойнцихь] 895 achthundertfünfundneunzig [axtˈhʊndɐtfʏnfʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ахтˈхундэтфюнфунтˈнойнцихь] 894 achthundertvierundneunzig [axtˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ахтˈхундэтфи:аунтˈнойнцихь] 893 achthundertdreiundneunzig [axtˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ахтˈхундэтдрайунтˈнойнцихь] 892 achthundertzweiundneunzig [axtˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ахтˈхундэтцвайунтˈнойнцихь] 891 achthunderteinundneunzig [axtˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ахтˈхундэтайнунтˈнойнцихь] 890 achthundertneunzig [axtˈhʊndɐtˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ахтˈхундэтˈнойнцихь] 889 achthundertneunundachtzig [axtˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [ахтˈхундэтнойнунтˈахтцихь] 888 achthundertachtundachtzig [axtˈhʊndɐtaxtʊntˈaxt͡sɪç] [ахтˈхундэтахтунтˈахтцихь] 887 achthundertsiebenundachtzig [axtˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈaxt͡sɪç] [ахтˈхундэтˈзи:бнунтˈахтцихь] 886 achthundertsechsundachtzig [axtˈhʊndɐtzɛksʊntˈaxt͡sɪç] [ахтˈхундэтзэксунтˈахтцихь] 885 achthundertfünfundachtzig [axtˈhʊndɐtfʏnfʊntˈaxt͡sɪç] [ахтˈхундэтфюнфунтˈахтцихь] 884 achthundertvierundachtzig [axtˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [ахтˈхундэтфи:аунтˈахтцихь] 883 achthundertdreiundachtzig [axtˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [ахтˈхундэтдрайунтˈахтцихь] 882 achthundertzweiundachtzig [axtˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [ахтˈхундэтцвайунтˈахтцихь] 881 achthunderteinundachtzig [axtˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [ахтˈхундэтайнунтˈахтцихь] 880 achthundertachtzig [axtˈhʊndɐtˈaxt͡sɪç] [ахтˈхундэтˈахтцихь] 879 achthundertneunundsiebzig [axtˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [ахтˈхундэтнойнунтˈзи:пцихь] 878 achthundertachtundsiebzig [axtˈhʊndɐtaxtʊntˈziːpt͡sɪç] [ахтˈхундэтахтунтˈзи:пцихь] 877 achthundertsiebenundsiebzig [axtˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈziːpt͡sɪç] [ахтˈхундэтˈзи:бнунтˈзи:пцихь] 876 achthundertsechsundsiebzig [axtˈhʊndɐtzɛksʊntˈziːpt͡sɪç] [ахтˈхундэтзэксунтˈзи:пцихь] 875 achthundertfünfundsiebzig [axtˈhʊndɐtfʏnfʊntˈziːpt͡sɪç] [ахтˈхундэтфюнфунтˈзи:пцихь] 874 achthundertvierundsiebzig [axtˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [ахтˈхундэтфи:аунтˈзи:пцихь] 873 achthundertdreiundsiebzig [axtˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [ахтˈхундэтдрайунтˈзи:пцихь] 872 achthundertzweiundsiebzig [axtˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [ахтˈхундэтцвайунтˈзи:пцихь] 871 achthunderteinundsiebzig [axtˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [ахтˈхундэтайнунтˈзи:пцихь] 870 achthundertsiebzig [axtˈhʊndɐtˈziːpt͡sɪç] [ахтˈхундэтˈзи:пцихь] 869 achthundertneunundsechzig [axtˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [ахтˈхундэтнойнунтˈзэхьцихь] 868 achthundertachtundsechzig [axtˈhʊndɐtaxtʊntˈzɛçt͡sɪç] [ахтˈхундэтахтунтˈзэхьцихь] 867 achthundertsiebenundsechzig [axtˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈzɛçt͡sɪç] [ахтˈхундэтˈзи:бнунтˈзэхьцихь] 866 achthundertsechsundsechzig [axtˈhʊndɐtzɛksʊntˈzɛçt͡sɪç] [ахтˈхундэтзэксунтˈзэхьцихь] 865 achthundertfünfundsechzig [axtˈhʊndɐtfʏnfʊntˈzɛçt͡sɪç] [ахтˈхундэтфюнфунтˈзэхьцихь] 864 achthundertvierundsechzig [axtˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [ахтˈхундэтфи:аунтˈзэхьцихь] 863 achthundertdreiundsechzig [axtˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [ахтˈхундэтдрайунтˈзэхьцихь] 862 achthundertzweiundsechzig [axtˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [ахтˈхундэтцвайунтˈзэхьцихь] 861 achthunderteinundsechzig [axtˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [ахтˈхундэтайнунтˈзэхьцихь] 860 achthundertsechzig [axtˈhʊndɐtˈzɛçt͡sɪç] [ахтˈхундэтˈзэхьцихь] 859 achthundertneunundfünfzig [axtˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [ахтˈхундэтнойнунтˈфюнфцихь] 858 achthundertachtundfünfzig [axtˈhʊndɐtaxtʊntˈfʏnft͡sɪç] [ахтˈхундэтахтунтˈфюнфцихь] 857 achthundertsiebenundfünfzig [axtˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfʏnft͡sɪç] [ахтˈхундэтˈзи:бнунтˈфюнфцихь] 856 achthundertsechsundfünfzig [axtˈhʊndɐtzɛksʊntˈfʏnft͡sɪç] [ахтˈхундэтзэксунтˈфюнфцихь] 855 achthundertfünfundfünfzig [axtˈhʊndɐtfʏnfʊntˈfʏnft͡sɪç] [ахтˈхундэтфюнфунтˈфюнфцихь] 854 achthundertvierundfünfzig [axtˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [ахтˈхундэтфи:аунтˈфюнфцихь] 853 achthundertdreiundfünfzig [axtˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [ахтˈхундэтдрайунтˈфюнфцихь] 852 achthundertzweiundfünfzig [axtˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [ахтˈхундэтцвайунтˈфюнфцихь] 851 achthunderteinundfünfzig [axtˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [ахтˈхундэтайнунтˈфюнфцихь] 850 achthundertfünfzig [axtˈhʊndɐtˈfʏnft͡sɪç] [ахтˈхундэтˈфюнфцихь] 849 achthundertneunundvierzig [axtˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ахтˈхундэтнойнунтˈфирцихь] 848 achthundertachtundvierzig [axtˈhʊndɐtaxtʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ахтˈхундэтахтунтˈфирцихь] 847 achthundertsiebenundvierzig [axtˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ахтˈхундэтˈзи:бнунтˈфирцихь] 846 achthundertsechsundvierzig [axtˈhʊndɐtzɛksʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ахтˈхундэтзэксунтˈфирцихь] 845 achthundertfünfundvierzig [axtˈhʊndɐtfʏnfʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ахтˈхундэтфюнфунтˈфирцихь] 844 achthundertvierundvierzig [axtˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ахтˈхундэтфи:аунтˈфирцихь] 843 achthundertdreiundvierzig [axtˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ахтˈхундэтдрайунтˈфирцихь] 842 achthundertzweiundvierzig [axtˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ахтˈхундэтцвайунтˈфирцихь] 841 achthunderteinundvierzig [axtˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ахтˈхундэтайнунтˈфирцихь] 840 achthundertvierzig [axtˈhʊndɐtˈfɪʁt͡sɪç] [ахтˈхундэтˈфирцихь] 839 achthundertneununddreißig [axtˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ахтˈхундэтнойнунтˈдрайсихь] 838 achthundertachtunddreißig [axtˈhʊndɐtaxtʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ахтˈхундэтахтунтˈдрайсихь] 837 achthundertsiebenunddreißig [axtˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ахтˈхундэтˈзи:бнунтˈдрайсихь] 836 achthundertsechsunddreißig [axtˈhʊndɐtzɛksʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ахтˈхундэтзэксунтˈдрайсихь] 835 achthundertfünfunddreißig [axtˈhʊndɐtfʏnfʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ахтˈхундэтфюнфунтˈдрайсихь] 834 achthundertvierunddreißig [axtˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ахтˈхундэтфи:аунтˈдрайсихь] 833 achthundertdreiunddreißig [axtˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ахтˈхундэтдрайунтˈдрайсихь] 832 achthundertzweiunddreißig [axtˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ахтˈхундэтцвайунтˈдрайсихь] 831 achthunderteinunddreißig [axtˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ахтˈхундэтайнунтˈдрайсихь] 830 achthundertdreißig [axtˈhʊndɐtˈdʁaɪ̯sɪç] [ахтˈхундэтˈдрайсихь] 829 achthundertneunundzwanzig [axtˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [ахтˈхундэтнойнунтˈцванцихь] 828 achthundertachtundzwanzig [axtˈhʊndɐtaxtʊntˈt͡svant͡sɪç] [ахтˈхундэтахтунтˈцванцихь] 827 achthundertsiebenundzwanzig [axtˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈt͡svant͡sɪç] [ахтˈхундэтˈзи:бнунтˈцванцихь] 826 achthundertsechsundzwanzig [axtˈhʊndɐtzɛksʊntˈt͡svant͡sɪç] [ахтˈхундэтзэксунтˈцванцихь] 825 achthundertfünfundzwanzig [axtˈhʊndɐtfʏnfʊntˈt͡svant͡sɪç] [ахтˈхундэтфюнфунтˈцванцихь] 824 achthundertvierundzwanzig [axtˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [ахтˈхундэтфи:аунтˈцванцихь] 823 achthundertdreiundzwanzig [axtˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [ахтˈхундэтдрайунтˈцванцихь] 822 achthundertzweiundzwanzig [axtˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [ахтˈхундэтцвайунтˈцванцихь] 821 achthunderteinundzwanzig [axtˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [ахтˈхундэтайнунтˈцванцихь] 820 achthundertzwanzig [axtˈhʊndɐtˈt͡svant͡sɪç] [ахтˈхундэтˈцванцихь] 819 achthundertneunzehn [axtˈhʊndɐtnɔɪ̯nt͡seːn] [ахтˈхундэтнойнце:йн] 818 achthundertachtzehn [axtˈhʊndɐtaxtt͡seːn] [ахтˈхундэтахтце:йн] 817 achthundertsiebenzehn [axtˈhʊndɐtˈziːbn̩t͡seːn] [ахтˈхундэтˈзи:бнце:йн] 816 achthundertsechszehn [axtˈhʊndɐtˈzɛçt͡seːn] [ахтˈхундэтзэхьце:йн] 815 achthundertfünfzehn [axtˈhʊndɐtfʏnft͡seːn] [ахтˈхундэтфюнфце:йн] 814 achthundertvierzehn [axtˈhʊndɐtfiːɐ̯t͡seːn] [ахтˈхундэтфи:аце:йн] 813 achthundertdreizehn [axtˈhʊndɐtdʁaɪ̯t͡seːn] [ахтˈхундэтдрайце:йн] 812 achthundertzwölf [axtˈhʊndɐtt͡svœlf] [ахтˈхундэтцвёльф] 811 achthundertelf [axtˈhʊndɐtɛlf] [ахтˈхундэтэльф] 810 achthundertzehn [axtˈhʊndɐtt͡seːn] [ахтˈхундэтце:йн] 809 achthundertneun [axtˈhʊndɐtnɔɪ̯n] [ахтˈхундэтнойн] 808 achthundertacht [axtˈhʊndɐtaxt] [ахтˈхундэтахт] 807 achthundertsieben [axtˈhʊndɐtˈziːbn̩] [ахтˈхундэтˈзи:бн] 806 achthundertsechs [axtˈhʊndɐtzɛks] [ахтˈхундэтзэкс] 805 achthundertfünf [axtˈhʊndɐtfʏnf] [ахтˈхундэтфюнф] 804 achthundertvier [axtˈhʊndɐtfiːɐ̯] [ахтˈхундэтфи:а] 803 achthundertdrei [axtˈhʊndɐtdʁaɪ̯] [ахтˈхундэтдрай] 802 achthundertzwei [axtˈhʊndɐtt͡svaɪ̯] [ахтˈхундэтцвай] 801 achthunderteins [axtˈhʊndɐtaɪ̯ns] [ахтˈхундэтайнс] 800 achthundert [axtˈhʊndɐt] [ахтˈхундэт] 799 siebenhundertneunundneunzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтнойнунтˈнойнцихь] 798 siebenhundertachtundneunzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtaxtʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтахтунтˈнойнцихь] 797 siebenhundertsiebenundneunzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтˈзи:бнунтˈнойнцихь] 796 siebenhundertsechsundneunzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtzɛksʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтзэксунтˈнойнцихь] 795 siebenhundertfünfundneunzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtfʏnfʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтфюнфунтˈнойнцихь] 794 siebenhundertvierundneunzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтфи:аунтˈнойнцихь] 793 siebenhundertdreiundneunzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтдрайунтˈнойнцихь] 792 siebenhundertzweiundneunzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтцвайунтˈнойнцихь] 791 siebenhunderteinundneunzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтайнунтˈнойнцихь] 790 siebenhundertneunzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтˈнойнцихь] 789 siebenhundertneunundachtzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтнойнунтˈахтцихь] 788 siebenhundertachtundachtzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtaxtʊntˈaxt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтахтунтˈахтцихь] 787 siebenhundertsiebenundachtzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈaxt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтˈзи:бнунтˈахтцихь] 786 siebenhundertsechsundachtzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtzɛksʊntˈaxt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтзэксунтˈахтцихь] 785 siebenhundertfünfundachtzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtfʏnfʊntˈaxt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтфюнфунтˈахтцихь] 784 siebenhundertvierundachtzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтфи:аунтˈахтцихь] 783 siebenhundertdreiundachtzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтдрайунтˈахтцихь] 782 siebenhundertzweiundachtzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтцвайунтˈахтцихь] 781 siebenhunderteinundachtzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтайнунтˈахтцихь] 780 siebenhundertachtzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtˈaxt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтˈахтцихь] 779 siebenhundertneunundsiebzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтнойнунтˈзи:пцихь] 778 siebenhundertachtundsiebzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtaxtʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтахтунтˈзи:пцихь] 777 siebenhundertsiebenundsiebzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтˈзи:бнунтˈзи:пцихь] 776 siebenhundertsechsundsiebzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtzɛksʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтзэксунтˈзи:пцихь] 775 siebenhundertfünfundsiebzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtfʏnfʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтфюнфунтˈзи:пцихь] 774 siebenhundertvierundsiebzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтфи:аунтˈзи:пцихь] 773 siebenhundertdreiundsiebzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтдрайунтˈзи:пцихь] 772 siebenhundertzweiundsiebzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтцвайунтˈзи:пцихь] 771 siebenhunderteinundsiebzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтайнунтˈзи:пцихь] 770 siebenhundertsiebzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtˈziːpt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтˈзи:пцихь] 769 siebenhundertneunundsechzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтнойнунтˈзэхьцихь] 768 siebenhundertachtundsechzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtaxtʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтахтунтˈзэхьцихь] 767 siebenhundertsiebenundsechzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтˈзи:бнунтˈзэхьцихь] 766 siebenhundertsechsundsechzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtzɛksʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтзэксунтˈзэхьцихь] 765 siebenhundertfünfundsechzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtfʏnfʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтфюнфунтˈзэхьцихь] 764 siebenhundertvierundsechzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтфи:аунтˈзэхьцихь] 763 siebenhundertdreiundsechzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтдрайунтˈзэхьцихь] 762 siebenhundertzweiundsechzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтцвайунтˈзэхьцихь] 761 siebenhunderteinundsechzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтайнунтˈзэхьцихь] 760 siebenhundertsechzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtˈzɛçt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтˈзэхьцихь] 759 siebenhundertneunundfünfzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтнойнунтˈфюнфцихь] 758 siebenhundertachtundfünfzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtaxtʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтахтунтˈфюнфцихь] 757 siebenhundertsiebenundfünfzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтˈзи:бнунтˈфюнфцихь] 756 siebenhundertsechsundfünfzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtzɛksʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтзэксунтˈфюнфцихь] 755 siebenhundertfünfundfünfzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtfʏnfʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтфюнфунтˈфюнфцихь] 754 siebenhundertvierundfünfzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтфи:аунтˈфюнфцихь] 753 siebenhundertdreiundfünfzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтдрайунтˈфюнфцихь] 752 siebenhundertzweiundfünfzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтцвайунтˈфюнфцихь] 751 siebenhunderteinundfünfzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтайнунтˈфюнфцихь] 750 siebenhundertfünfzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtˈfʏnft͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтˈфюнфцихь] 749 siebenhundertneunundvierzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтнойнунтˈфирцихь] 748 siebenhundertachtundvierzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtaxtʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтахтунтˈфирцихь] 747 siebenhundertsiebenundvierzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтˈзи:бнунтˈфирцихь] 746 siebenhundertsechsundvierzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtzɛksʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтзэксунтˈфирцихь] 745 siebenhundertfünfundvierzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtfʏnfʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтфюнфунтˈфирцихь] 744 siebenhundertvierundvierzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтфи:аунтˈфирцихь] 743 siebenhundertdreiundvierzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтдрайунтˈфирцихь] 742 siebenhundertzweiundvierzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтцвайунтˈфирцихь] 741 siebenhunderteinundvierzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтайнунтˈфирцихь] 740 siebenhundertvierzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtˈfɪʁt͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтˈфирцихь] 739 siebenhundertneununddreißig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтнойнунтˈдрайсихь] 738 siebenhundertachtunddreißig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtaxtʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтахтунтˈдрайсихь] 737 siebenhundertsiebenunddreißig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтˈзи:бнунтˈдрайсихь] 736 siebenhundertsechsunddreißig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtzɛksʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтзэксунтˈдрайсихь] 735 siebenhundertfünfunddreißig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtfʏnfʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтфюнфунтˈдрайсихь] 734 siebenhundertvierunddreißig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтфи:аунтˈдрайсихь] 733 siebenhundertdreiunddreißig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтдрайунтˈдрайсихь] 732 siebenhundertzweiunddreißig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтцвайунтˈдрайсихь] 731 siebenhunderteinunddreißig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтайнунтˈдрайсихь] 730 siebenhundertdreißig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтˈдрайсихь] 729 siebenhundertneunundzwanzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтнойнунтˈцванцихь] 728 siebenhundertachtundzwanzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtaxtʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтахтунтˈцванцихь] 727 siebenhundertsiebenundzwanzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтˈзи:бнунтˈцванцихь] 726 siebenhundertsechsundzwanzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtzɛksʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтзэксунтˈцванцихь] 725 siebenhundertfünfundzwanzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtfʏnfʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтфюнфунтˈцванцихь] 724 siebenhundertvierundzwanzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтфи:аунтˈцванцихь] 723 siebenhundertdreiundzwanzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтдрайунтˈцванцихь] 722 siebenhundertzweiundzwanzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтцвайунтˈцванцихь] 721 siebenhunderteinundzwanzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтайнунтˈцванцихь] 720 siebenhundertzwanzig [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtˈt͡svant͡sɪç] [ˈзи:бнˈхундэтˈцванцихь] 719 siebenhundertneunzehn [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtnɔɪ̯nt͡seːn] [ˈзи:бнˈхундэтнойнце:йн] 718 siebenhundertachtzehn [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtaxtt͡seːn] [ˈзи:бнˈхундэтахтце:йн] 717 siebenhundertsiebenzehn [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtˈziːbn̩t͡seːn] [ˈзи:бнˈхундэтˈзи:бнце:йн] 716 siebenhundertsechszehn [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtˈzɛçt͡seːn] [ˈзи:бнˈхундэтзэхьце:йн] 715 siebenhundertfünfzehn [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtfʏnft͡seːn] [ˈзи:бнˈхундэтфюнфце:йн] 714 siebenhundertvierzehn [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtfiːɐ̯t͡seːn] [ˈзи:бнˈхундэтфи:аце:йн] 713 siebenhundertdreizehn [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtdʁaɪ̯t͡seːn] [ˈзи:бнˈхундэтдрайце:йн] 712 siebenhundertzwölf [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtt͡svœlf] [ˈзи:бнˈхундэтцвёльф] 711 siebenhundertelf [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtɛlf] [ˈзи:бнˈхундэтэльф] 710 siebenhundertzehn [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtt͡seːn] [ˈзи:бнˈхундэтце:йн] 709 siebenhundertneun [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtnɔɪ̯n] [ˈзи:бнˈхундэтнойн] 708 siebenhundertacht [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtaxt] [ˈзи:бнˈхундэтахт] 707 siebenhundertsieben [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtˈziːbn̩] [ˈзи:бнˈхундэтˈзи:бн] 706 siebenhundertsechs [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtzɛks] [ˈзи:бнˈхундэтзэкс] 705 siebenhundertfünf [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtfʏnf] [ˈзи:бнˈхундэтфюнф] 704 siebenhundertvier [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtfiːɐ̯] [ˈзи:бнˈхундэтфи:а] 703 siebenhundertdrei [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtdʁaɪ̯] [ˈзи:бнˈхундэтдрай] 702 siebenhundertzwei [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯] [ˈзи:бнˈхундэтцвай] 701 siebenhunderteins [ˈziːbn̩ˈhʊndɐtaɪ̯ns] [ˈзи:бнˈхундэтайнс] 700 siebenhundert [ˈziːbn̩ˈhʊndɐt] [ˈзи:бнˈхундэт] 699 sechshundertneunundneunzig [zɛksˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [зэксˈхундэтнойнунтˈнойнцихь] 698 sechshundertachtundneunzig [zɛksˈhʊndɐtaxtʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [зэксˈхундэтахтунтˈнойнцихь] 697 sechshundertsiebenundneunzig [zɛksˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [зэксˈхундэтˈзи:бнунтˈнойнцихь] 696 sechshundertsechsundneunzig [zɛksˈhʊndɐtzɛksʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [зэксˈхундэтзэксунтˈнойнцихь] 695 sechshundertfünfundneunzig [zɛksˈhʊndɐtfʏnfʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [зэксˈхундэтфюнфунтˈнойнцихь] 694 sechshundertvierundneunzig [zɛksˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [зэксˈхундэтфи:аунтˈнойнцихь] 693 sechshundertdreiundneunzig [zɛksˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [зэксˈхундэтдрайунтˈнойнцихь] 692 sechshundertzweiundneunzig [zɛksˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [зэксˈхундэтцвайунтˈнойнцихь] 691 sechshunderteinundneunzig [zɛksˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [зэксˈхундэтайнунтˈнойнцихь] 690 sechshundertneunzig [zɛksˈhʊndɐtˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [зэксˈхундэтˈнойнцихь] 689 sechshundertneunundachtzig [zɛksˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [зэксˈхундэтнойнунтˈахтцихь] 688 sechshundertachtundachtzig [zɛksˈhʊndɐtaxtʊntˈaxt͡sɪç] [зэксˈхундэтахтунтˈахтцихь] 687 sechshundertsiebenundachtzig [zɛksˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈaxt͡sɪç] [зэксˈхундэтˈзи:бнунтˈахтцихь] 686 sechshundertsechsundachtzig [zɛksˈhʊndɐtzɛksʊntˈaxt͡sɪç] [зэксˈхундэтзэксунтˈахтцихь] 685 sechshundertfünfundachtzig [zɛksˈhʊndɐtfʏnfʊntˈaxt͡sɪç] [зэксˈхундэтфюнфунтˈахтцихь] 684 sechshundertvierundachtzig [zɛksˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [зэксˈхундэтфи:аунтˈахтцихь] 683 sechshundertdreiundachtzig [zɛksˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [зэксˈхундэтдрайунтˈахтцихь] 682 sechshundertzweiundachtzig [zɛksˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [зэксˈхундэтцвайунтˈахтцихь] 681 sechshunderteinundachtzig [zɛksˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [зэксˈхундэтайнунтˈахтцихь] 680 sechshundertachtzig [zɛksˈhʊndɐtˈaxt͡sɪç] [зэксˈхундэтˈахтцихь] 679 sechshundertneunundsiebzig [zɛksˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [зэксˈхундэтнойнунтˈзи:пцихь] 678 sechshundertachtundsiebzig [zɛksˈhʊndɐtaxtʊntˈziːpt͡sɪç] [зэксˈхундэтахтунтˈзи:пцихь] 677 sechshundertsiebenundsiebzig [zɛksˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈziːpt͡sɪç] [зэксˈхундэтˈзи:бнунтˈзи:пцихь] 676 sechshundertsechsundsiebzig [zɛksˈhʊndɐtzɛksʊntˈziːpt͡sɪç] [зэксˈхундэтзэксунтˈзи:пцихь] 675 sechshundertfünfundsiebzig [zɛksˈhʊndɐtfʏnfʊntˈziːpt͡sɪç] [зэксˈхундэтфюнфунтˈзи:пцихь] 674 sechshundertvierundsiebzig [zɛksˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [зэксˈхундэтфи:аунтˈзи:пцихь] 673 sechshundertdreiundsiebzig [zɛksˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [зэксˈхундэтдрайунтˈзи:пцихь] 672 sechshundertzweiundsiebzig [zɛksˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [зэксˈхундэтцвайунтˈзи:пцихь] 671 sechshunderteinundsiebzig [zɛksˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [зэксˈхундэтайнунтˈзи:пцихь] 670 sechshundertsiebzig [zɛksˈhʊndɐtˈziːpt͡sɪç] [зэксˈхундэтˈзи:пцихь] 669 sechshundertneunundsechzig [zɛksˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [зэксˈхундэтнойнунтˈзэхьцихь] 668 sechshundertachtundsechzig [zɛksˈhʊndɐtaxtʊntˈzɛçt͡sɪç] [зэксˈхундэтахтунтˈзэхьцихь] 667 sechshundertsiebenundsechzig [zɛksˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈzɛçt͡sɪç] [зэксˈхундэтˈзи:бнунтˈзэхьцихь] 666 sechshundertsechsundsechzig [zɛksˈhʊndɐtzɛksʊntˈzɛçt͡sɪç] [зэксˈхундэтзэксунтˈзэхьцихь] 665 sechshundertfünfundsechzig [zɛksˈhʊndɐtfʏnfʊntˈzɛçt͡sɪç] [зэксˈхундэтфюнфунтˈзэхьцихь] 664 sechshundertvierundsechzig [zɛksˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [зэксˈхундэтфи:аунтˈзэхьцихь] 663 sechshundertdreiundsechzig [zɛksˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [зэксˈхундэтдрайунтˈзэхьцихь] 662 sechshundertzweiundsechzig [zɛksˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [зэксˈхундэтцвайунтˈзэхьцихь] 661 sechshunderteinundsechzig [zɛksˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [зэксˈхундэтайнунтˈзэхьцихь] 660 sechshundertsechzig [zɛksˈhʊndɐtˈzɛçt͡sɪç] [зэксˈхундэтˈзэхьцихь] 659 sechshundertneunundfünfzig [zɛksˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [зэксˈхундэтнойнунтˈфюнфцихь] 658 sechshundertachtundfünfzig [zɛksˈhʊndɐtaxtʊntˈfʏnft͡sɪç] [зэксˈхундэтахтунтˈфюнфцихь] 657 sechshundertsiebenundfünfzig [zɛksˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfʏnft͡sɪç] [зэксˈхундэтˈзи:бнунтˈфюнфцихь] 656 sechshundertsechsundfünfzig [zɛksˈhʊndɐtzɛksʊntˈfʏnft͡sɪç] [зэксˈхундэтзэксунтˈфюнфцихь] 655 sechshundertfünfundfünfzig [zɛksˈhʊndɐtfʏnfʊntˈfʏnft͡sɪç] [зэксˈхундэтфюнфунтˈфюнфцихь] 654 sechshundertvierundfünfzig [zɛksˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [зэксˈхундэтфи:аунтˈфюнфцихь] 653 sechshundertdreiundfünfzig [zɛksˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [зэксˈхундэтдрайунтˈфюнфцихь] 652 sechshundertzweiundfünfzig [zɛksˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [зэксˈхундэтцвайунтˈфюнфцихь] 651 sechshunderteinundfünfzig [zɛksˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [зэксˈхундэтайнунтˈфюнфцихь] 650 sechshundertfünfzig [zɛksˈhʊndɐtˈfʏnft͡sɪç] [зэксˈхундэтˈфюнфцихь] 649 sechshundertneunundvierzig [zɛksˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [зэксˈхундэтнойнунтˈфирцихь] 648 sechshundertachtundvierzig [zɛksˈhʊndɐtaxtʊntˈfɪʁt͡sɪç] [зэксˈхундэтахтунтˈфирцихь] 647 sechshundertsiebenundvierzig [zɛksˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [зэксˈхундэтˈзи:бнунтˈфирцихь] 646 sechshundertsechsundvierzig [zɛksˈhʊndɐtzɛksʊntˈfɪʁt͡sɪç] [зэксˈхундэтзэксунтˈфирцихь] 645 sechshundertfünfundvierzig [zɛksˈhʊndɐtfʏnfʊntˈfɪʁt͡sɪç] [зэксˈхундэтфюнфунтˈфирцихь] 644 sechshundertvierundvierzig [zɛksˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [зэксˈхундэтфи:аунтˈфирцихь] 643 sechshundertdreiundvierzig [zɛksˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [зэксˈхундэтдрайунтˈфирцихь] 642 sechshundertzweiundvierzig [zɛksˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [зэксˈхундэтцвайунтˈфирцихь] 641 sechshunderteinundvierzig [zɛksˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [зэксˈхундэтайнунтˈфирцихь] 640 sechshundertvierzig [zɛksˈhʊndɐtˈfɪʁt͡sɪç] [зэксˈхундэтˈфирцихь] 639 sechshundertneununddreißig [zɛksˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [зэксˈхундэтнойнунтˈдрайсихь] 638 sechshundertachtunddreißig [zɛksˈhʊndɐtaxtʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [зэксˈхундэтахтунтˈдрайсихь] 637 sechshundertsiebenunddreißig [zɛksˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [зэксˈхундэтˈзи:бнунтˈдрайсихь] 636 sechshundertsechsunddreißig [zɛksˈhʊndɐtzɛksʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [зэксˈхундэтзэксунтˈдрайсихь] 635 sechshundertfünfunddreißig [zɛksˈhʊndɐtfʏnfʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [зэксˈхундэтфюнфунтˈдрайсихь] 634 sechshundertvierunddreißig [zɛksˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [зэксˈхундэтфи:аунтˈдрайсихь] 633 sechshundertdreiunddreißig [zɛksˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [зэксˈхундэтдрайунтˈдрайсихь] 632 sechshundertzweiunddreißig [zɛksˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [зэксˈхундэтцвайунтˈдрайсихь] 631 sechshunderteinunddreißig [zɛksˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [зэксˈхундэтайнунтˈдрайсихь] 630 sechshundertdreißig [zɛksˈhʊndɐtˈdʁaɪ̯sɪç] [зэксˈхундэтˈдрайсихь] 629 sechshundertneunundzwanzig [zɛksˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [зэксˈхундэтнойнунтˈцванцихь] 628 sechshundertachtundzwanzig [zɛksˈhʊndɐtaxtʊntˈt͡svant͡sɪç] [зэксˈхундэтахтунтˈцванцихь] 627 sechshundertsiebenundzwanzig [zɛksˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈt͡svant͡sɪç] [зэксˈхундэтˈзи:бнунтˈцванцихь] 626 sechshundertsechsundzwanzig [zɛksˈhʊndɐtzɛksʊntˈt͡svant͡sɪç] [зэксˈхундэтзэксунтˈцванцихь] 625 sechshundertfünfundzwanzig [zɛksˈhʊndɐtfʏnfʊntˈt͡svant͡sɪç] [зэксˈхундэтфюнфунтˈцванцихь] 624 sechshundertvierundzwanzig [zɛksˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [зэксˈхундэтфи:аунтˈцванцихь] 623 sechshundertdreiundzwanzig [zɛksˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [зэксˈхундэтдрайунтˈцванцихь] 622 sechshundertzweiundzwanzig [zɛksˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [зэксˈхундэтцвайунтˈцванцихь] 621 sechshunderteinundzwanzig [zɛksˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [зэксˈхундэтайнунтˈцванцихь] 620 sechshundertzwanzig [zɛksˈhʊndɐtˈt͡svant͡sɪç] [зэксˈхундэтˈцванцихь] 619 sechshundertneunzehn [zɛksˈhʊndɐtnɔɪ̯nt͡seːn] [зэксˈхундэтнойнце:йн] 618 sechshundertachtzehn [zɛksˈhʊndɐtaxtt͡seːn] [зэксˈхундэтахтце:йн] 617 sechshundertsiebenzehn [zɛksˈhʊndɐtˈziːbn̩t͡seːn] [зэксˈхундэтˈзи:бнце:йн] 616 sechshundertsechszehn [zɛksˈhʊndɐtˈzɛçt͡seːn] [зэксˈхундэтзэхьце:йн] 615 sechshundertfünfzehn [zɛksˈhʊndɐtfʏnft͡seːn] [зэксˈхундэтфюнфце:йн] 614 sechshundertvierzehn [zɛksˈhʊndɐtfiːɐ̯t͡seːn] [зэксˈхундэтфи:аце:йн] 613 sechshundertdreizehn [zɛksˈhʊndɐtdʁaɪ̯t͡seːn] [зэксˈхундэтдрайце:йн] 612 sechshundertzwölf [zɛksˈhʊndɐtt͡svœlf] [зэксˈхундэтцвёльф] 611 sechshundertelf [zɛksˈhʊndɐtɛlf] [зэксˈхундэтэльф] 610 sechshundertzehn [zɛksˈhʊndɐtt͡seːn] [зэксˈхундэтце:йн] 609 sechshundertneun [zɛksˈhʊndɐtnɔɪ̯n] [зэксˈхундэтнойн] 608 sechshundertacht [zɛksˈhʊndɐtaxt] [зэксˈхундэтахт] 607 sechshundertsieben [zɛksˈhʊndɐtˈziːbn̩] [зэксˈхундэтˈзи:бн] 606 sechshundertsechs [zɛksˈhʊndɐtzɛks] [зэксˈхундэтзэкс] 605 sechshundertfünf [zɛksˈhʊndɐtfʏnf] [зэксˈхундэтфюнф] 604 sechshundertvier [zɛksˈhʊndɐtfiːɐ̯] [зэксˈхундэтфи:а] 603 sechshundertdrei [zɛksˈhʊndɐtdʁaɪ̯] [зэксˈхундэтдрай] 602 sechshundertzwei [zɛksˈhʊndɐtt͡svaɪ̯] [зэксˈхундэтцвай] 601 sechshunderteins [zɛksˈhʊndɐtaɪ̯ns] [зэксˈхундэтайнс] 600 sechshundert [zɛksˈhʊndɐt] [зэксˈхундэт] 599 fünfhundertneunundneunzig [fʏnfˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фюнфˈхундэтнойнунтˈнойнцихь] 598 fünfhundertachtundneunzig [fʏnfˈhʊndɐtaxtʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фюнфˈхундэтахтунтˈнойнцихь] 597 fünfhundertsiebenundneunzig [fʏnfˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фюнфˈхундэтˈзи:бнунтˈнойнцихь] 596 fünfhundertsechsundneunzig [fʏnfˈhʊndɐtzɛksʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фюнфˈхундэтзэксунтˈнойнцихь] 595 fünfhundertfünfundneunzig [fʏnfˈhʊndɐtfʏnfʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фюнфˈхундэтфюнфунтˈнойнцихь] 594 fünfhundertvierundneunzig [fʏnfˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фюнфˈхундэтфи:аунтˈнойнцихь] 593 fünfhundertdreiundneunzig [fʏnfˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фюнфˈхундэтдрайунтˈнойнцихь] 592 fünfhundertzweiundneunzig [fʏnfˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фюнфˈхундэтцвайунтˈнойнцихь] 591 fünfhunderteinundneunzig [fʏnfˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фюнфˈхундэтайнунтˈнойнцихь] 590 fünfhundertneunzig [fʏnfˈhʊndɐtˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фюнфˈхундэтˈнойнцихь] 589 fünfhundertneunundachtzig [fʏnfˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [фюнфˈхундэтнойнунтˈахтцихь] 588 fünfhundertachtundachtzig [fʏnfˈhʊndɐtaxtʊntˈaxt͡sɪç] [фюнфˈхундэтахтунтˈахтцихь] 587 fünfhundertsiebenundachtzig [fʏnfˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈaxt͡sɪç] [фюнфˈхундэтˈзи:бнунтˈахтцихь] 586 fünfhundertsechsundachtzig [fʏnfˈhʊndɐtzɛksʊntˈaxt͡sɪç] [фюнфˈхундэтзэксунтˈахтцихь] 585 fünfhundertfünfundachtzig [fʏnfˈhʊndɐtfʏnfʊntˈaxt͡sɪç] [фюнфˈхундэтфюнфунтˈахтцихь] 584 fünfhundertvierundachtzig [fʏnfˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [фюнфˈхундэтфи:аунтˈахтцихь] 583 fünfhundertdreiundachtzig [fʏnfˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [фюнфˈхундэтдрайунтˈахтцихь] 582 fünfhundertzweiundachtzig [fʏnfˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [фюнфˈхундэтцвайунтˈахтцихь] 581 fünfhunderteinundachtzig [fʏnfˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [фюнфˈхундэтайнунтˈахтцихь] 580 fünfhundertachtzig [fʏnfˈhʊndɐtˈaxt͡sɪç] [фюнфˈхундэтˈахтцихь] 579 fünfhundertneunundsiebzig [fʏnfˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [фюнфˈхундэтнойнунтˈзи:пцихь] 578 fünfhundertachtundsiebzig [fʏnfˈhʊndɐtaxtʊntˈziːpt͡sɪç] [фюнфˈхундэтахтунтˈзи:пцихь] 577 fünfhundertsiebenundsiebzig [fʏnfˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈziːpt͡sɪç] [фюнфˈхундэтˈзи:бнунтˈзи:пцихь] 576 fünfhundertsechsundsiebzig [fʏnfˈhʊndɐtzɛksʊntˈziːpt͡sɪç] [фюнфˈхундэтзэксунтˈзи:пцихь] 575 fünfhundertfünfundsiebzig [fʏnfˈhʊndɐtfʏnfʊntˈziːpt͡sɪç] [фюнфˈхундэтфюнфунтˈзи:пцихь] 574 fünfhundertvierundsiebzig [fʏnfˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [фюнфˈхундэтфи:аунтˈзи:пцихь] 573 fünfhundertdreiundsiebzig [fʏnfˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [фюнфˈхундэтдрайунтˈзи:пцихь] 572 fünfhundertzweiundsiebzig [fʏnfˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [фюнфˈхундэтцвайунтˈзи:пцихь] 571 fünfhunderteinundsiebzig [fʏnfˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [фюнфˈхундэтайнунтˈзи:пцихь] 570 fünfhundertsiebzig [fʏnfˈhʊndɐtˈziːpt͡sɪç] [фюнфˈхундэтˈзи:пцихь] 569 fünfhundertneunundsechzig [fʏnfˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [фюнфˈхундэтнойнунтˈзэхьцихь] 568 fünfhundertachtundsechzig [fʏnfˈhʊndɐtaxtʊntˈzɛçt͡sɪç] [фюнфˈхундэтахтунтˈзэхьцихь] 567 fünfhundertsiebenundsechzig [fʏnfˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈzɛçt͡sɪç] [фюнфˈхундэтˈзи:бнунтˈзэхьцихь] 566 fünfhundertsechsundsechzig [fʏnfˈhʊndɐtzɛksʊntˈzɛçt͡sɪç] [фюнфˈхундэтзэксунтˈзэхьцихь] 565 fünfhundertfünfundsechzig [fʏnfˈhʊndɐtfʏnfʊntˈzɛçt͡sɪç] [фюнфˈхундэтфюнфунтˈзэхьцихь] 564 fünfhundertvierundsechzig [fʏnfˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [фюнфˈхундэтфи:аунтˈзэхьцихь] 563 fünfhundertdreiundsechzig [fʏnfˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [фюнфˈхундэтдрайунтˈзэхьцихь] 562 fünfhundertzweiundsechzig [fʏnfˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [фюнфˈхундэтцвайунтˈзэхьцихь] 561 fünfhunderteinundsechzig [fʏnfˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [фюнфˈхундэтайнунтˈзэхьцихь] 560 fünfhundertsechzig [fʏnfˈhʊndɐtˈzɛçt͡sɪç] [фюнфˈхундэтˈзэхьцихь] 559 fünfhundertneunundfünfzig [fʏnfˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [фюнфˈхундэтнойнунтˈфюнфцихь] 558 fünfhundertachtundfünfzig [fʏnfˈhʊndɐtaxtʊntˈfʏnft͡sɪç] [фюнфˈхундэтахтунтˈфюнфцихь] 557 fünfhundertsiebenundfünfzig [fʏnfˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfʏnft͡sɪç] [фюнфˈхундэтˈзи:бнунтˈфюнфцихь] 556 fünfhundertsechsundfünfzig [fʏnfˈhʊndɐtzɛksʊntˈfʏnft͡sɪç] [фюнфˈхундэтзэксунтˈфюнфцихь] 555 fünfhundertfünfundfünfzig [fʏnfˈhʊndɐtfʏnfʊntˈfʏnft͡sɪç] [фюнфˈхундэтфюнфунтˈфюнфцихь] 554 fünfhundertvierundfünfzig [fʏnfˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [фюнфˈхундэтфи:аунтˈфюнфцихь] 553 fünfhundertdreiundfünfzig [fʏnfˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [фюнфˈхундэтдрайунтˈфюнфцихь] 552 fünfhundertzweiundfünfzig [fʏnfˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [фюнфˈхундэтцвайунтˈфюнфцихь] 551 fünfhunderteinundfünfzig [fʏnfˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [фюнфˈхундэтайнунтˈфюнфцихь] 550 fünfhundertfünfzig [fʏnfˈhʊndɐtˈfʏnft͡sɪç] [фюнфˈхундэтˈфюнфцихь] 549 fünfhundertneunundvierzig [fʏnfˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фюнфˈхундэтнойнунтˈфирцихь] 548 fünfhundertachtundvierzig [fʏnfˈhʊndɐtaxtʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фюнфˈхундэтахтунтˈфирцихь] 547 fünfhundertsiebenundvierzig [fʏnfˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фюнфˈхундэтˈзи:бнунтˈфирцихь] 546 fünfhundertsechsundvierzig [fʏnfˈhʊndɐtzɛksʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фюнфˈхундэтзэксунтˈфирцихь] 545 fünfhundertfünfundvierzig [fʏnfˈhʊndɐtfʏnfʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фюнфˈхундэтфюнфунтˈфирцихь] 544 fünfhundertvierundvierzig [fʏnfˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фюнфˈхундэтфи:аунтˈфирцихь] 543 fünfhundertdreiundvierzig [fʏnfˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фюнфˈхундэтдрайунтˈфирцихь] 542 fünfhundertzweiundvierzig [fʏnfˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фюнфˈхундэтцвайунтˈфирцихь] 541 fünfhunderteinundvierzig [fʏnfˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фюнфˈхундэтайнунтˈфирцихь] 540 fünfhundertvierzig [fʏnfˈhʊndɐtˈfɪʁt͡sɪç] [фюнфˈхундэтˈфирцихь] 539 fünfhundertneununddreißig [fʏnfˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фюнфˈхундэтнойнунтˈдрайсихь] 538 fünfhundertachtunddreißig [fʏnfˈhʊndɐtaxtʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фюнфˈхундэтахтунтˈдрайсихь] 537 fünfhundertsiebenunddreißig [fʏnfˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фюнфˈхундэтˈзи:бнунтˈдрайсихь] 536 fünfhundertsechsunddreißig [fʏnfˈhʊndɐtzɛksʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фюнфˈхундэтзэксунтˈдрайсихь] 535 fünfhundertfünfunddreißig [fʏnfˈhʊndɐtfʏnfʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фюнфˈхундэтфюнфунтˈдрайсихь] 534 fünfhundertvierunddreißig [fʏnfˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фюнфˈхундэтфи:аунтˈдрайсихь] 533 fünfhundertdreiunddreißig [fʏnfˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фюнфˈхундэтдрайунтˈдрайсихь] 532 fünfhundertzweiunddreißig [fʏnfˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фюнфˈхундэтцвайунтˈдрайсихь] 531 fünfhunderteinunddreißig [fʏnfˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фюнфˈхундэтайнунтˈдрайсихь] 530 fünfhundertdreißig [fʏnfˈhʊndɐtˈdʁaɪ̯sɪç] [фюнфˈхундэтˈдрайсихь] 529 fünfhundertneunundzwanzig [fʏnfˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [фюнфˈхундэтнойнунтˈцванцихь] 528 fünfhundertachtundzwanzig [fʏnfˈhʊndɐtaxtʊntˈt͡svant͡sɪç] [фюнфˈхундэтахтунтˈцванцихь] 527 fünfhundertsiebenundzwanzig [fʏnfˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈt͡svant͡sɪç] [фюнфˈхундэтˈзи:бнунтˈцванцихь] 526 fünfhundertsechsundzwanzig [fʏnfˈhʊndɐtzɛksʊntˈt͡svant͡sɪç] [фюнфˈхундэтзэксунтˈцванцихь] 525 fünfhundertfünfundzwanzig [fʏnfˈhʊndɐtfʏnfʊntˈt͡svant͡sɪç] [фюнфˈхундэтфюнфунтˈцванцихь] 524 fünfhundertvierundzwanzig [fʏnfˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [фюнфˈхундэтфи:аунтˈцванцихь] 523 fünfhundertdreiundzwanzig [fʏnfˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [фюнфˈхундэтдрайунтˈцванцихь] 522 fünfhundertzweiundzwanzig [fʏnfˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [фюнфˈхундэтцвайунтˈцванцихь] 521 fünfhunderteinundzwanzig [fʏnfˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [фюнфˈхундэтайнунтˈцванцихь] 520 fünfhundertzwanzig [fʏnfˈhʊndɐtˈt͡svant͡sɪç] [фюнфˈхундэтˈцванцихь] 519 fünfhundertneunzehn [fʏnfˈhʊndɐtnɔɪ̯nt͡seːn] [фюнфˈхундэтнойнце:йн] 518 fünfhundertachtzehn [fʏnfˈhʊndɐtaxtt͡seːn] [фюнфˈхундэтахтце:йн] 517 fünfhundertsiebenzehn [fʏnfˈhʊndɐtˈziːbn̩t͡seːn] [фюнфˈхундэтˈзи:бнце:йн] 516 fünfhundertsechszehn [fʏnfˈhʊndɐtˈzɛçt͡seːn] [фюнфˈхундэтзэхьце:йн] 515 fünfhundertfünfzehn [fʏnfˈhʊndɐtfʏnft͡seːn] [фюнфˈхундэтфюнфце:йн] 514 fünfhundertvierzehn [fʏnfˈhʊndɐtfiːɐ̯t͡seːn] [фюнфˈхундэтфи:аце:йн] 513 fünfhundertdreizehn [fʏnfˈhʊndɐtdʁaɪ̯t͡seːn] [фюнфˈхундэтдрайце:йн] 512 fünfhundertzwölf [fʏnfˈhʊndɐtt͡svœlf] [фюнфˈхундэтцвёльф] 511 fünfhundertelf [fʏnfˈhʊndɐtɛlf] [фюнфˈхундэтэльф] 510 fünfhundertzehn [fʏnfˈhʊndɐtt͡seːn] [фюнфˈхундэтце:йн] 509 fünfhundertneun [fʏnfˈhʊndɐtnɔɪ̯n] [фюнфˈхундэтнойн] 508 fünfhundertacht [fʏnfˈhʊndɐtaxt] [фюнфˈхундэтахт] 507 fünfhundertsieben [fʏnfˈhʊndɐtˈziːbn̩] [фюнфˈхундэтˈзи:бн] 506 fünfhundertsechs [fʏnfˈhʊndɐtzɛks] [фюнфˈхундэтзэкс] 505 fünfhundertfünf [fʏnfˈhʊndɐtfʏnf] [фюнфˈхундэтфюнф] 504 fünfhundertvier [fʏnfˈhʊndɐtfiːɐ̯] [фюнфˈхундэтфи:а] 503 fünfhundertdrei [fʏnfˈhʊndɐtdʁaɪ̯] [фюнфˈхундэтдрай] 502 fünfhundertzwei [fʏnfˈhʊndɐtt͡svaɪ̯] [фюнфˈхундэтцвай] 501 fünfhunderteins [fʏnfˈhʊndɐtaɪ̯ns] [фюнфˈхундэтайнс] 500 fünfhundert [fʏnfˈhʊndɐt] [фюнфˈхундэт] 499 vierhundertneunundneunzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фи:аˈхундэтнойнунтˈнойнцихь] 498 vierhundertachtundneunzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtaxtʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фи:аˈхундэтахтунтˈнойнцихь] 497 vierhundertsiebenundneunzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фи:аˈхундэтˈзи:бнунтˈнойнцихь] 496 vierhundertsechsundneunzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtzɛksʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фи:аˈхундэтзэксунтˈнойнцихь] 495 vierhundertfünfundneunzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtfʏnfʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фи:аˈхундэтфюнфунтˈнойнцихь] 494 vierhundertvierundneunzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фи:аˈхундэтфи:аунтˈнойнцихь] 493 vierhundertdreiundneunzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фи:аˈхундэтдрайунтˈнойнцихь] 492 vierhundertzweiundneunzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фи:аˈхундэтцвайунтˈнойнцихь] 491 vierhunderteinundneunzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фи:аˈхундэтайнунтˈнойнцихь] 490 vierhundertneunzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фи:аˈхундэтˈнойнцихь] 489 vierhundertneunundachtzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [фи:аˈхундэтнойнунтˈахтцихь] 488 vierhundertachtundachtzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtaxtʊntˈaxt͡sɪç] [фи:аˈхундэтахтунтˈахтцихь] 487 vierhundertsiebenundachtzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈaxt͡sɪç] [фи:аˈхундэтˈзи:бнунтˈахтцихь] 486 vierhundertsechsundachtzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtzɛksʊntˈaxt͡sɪç] [фи:аˈхундэтзэксунтˈахтцихь] 485 vierhundertfünfundachtzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtfʏnfʊntˈaxt͡sɪç] [фи:аˈхундэтфюнфунтˈахтцихь] 484 vierhundertvierundachtzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [фи:аˈхундэтфи:аунтˈахтцихь] 483 vierhundertdreiundachtzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [фи:аˈхундэтдрайунтˈахтцихь] 482 vierhundertzweiundachtzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [фи:аˈхундэтцвайунтˈахтцихь] 481 vierhunderteinundachtzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [фи:аˈхундэтайнунтˈахтцихь] 480 vierhundertachtzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtˈaxt͡sɪç] [фи:аˈхундэтˈахтцихь] 479 vierhundertneunundsiebzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [фи:аˈхундэтнойнунтˈзи:пцихь] 478 vierhundertachtundsiebzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtaxtʊntˈziːpt͡sɪç] [фи:аˈхундэтахтунтˈзи:пцихь] 477 vierhundertsiebenundsiebzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈziːpt͡sɪç] [фи:аˈхундэтˈзи:бнунтˈзи:пцихь] 476 vierhundertsechsundsiebzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtzɛksʊntˈziːpt͡sɪç] [фи:аˈхундэтзэксунтˈзи:пцихь] 475 vierhundertfünfundsiebzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtfʏnfʊntˈziːpt͡sɪç] [фи:аˈхундэтфюнфунтˈзи:пцихь] 474 vierhundertvierundsiebzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [фи:аˈхундэтфи:аунтˈзи:пцихь] 473 vierhundertdreiundsiebzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [фи:аˈхундэтдрайунтˈзи:пцихь] 472 vierhundertzweiundsiebzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [фи:аˈхундэтцвайунтˈзи:пцихь] 471 vierhunderteinundsiebzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [фи:аˈхундэтайнунтˈзи:пцихь] 470 vierhundertsiebzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtˈziːpt͡sɪç] [фи:аˈхундэтˈзи:пцихь] 469 vierhundertneunundsechzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [фи:аˈхундэтнойнунтˈзэхьцихь] 468 vierhundertachtundsechzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtaxtʊntˈzɛçt͡sɪç] [фи:аˈхундэтахтунтˈзэхьцихь] 467 vierhundertsiebenundsechzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈzɛçt͡sɪç] [фи:аˈхундэтˈзи:бнунтˈзэхьцихь] 466 vierhundertsechsundsechzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtzɛksʊntˈzɛçt͡sɪç] [фи:аˈхундэтзэксунтˈзэхьцихь] 465 vierhundertfünfundsechzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtfʏnfʊntˈzɛçt͡sɪç] [фи:аˈхундэтфюнфунтˈзэхьцихь] 464 vierhundertvierundsechzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [фи:аˈхундэтфи:аунтˈзэхьцихь] 463 vierhundertdreiundsechzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [фи:аˈхундэтдрайунтˈзэхьцихь] 462 vierhundertzweiundsechzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [фи:аˈхундэтцвайунтˈзэхьцихь] 461 vierhunderteinundsechzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [фи:аˈхундэтайнунтˈзэхьцихь] 460 vierhundertsechzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtˈzɛçt͡sɪç] [фи:аˈхундэтˈзэхьцихь] 459 vierhundertneunundfünfzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [фи:аˈхундэтнойнунтˈфюнфцихь] 458 vierhundertachtundfünfzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtaxtʊntˈfʏnft͡sɪç] [фи:аˈхундэтахтунтˈфюнфцихь] 457 vierhundertsiebenundfünfzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfʏnft͡sɪç] [фи:аˈхундэтˈзи:бнунтˈфюнфцихь] 456 vierhundertsechsundfünfzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtzɛksʊntˈfʏnft͡sɪç] [фи:аˈхундэтзэксунтˈфюнфцихь] 455 vierhundertfünfundfünfzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtfʏnfʊntˈfʏnft͡sɪç] [фи:аˈхундэтфюнфунтˈфюнфцихь] 454 vierhundertvierundfünfzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [фи:аˈхундэтфи:аунтˈфюнфцихь] 453 vierhundertdreiundfünfzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [фи:аˈхундэтдрайунтˈфюнфцихь] 452 vierhundertzweiundfünfzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [фи:аˈхундэтцвайунтˈфюнфцихь] 451 vierhunderteinundfünfzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [фи:аˈхундэтайнунтˈфюнфцихь] 450 vierhundertfünfzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtˈfʏnft͡sɪç] [фи:аˈхундэтˈфюнфцихь] 449 vierhundertneunundvierzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фи:аˈхундэтнойнунтˈфирцихь] 448 vierhundertachtundvierzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtaxtʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фи:аˈхундэтахтунтˈфирцихь] 447 vierhundertsiebenundvierzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фи:аˈхундэтˈзи:бнунтˈфирцихь] 446 vierhundertsechsundvierzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtzɛksʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фи:аˈхундэтзэксунтˈфирцихь] 445 vierhundertfünfundvierzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtfʏnfʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фи:аˈхундэтфюнфунтˈфирцихь] 444 vierhundertvierundvierzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фи:аˈхундэтфи:аунтˈфирцихь] 443 vierhundertdreiundvierzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фи:аˈхундэтдрайунтˈфирцихь] 442 vierhundertzweiundvierzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фи:аˈхундэтцвайунтˈфирцихь] 441 vierhunderteinundvierzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фи:аˈхундэтайнунтˈфирцихь] 440 vierhundertvierzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtˈfɪʁt͡sɪç] [фи:аˈхундэтˈфирцихь] 439 vierhundertneununddreißig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фи:аˈхундэтнойнунтˈдрайсихь] 438 vierhundertachtunddreißig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtaxtʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фи:аˈхундэтахтунтˈдрайсихь] 437 vierhundertsiebenunddreißig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фи:аˈхундэтˈзи:бнунтˈдрайсихь] 436 vierhundertsechsunddreißig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtzɛksʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фи:аˈхундэтзэксунтˈдрайсихь] 435 vierhundertfünfunddreißig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtfʏnfʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фи:аˈхундэтфюнфунтˈдрайсихь] 434 vierhundertvierunddreißig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фи:аˈхундэтфи:аунтˈдрайсихь] 433 vierhundertdreiunddreißig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фи:аˈхундэтдрайунтˈдрайсихь] 432 vierhundertzweiunddreißig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фи:аˈхундэтцвайунтˈдрайсихь] 431 vierhunderteinunddreißig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фи:аˈхундэтайнунтˈдрайсихь] 430 vierhundertdreißig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtˈdʁaɪ̯sɪç] [фи:аˈхундэтˈдрайсихь] 429 vierhundertneunundzwanzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [фи:аˈхундэтнойнунтˈцванцихь] 428 vierhundertachtundzwanzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtaxtʊntˈt͡svant͡sɪç] [фи:аˈхундэтахтунтˈцванцихь] 427 vierhundertsiebenundzwanzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈt͡svant͡sɪç] [фи:аˈхундэтˈзи:бнунтˈцванцихь] 426 vierhundertsechsundzwanzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtzɛksʊntˈt͡svant͡sɪç] [фи:аˈхундэтзэксунтˈцванцихь] 425 vierhundertfünfundzwanzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtfʏnfʊntˈt͡svant͡sɪç] [фи:аˈхундэтфюнфунтˈцванцихь] 424 vierhundertvierundzwanzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [фи:аˈхундэтфи:аунтˈцванцихь] 423 vierhundertdreiundzwanzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [фи:аˈхундэтдрайунтˈцванцихь] 422 vierhundertzweiundzwanzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [фи:аˈхундэтцвайунтˈцванцихь] 421 vierhunderteinundzwanzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [фи:аˈхундэтайнунтˈцванцихь] 420 vierhundertzwanzig [fiːɐ̯ˈhʊndɐtˈt͡svant͡sɪç] [фи:аˈхундэтˈцванцихь] 419 vierhundertneunzehn [fiːɐ̯ˈhʊndɐtnɔɪ̯nt͡seːn] [фи:аˈхундэтнойнце:йн] 418 vierhundertachtzehn [fiːɐ̯ˈhʊndɐtaxtt͡seːn] [фи:аˈхундэтахтце:йн] 417 vierhundertsiebenzehn [fiːɐ̯ˈhʊndɐtˈziːbn̩t͡seːn] [фи:аˈхундэтˈзи:бнце:йн] 416 vierhundertsechszehn [fiːɐ̯ˈhʊndɐtˈzɛçt͡seːn] [фи:аˈхундэтзэхьце:йн] 415 vierhundertfünfzehn [fiːɐ̯ˈhʊndɐtfʏnft͡seːn] [фи:аˈхундэтфюнфце:йн] 414 vierhundertvierzehn [fiːɐ̯ˈhʊndɐtfiːɐ̯t͡seːn] [фи:аˈхундэтфи:аце:йн] 413 vierhundertdreizehn [fiːɐ̯ˈhʊndɐtdʁaɪ̯t͡seːn] [фи:аˈхундэтдрайце:йн] 412 vierhundertzwölf [fiːɐ̯ˈhʊndɐtt͡svœlf] [фи:аˈхундэтцвёльф] 411 vierhundertelf [fiːɐ̯ˈhʊndɐtɛlf] [фи:аˈхундэтэльф] 410 vierhundertzehn [fiːɐ̯ˈhʊndɐtt͡seːn] [фи:аˈхундэтце:йн] 409 vierhundertneun [fiːɐ̯ˈhʊndɐtnɔɪ̯n] [фи:аˈхундэтнойн] 408 vierhundertacht [fiːɐ̯ˈhʊndɐtaxt] [фи:аˈхундэтахт] 407 vierhundertsieben [fiːɐ̯ˈhʊndɐtˈziːbn̩] [фи:аˈхундэтˈзи:бн] 406 vierhundertsechs [fiːɐ̯ˈhʊndɐtzɛks] [фи:аˈхундэтзэкс] 405 vierhundertfünf [fiːɐ̯ˈhʊndɐtfʏnf] [фи:аˈхундэтфюнф] 404 vierhundertvier [fiːɐ̯ˈhʊndɐtfiːɐ̯] [фи:аˈхундэтфи:а] 403 vierhundertdrei [fiːɐ̯ˈhʊndɐtdʁaɪ̯] [фи:аˈхундэтдрай] 402 vierhundertzwei [fiːɐ̯ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯] [фи:аˈхундэтцвай] 401 vierhunderteins [fiːɐ̯ˈhʊndɐtaɪ̯ns] [фи:аˈхундэтайнс] 400 vierhundert [fiːɐ̯ˈhʊndɐt] [фи:аˈхундэт] 399 dreihundertneunundneunzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [драйˈхундэтнойнунтˈнойнцихь] 398 dreihundertachtundneunzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtaxtʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [драйˈхундэтахтунтˈнойнцихь] 397 dreihundertsiebenundneunzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [драйˈхундэтˈзи:бнунтˈнойнцихь] 396 dreihundertsechsundneunzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtzɛksʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [драйˈхундэтзэксунтˈнойнцихь] 395 dreihundertfünfundneunzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtfʏnfʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [драйˈхундэтфюнфунтˈнойнцихь] 394 dreihundertvierundneunzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [драйˈхундэтфи:аунтˈнойнцихь] 393 dreihundertdreiundneunzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [драйˈхундэтдрайунтˈнойнцихь] 392 dreihundertzweiundneunzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [драйˈхундэтцвайунтˈнойнцихь] 391 dreihunderteinundneunzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [драйˈхундэтайнунтˈнойнцихь] 390 dreihundertneunzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [драйˈхундэтˈнойнцихь] 389 dreihundertneunundachtzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [драйˈхундэтнойнунтˈахтцихь] 388 dreihundertachtundachtzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtaxtʊntˈaxt͡sɪç] [драйˈхундэтахтунтˈахтцихь] 387 dreihundertsiebenundachtzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈaxt͡sɪç] [драйˈхундэтˈзи:бнунтˈахтцихь] 386 dreihundertsechsundachtzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtzɛksʊntˈaxt͡sɪç] [драйˈхундэтзэксунтˈахтцихь] 385 dreihundertfünfundachtzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtfʏnfʊntˈaxt͡sɪç] [драйˈхундэтфюнфунтˈахтцихь] 384 dreihundertvierundachtzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [драйˈхундэтфи:аунтˈахтцихь] 383 dreihundertdreiundachtzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [драйˈхундэтдрайунтˈахтцихь] 382 dreihundertzweiundachtzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [драйˈхундэтцвайунтˈахтцихь] 381 dreihunderteinundachtzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [драйˈхундэтайнунтˈахтцихь] 380 dreihundertachtzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtˈaxt͡sɪç] [драйˈхундэтˈахтцихь] 379 dreihundertneunundsiebzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [драйˈхундэтнойнунтˈзи:пцихь] 378 dreihundertachtundsiebzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtaxtʊntˈziːpt͡sɪç] [драйˈхундэтахтунтˈзи:пцихь] 377 dreihundertsiebenundsiebzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈziːpt͡sɪç] [драйˈхундэтˈзи:бнунтˈзи:пцихь] 376 dreihundertsechsundsiebzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtzɛksʊntˈziːpt͡sɪç] [драйˈхундэтзэксунтˈзи:пцихь] 375 dreihundertfünfundsiebzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtfʏnfʊntˈziːpt͡sɪç] [драйˈхундэтфюнфунтˈзи:пцихь] 374 dreihundertvierundsiebzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [драйˈхундэтфи:аунтˈзи:пцихь] 373 dreihundertdreiundsiebzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [драйˈхундэтдрайунтˈзи:пцихь] 372 dreihundertzweiundsiebzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [драйˈхундэтцвайунтˈзи:пцихь] 371 dreihunderteinundsiebzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [драйˈхундэтайнунтˈзи:пцихь] 370 dreihundertsiebzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtˈziːpt͡sɪç] [драйˈхундэтˈзи:пцихь] 369 dreihundertneunundsechzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [драйˈхундэтнойнунтˈзэхьцихь] 368 dreihundertachtundsechzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtaxtʊntˈzɛçt͡sɪç] [драйˈхундэтахтунтˈзэхьцихь] 367 dreihundertsiebenundsechzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈzɛçt͡sɪç] [драйˈхундэтˈзи:бнунтˈзэхьцихь] 366 dreihundertsechsundsechzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtzɛksʊntˈzɛçt͡sɪç] [драйˈхундэтзэксунтˈзэхьцихь] 365 dreihundertfünfundsechzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtfʏnfʊntˈzɛçt͡sɪç] [драйˈхундэтфюнфунтˈзэхьцихь] 364 dreihundertvierundsechzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [драйˈхундэтфи:аунтˈзэхьцихь] 363 dreihundertdreiundsechzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [драйˈхундэтдрайунтˈзэхьцихь] 362 dreihundertzweiundsechzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [драйˈхундэтцвайунтˈзэхьцихь] 361 dreihunderteinundsechzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [драйˈхундэтайнунтˈзэхьцихь] 360 dreihundertsechzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtˈzɛçt͡sɪç] [драйˈхундэтˈзэхьцихь] 359 dreihundertneunundfünfzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [драйˈхундэтнойнунтˈфюнфцихь] 358 dreihundertachtundfünfzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtaxtʊntˈfʏnft͡sɪç] [драйˈхундэтахтунтˈфюнфцихь] 357 dreihundertsiebenundfünfzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfʏnft͡sɪç] [драйˈхундэтˈзи:бнунтˈфюнфцихь] 356 dreihundertsechsundfünfzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtzɛksʊntˈfʏnft͡sɪç] [драйˈхундэтзэксунтˈфюнфцихь] 355 dreihundertfünfundfünfzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtfʏnfʊntˈfʏnft͡sɪç] [драйˈхундэтфюнфунтˈфюнфцихь] 354 dreihundertvierundfünfzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [драйˈхундэтфи:аунтˈфюнфцихь] 353 dreihundertdreiundfünfzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [драйˈхундэтдрайунтˈфюнфцихь] 352 dreihundertzweiundfünfzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [драйˈхундэтцвайунтˈфюнфцихь] 351 dreihunderteinundfünfzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [драйˈхундэтайнунтˈфюнфцихь] 350 dreihundertfünfzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtˈfʏnft͡sɪç] [драйˈхундэтˈфюнфцихь] 349 dreihundertneunundvierzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [драйˈхундэтнойнунтˈфирцихь] 348 dreihundertachtundvierzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtaxtʊntˈfɪʁt͡sɪç] [драйˈхундэтахтунтˈфирцихь] 347 dreihundertsiebenundvierzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [драйˈхундэтˈзи:бнунтˈфирцихь] 346 dreihundertsechsundvierzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtzɛksʊntˈfɪʁt͡sɪç] [драйˈхундэтзэксунтˈфирцихь] 345 dreihundertfünfundvierzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtfʏnfʊntˈfɪʁt͡sɪç] [драйˈхундэтфюнфунтˈфирцихь] 344 dreihundertvierundvierzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [драйˈхундэтфи:аунтˈфирцихь] 343 dreihundertdreiundvierzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [драйˈхундэтдрайунтˈфирцихь] 342 dreihundertzweiundvierzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [драйˈхундэтцвайунтˈфирцихь] 341 dreihunderteinundvierzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [драйˈхундэтайнунтˈфирцихь] 340 dreihundertvierzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtˈfɪʁt͡sɪç] [драйˈхундэтˈфирцихь] 339 dreihundertneununddreißig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [драйˈхундэтнойнунтˈдрайсихь] 338 dreihundertachtunddreißig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtaxtʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [драйˈхундэтахтунтˈдрайсихь] 337 dreihundertsiebenunddreißig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [драйˈхундэтˈзи:бнунтˈдрайсихь] 336 dreihundertsechsunddreißig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtzɛksʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [драйˈхундэтзэксунтˈдрайсихь] 335 dreihundertfünfunddreißig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtfʏnfʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [драйˈхундэтфюнфунтˈдрайсихь] 334 dreihundertvierunddreißig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [драйˈхундэтфи:аунтˈдрайсихь] 333 dreihundertdreiunddreißig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [драйˈхундэтдрайунтˈдрайсихь] 332 dreihundertzweiunddreißig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [драйˈхундэтцвайунтˈдрайсихь] 331 dreihunderteinunddreißig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [драйˈхундэтайнунтˈдрайсихь] 330 dreihundertdreißig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtˈdʁaɪ̯sɪç] [драйˈхундэтˈдрайсихь] 329 dreihundertneunundzwanzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [драйˈхундэтнойнунтˈцванцихь] 328 dreihundertachtundzwanzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtaxtʊntˈt͡svant͡sɪç] [драйˈхундэтахтунтˈцванцихь] 327 dreihundertsiebenundzwanzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈt͡svant͡sɪç] [драйˈхундэтˈзи:бнунтˈцванцихь] 326 dreihundertsechsundzwanzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtzɛksʊntˈt͡svant͡sɪç] [драйˈхундэтзэксунтˈцванцихь] 325 dreihundertfünfundzwanzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtfʏnfʊntˈt͡svant͡sɪç] [драйˈхундэтфюнфунтˈцванцихь] 324 dreihundertvierundzwanzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [драйˈхундэтфи:аунтˈцванцихь] 323 dreihundertdreiundzwanzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [драйˈхундэтдрайунтˈцванцихь] 322 dreihundertzweiundzwanzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [драйˈхундэтцвайунтˈцванцихь] 321 dreihunderteinundzwanzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [драйˈхундэтайнунтˈцванцихь] 320 dreihundertzwanzig [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtˈt͡svant͡sɪç] [драйˈхундэтˈцванцихь] 319 dreihundertneunzehn [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtnɔɪ̯nt͡seːn] [драйˈхундэтнойнце:йн] 318 dreihundertachtzehn [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtaxtt͡seːn] [драйˈхундэтахтце:йн] 317 dreihundertsiebenzehn [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtˈziːbn̩t͡seːn] [драйˈхундэтˈзи:бнце:йн] 316 dreihundertsechszehn [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtˈzɛçt͡seːn] [драйˈхундэтзэхьце:йн] 315 dreihundertfünfzehn [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtfʏnft͡seːn] [драйˈхундэтфюнфце:йн] 314 dreihundertvierzehn [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtfiːɐ̯t͡seːn] [драйˈхундэтфи:аце:йн] 313 dreihundertdreizehn [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtdʁaɪ̯t͡seːn] [драйˈхундэтдрайце:йн] 312 dreihundertzwölf [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtt͡svœlf] [драйˈхундэтцвёльф] 311 dreihundertelf [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtɛlf] [драйˈхундэтэльф] 310 dreihundertzehn [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtt͡seːn] [драйˈхундэтце:йн] 309 dreihundertneun [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtnɔɪ̯n] [драйˈхундэтнойн] 308 dreihundertacht [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtaxt] [драйˈхундэтахт] 307 dreihundertsieben [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtˈziːbn̩] [драйˈхундэтˈзи:бн] 306 dreihundertsechs [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtzɛks] [драйˈхундэтзэкс] 305 dreihundertfünf [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtfʏnf] [драйˈхундэтфюнф] 304 dreihundertvier [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtfiːɐ̯] [драйˈхундэтфи:а] 303 dreihundertdrei [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtdʁaɪ̯] [драйˈхундэтдрай] 302 dreihundertzwei [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯] [драйˈхундэтцвай] 301 dreihunderteins [dʁaɪ̯ˈhʊndɐtaɪ̯ns] [драйˈхундэтайнс] 300 dreihundert [dʁaɪ̯ˈhʊndɐt] [драйˈхундэт] 299 zweihundertneunundneunzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [цвайˈхундэтнойнунтˈнойнцихь] 298 zweihundertachtundneunzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtaxtʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [цвайˈхундэтахтунтˈнойнцихь] 297 zweihundertsiebenundneunzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [цвайˈхундэтˈзи:бнунтˈнойнцихь] 296 zweihundertsechsundneunzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtzɛksʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [цвайˈхундэтзэксунтˈнойнцихь] 295 zweihundertfünfundneunzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtfʏnfʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [цвайˈхундэтфюнфунтˈнойнцихь] 294 zweihundertvierundneunzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [цвайˈхундэтфи:аунтˈнойнцихь] 293 zweihundertdreiundneunzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [цвайˈхундэтдрайунтˈнойнцихь] 292 zweihundertzweiundneunzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [цвайˈхундэтцвайунтˈнойнцихь] 291 zweihunderteinundneunzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [цвайˈхундэтайнунтˈнойнцихь] 290 zweihundertneunzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [цвайˈхундэтˈнойнцихь] 289 zweihundertneunundachtzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [цвайˈхундэтнойнунтˈахтцихь] 288 zweihundertachtundachtzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtaxtʊntˈaxt͡sɪç] [цвайˈхундэтахтунтˈахтцихь] 287 zweihundertsiebenundachtzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈaxt͡sɪç] [цвайˈхундэтˈзи:бнунтˈахтцихь] 286 zweihundertsechsundachtzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtzɛksʊntˈaxt͡sɪç] [цвайˈхундэтзэксунтˈахтцихь] 285 zweihundertfünfundachtzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtfʏnfʊntˈaxt͡sɪç] [цвайˈхундэтфюнфунтˈахтцихь] 284 zweihundertvierundachtzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [цвайˈхундэтфи:аунтˈахтцихь] 283 zweihundertdreiundachtzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [цвайˈхундэтдрайунтˈахтцихь] 282 zweihundertzweiundachtzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [цвайˈхундэтцвайунтˈахтцихь] 281 zweihunderteinundachtzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [цвайˈхундэтайнунтˈахтцихь] 280 zweihundertachtzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtˈaxt͡sɪç] [цвайˈхундэтˈахтцихь] 279 zweihundertneunundsiebzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [цвайˈхундэтнойнунтˈзи:пцихь] 278 zweihundertachtundsiebzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtaxtʊntˈziːpt͡sɪç] [цвайˈхундэтахтунтˈзи:пцихь] 277 zweihundertsiebenundsiebzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈziːpt͡sɪç] [цвайˈхундэтˈзи:бнунтˈзи:пцихь] 276 zweihundertsechsundsiebzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtzɛksʊntˈziːpt͡sɪç] [цвайˈхундэтзэксунтˈзи:пцихь] 275 zweihundertfünfundsiebzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtfʏnfʊntˈziːpt͡sɪç] [цвайˈхундэтфюнфунтˈзи:пцихь] 274 zweihundertvierundsiebzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [цвайˈхундэтфи:аунтˈзи:пцихь] 273 zweihundertdreiundsiebzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [цвайˈхундэтдрайунтˈзи:пцихь] 272 zweihundertzweiundsiebzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [цвайˈхундэтцвайунтˈзи:пцихь] 271 zweihunderteinundsiebzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [цвайˈхундэтайнунтˈзи:пцихь] 270 zweihundertsiebzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtˈziːpt͡sɪç] [цвайˈхундэтˈзи:пцихь] 269 zweihundertneunundsechzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [цвайˈхундэтнойнунтˈзэхьцихь] 268 zweihundertachtundsechzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtaxtʊntˈzɛçt͡sɪç] [цвайˈхундэтахтунтˈзэхьцихь] 267 zweihundertsiebenundsechzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈzɛçt͡sɪç] [цвайˈхундэтˈзи:бнунтˈзэхьцихь] 266 zweihundertsechsundsechzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtzɛksʊntˈzɛçt͡sɪç] [цвайˈхундэтзэксунтˈзэхьцихь] 265 zweihundertfünfundsechzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtfʏnfʊntˈzɛçt͡sɪç] [цвайˈхундэтфюнфунтˈзэхьцихь] 264 zweihundertvierundsechzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [цвайˈхундэтфи:аунтˈзэхьцихь] 263 zweihundertdreiundsechzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [цвайˈхундэтдрайунтˈзэхьцихь] 262 zweihundertzweiundsechzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [цвайˈхундэтцвайунтˈзэхьцихь] 261 zweihunderteinundsechzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [цвайˈхундэтайнунтˈзэхьцихь] 260 zweihundertsechzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtˈzɛçt͡sɪç] [цвайˈхундэтˈзэхьцихь] 259 zweihundertneunundfünfzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [цвайˈхундэтнойнунтˈфюнфцихь] 258 zweihundertachtundfünfzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtaxtʊntˈfʏnft͡sɪç] [цвайˈхундэтахтунтˈфюнфцихь] 257 zweihundertsiebenundfünfzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfʏnft͡sɪç] [цвайˈхундэтˈзи:бнунтˈфюнфцихь] 256 zweihundertsechsundfünfzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtzɛksʊntˈfʏnft͡sɪç] [цвайˈхундэтзэксунтˈфюнфцихь] 255 zweihundertfünfundfünfzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtfʏnfʊntˈfʏnft͡sɪç] [цвайˈхундэтфюнфунтˈфюнфцихь] 254 zweihundertvierundfünfzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [цвайˈхундэтфи:аунтˈфюнфцихь] 253 zweihundertdreiundfünfzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [цвайˈхундэтдрайунтˈфюнфцихь] 252 zweihundertzweiundfünfzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [цвайˈхундэтцвайунтˈфюнфцихь] 251 zweihunderteinundfünfzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [цвайˈхундэтайнунтˈфюнфцихь] 250 zweihundertfünfzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtˈfʏnft͡sɪç] [цвайˈхундэтˈфюнфцихь] 249 zweihundertneunundvierzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [цвайˈхундэтнойнунтˈфирцихь] 248 zweihundertachtundvierzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtaxtʊntˈfɪʁt͡sɪç] [цвайˈхундэтахтунтˈфирцихь] 247 zweihundertsiebenundvierzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [цвайˈхундэтˈзи:бнунтˈфирцихь] 246 zweihundertsechsundvierzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtzɛksʊntˈfɪʁt͡sɪç] [цвайˈхундэтзэксунтˈфирцихь] 245 zweihundertfünfundvierzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtfʏnfʊntˈfɪʁt͡sɪç] [цвайˈхундэтфюнфунтˈфирцихь] 244 zweihundertvierundvierzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [цвайˈхундэтфи:аунтˈфирцихь] 243 zweihundertdreiundvierzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [цвайˈхундэтдрайунтˈфирцихь] 242 zweihundertzweiundvierzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [цвайˈхундэтцвайунтˈфирцихь] 241 zweihunderteinundvierzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [цвайˈхундэтайнунтˈфирцихь] 240 zweihundertvierzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtˈfɪʁt͡sɪç] [цвайˈхундэтˈфирцихь] 239 zweihundertneununddreißig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [цвайˈхундэтнойнунтˈдрайсихь] 238 zweihundertachtunddreißig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtaxtʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [цвайˈхундэтахтунтˈдрайсихь] 237 zweihundertsiebenunddreißig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [цвайˈхундэтˈзи:бнунтˈдрайсихь] 236 zweihundertsechsunddreißig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtzɛksʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [цвайˈхундэтзэксунтˈдрайсихь] 235 zweihundertfünfunddreißig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtfʏnfʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [цвайˈхундэтфюнфунтˈдрайсихь] 234 zweihundertvierunddreißig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [цвайˈхундэтфи:аунтˈдрайсихь] 233 zweihundertdreiunddreißig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [цвайˈхундэтдрайунтˈдрайсихь] 232 zweihundertzweiunddreißig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [цвайˈхундэтцвайунтˈдрайсихь] 231 zweihunderteinunddreißig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [цвайˈхундэтайнунтˈдрайсихь] 230 zweihundertdreißig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtˈdʁaɪ̯sɪç] [цвайˈхундэтˈдрайсихь] 229 zweihundertneunundzwanzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [цвайˈхундэтнойнунтˈцванцихь] 228 zweihundertachtundzwanzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtaxtʊntˈt͡svant͡sɪç] [цвайˈхундэтахтунтˈцванцихь] 227 zweihundertsiebenundzwanzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈt͡svant͡sɪç] [цвайˈхундэтˈзи:бнунтˈцванцихь] 226 zweihundertsechsundzwanzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtzɛksʊntˈt͡svant͡sɪç] [цвайˈхундэтзэксунтˈцванцихь] 225 zweihundertfünfundzwanzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtfʏnfʊntˈt͡svant͡sɪç] [цвайˈхундэтфюнфунтˈцванцихь] 224 zweihundertvierundzwanzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [цвайˈхундэтфи:аунтˈцванцихь] 223 zweihundertdreiundzwanzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [цвайˈхундэтдрайунтˈцванцихь] 222 zweihundertzweiundzwanzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [цвайˈхундэтцвайунтˈцванцихь] 221 zweihunderteinundzwanzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtaɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [цвайˈхундэтайнунтˈцванцихь] 220 zweihundertzwanzig [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtˈt͡svant͡sɪç] [цвайˈхундэтˈцванцихь] 219 zweihundertneunzehn [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtnɔɪ̯nt͡seːn] [цвайˈхундэтнойнце:йн] 218 zweihundertachtzehn [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtaxtt͡seːn] [цвайˈхундэтахтце:йн] 217 zweihundertsiebenzehn [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtˈziːbn̩t͡seːn] [цвайˈхундэтˈзи:бнце:йн] 216 zweihundertsechszehn [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtˈzɛçt͡seːn] [цвайˈхундэтзэхьце:йн] 215 zweihundertfünfzehn [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtfʏnft͡seːn] [цвайˈхундэтфюнфце:йн] 214 zweihundertvierzehn [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtfiːɐ̯t͡seːn] [цвайˈхундэтфи:аце:йн] 213 zweihundertdreizehn [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtdʁaɪ̯t͡seːn] [цвайˈхундэтдрайце:йн] 212 zweihundertzwölf [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtt͡svœlf] [цвайˈхундэтцвёльф] 211 zweihundertelf [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtɛlf] [цвайˈхундэтэльф] 210 zweihundertzehn [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtt͡seːn] [цвайˈхундэтце:йн] 209 zweihundertneun [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtnɔɪ̯n] [цвайˈхундэтнойн] 208 zweihundertacht [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtaxt] [цвайˈхундэтахт] 207 zweihundertsieben [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtˈziːbn̩] [цвайˈхундэтˈзи:бн] 206 zweihundertsechs [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtzɛks] [цвайˈхундэтзэкс] 205 zweihundertfünf [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtfʏnf] [цвайˈхундэтфюнф] 204 zweihundertvier [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtfiːɐ̯] [цвайˈхундэтфи:а] 203 zweihundertdrei [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtdʁaɪ̯] [цвайˈхундэтдрай] 202 zweihundertzwei [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtt͡svaɪ̯] [цвайˈхундэтцвай] 201 zweihunderteins [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐtaɪ̯ns] [цвайˈхундэтайнс] 200 zweihundert [t͡svaɪ̯ˈhʊndɐt] [цвайˈхундэт] 199 (ein)hundertneunundneunzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтнойнунтˈнойнцихь] 198 (ein)hundertachtundneunzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtaxtʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтахтунтˈнойнцихь] 197 (ein)hundertsiebenundneunzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтˈзи:бнунтˈнойнцихь] 196 (ein)hundertsechsundneunzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtzɛksʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтзэксунтˈнойнцихь] 195 (ein)hundertfünfundneunzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtfʏnfʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтфюнфунтˈнойнцихь] 194 (ein)hundertvierundneunzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтфи:аунтˈнойнцихь] 193 (ein)hundertdreiundneunzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтдрайунтˈнойнцихь] 192 (ein)hundertzweiundneunzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтцвайунтˈнойнцихь] 191 (ein)hunderteinundneunzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтайнунтˈнойнцихь] 190 (ein)hundertneunzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтˈнойнцихь] 189 (ein)hundertneunundachtzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтнойнунтˈахтцихь] 188 (ein)hundertachtundachtzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtaxtʊntˈaxt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтахтунтˈахтцихь] 187 (ein)hundertsiebenundachtzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈaxt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтˈзи:бнунтˈахтцихь] 186 (ein)hundertsechsundachtzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtzɛksʊntˈaxt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтзэксунтˈахтцихь] 185 (ein)hundertfünfundachtzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtfʏnfʊntˈaxt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтфюнфунтˈахтцихь] 184 (ein)hundertvierundachtzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтфи:аунтˈахтцихь] 183 (ein)hundertdreiundachtzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтдрайунтˈахтцихь] 182 (ein)hundertzweiundachtzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтцвайунтˈахтцихь] 181 (ein)hunderteinundachtzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтайнунтˈахтцихь] 180 (ein)hundertachtzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtˈaxt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтˈахтцихь] 179 (ein)hundertneunundsiebzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтнойнунтˈзи:пцихь] 178 (ein)hundertachtundsiebzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtaxtʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтахтунтˈзи:пцихь] 177 (ein)hundertsiebenundsiebzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтˈзи:бнунтˈзи:пцихь] 176 (ein)hundertsechsundsiebzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtzɛksʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтзэксунтˈзи:пцихь] 175 (ein)hundertfünfundsiebzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtfʏnfʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтфюнфунтˈзи:пцихь] 174 (ein)hundertvierundsiebzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтфи:аунтˈзи:пцихь] 173 (ein)hundertdreiundsiebzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтдрайунтˈзи:пцихь] 172 (ein)hundertzweiundsiebzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтцвайунтˈзи:пцихь] 171 (ein)hunderteinundsiebzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтайнунтˈзи:пцихь] 170 (ein)hundertsiebzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtˈziːpt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтˈзи:пцихь] 169 (ein)hundertneunundsechzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтнойнунтˈзэхьцихь] 168 (ein)hundertachtundsechzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtaxtʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтахтунтˈзэхьцихь] 167 (ein)hundertsiebenundsechzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтˈзи:бнунтˈзэхьцихь] 166 (ein)hundertsechsundsechzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtzɛksʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтзэксунтˈзэхьцихь] 165 (ein)hundertfünfundsechzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtfʏnfʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтфюнфунтˈзэхьцихь] 164 (ein)hundertvierundsechzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтфи:аунтˈзэхьцихь] 163 (ein)hundertdreiundsechzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтдрайунтˈзэхьцихь] 162 (ein)hundertzweiundsechzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтцвайунтˈзэхьцихь] 161 (ein)hunderteinundsechzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтайнунтˈзэхьцихь] 160 (ein)hundertsechzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtˈzɛçt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтˈзэхьцихь] 159 (ein)hundertneunundfünfzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈайнˌхундэтнойнунтˈфюнфцихь] 158 (ein)hundertachtundfünfzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtaxtʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈайнˌхундэтахтунтˈфюнфцихь] 157 (ein)hundertsiebenundfünfzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈайнˌхундэтˈзи:бнунтˈфюнфцихь] 156 (ein)hundertsechsundfünfzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtzɛksʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈайнˌхундэтзэксунтˈфюнфцихь] 155 (ein)hundertfünfundfünfzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtfʏnfʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈайнˌхундэтфюнфунтˈфюнфцихь] 154 (ein)hundertvierundfünfzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈайнˌхундэтфи:аунтˈфюнфцихь] 153 (ein)hundertdreiundfünfzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈайнˌхундэтдрайунтˈфюнфцихь] 152 (ein)hundertzweiundfünfzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈайнˌхундэтцвайунтˈфюнфцихь] 151 (ein)hunderteinundfünfzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈайнˌхундэтайнунтˈфюнфцихь] 150 (ein)hundertfünfzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtˈfʏnft͡sɪç] [ˈайнˌхундэтˈфюнфцихь] 149 (ein)hundertneunundvierzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтнойнунтˈфирцихь] 148 (ein)hundertachtundvierzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtaxtʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтахтунтˈфирцихь] 147 (ein)hundertsiebenundvierzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтˈзи:бнунтˈфирцихь] 146 (ein)hundertsechsundvierzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtzɛksʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтзэксунтˈфирцихь] 145 (ein)hundertfünfundvierzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtfʏnfʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтфюнфунтˈфирцихь] 144 (ein)hundertvierundvierzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтфи:аунтˈфирцихь] 143 (ein)hundertdreiundvierzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтдрайунтˈфирцихь] 142 (ein)hundertzweiundvierzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтцвайунтˈфирцихь] 141 (ein)hunderteinundvierzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтайнунтˈфирцихь] 140 (ein)hundertvierzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtˈfɪʁt͡sɪç] [ˈайнˌхундэтˈфирцихь] 139 (ein)hundertneununddreißig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈайнˌхундэтнойнунтˈдрайсихь] 138 (ein)hundertachtunddreißig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtaxtʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈайнˌхундэтахтунтˈдрайсихь] 137 (ein)hundertsiebenunddreißig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈайнˌхундэтˈзи:бнунтˈдрайсихь] 136 (ein)hundertsechsunddreißig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtzɛksʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈайнˌхундэтзэксунтˈдрайсихь] 135 (ein)hundertfünfunddreißig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtfʏnfʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈайнˌхундэтфюнфунтˈдрайсихь] 134 (ein)hundertvierunddreißig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈайнˌхундэтфи:аунтˈдрайсихь] 133 (ein)hundertdreiunddreißig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈайнˌхундэтдрайунтˈдрайсихь] 132 (ein)hundertzweiunddreißig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈайнˌхундэтцвайунтˈдрайсихь] 131 (ein)hunderteinunddreißig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈайнˌхундэтайнунтˈдрайсихь] 130 (ein)hundertdreißig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈайнˌхундэтˈдрайсихь] 129 (ein)hundertneunundzwanzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtnɔɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈайнˌхундэтнойнунтˈцванцихь] 128 (ein)hundertachtundzwanzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtaxtʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈайнˌхундэтахтунтˈцванцихь] 127 (ein)hundertsiebenundzwanzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtˈziːbn̩ʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈайнˌхундэтˈзи:бнунтˈцванцихь] 126 (ein)hundertsechsundzwanzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtzɛksʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈайнˌхундэтзэксунтˈцванцихь] 125 (ein)hundertfünfundzwanzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtfʏnfʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈайнˌхундэтфюнфунтˈцванцихь] 124 (ein)hundertvierundzwanzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtfiːɐ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈайнˌхундэтфи:аунтˈцванцихь] 123 (ein)hundertdreiundzwanzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtdʁaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈайнˌхундэтдрайунтˈцванцихь] 122 (ein)hundertzweiundzwanzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtt͡svaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈайнˌхундэтцвайунтˈцванцихь] 121 (ein)hunderteinundzwanzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtaɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈайнˌхундэтайнунтˈцванцихь] 120 (ein)hundertzwanzig [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtˈt͡svant͡sɪç] [ˈайнˌхундэтˈцванцихь] 119 (ein)hundertneunzehn [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtnɔɪ̯nt͡seːn] [ˈайнˌхундэтнойнце:йн] 118 (ein)hundertachtzehn [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtaxtt͡seːn] [ˈайнˌхундэтахтце:йн] 117 (ein)hundertsiebenzehn [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtˈziːbn̩t͡seːn] [ˈайнˌхундэтˈзи:бнце:йн] 116 (ein)hundertsechszehn [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtˈzɛçt͡seːn] [ˈайнˌхундэтзэхьце:йн] 115 (ein)hundertfünfzehn [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtfʏnft͡seːn] [ˈайнˌхундэтфюнфце:йн] 114 (ein)hundertvierzehn [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtfiːɐ̯t͡seːn] [ˈайнˌхундэтфи:аце:йн] 113 (ein)hundertdreizehn [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtdʁaɪ̯t͡seːn] [ˈайнˌхундэтдрайце:йн] 112 (ein)hundertzwölf [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtt͡svœlf] [ˈайнˌхундэтцвёльф] 111 (ein)hundertelf [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtɛlf] [ˈайнˌхундэтэльф] 110 (ein)hundertzehn [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtt͡seːn] [ˈайнˌхундэтце:йн] 109 (ein)hundertneun [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtnɔɪ̯n] [ˈайнˌхундэтнойн] 108 (ein)hundertacht [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtaxt] [ˈайнˌхундэтахт] 107 (ein)hundertsieben [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtˈziːbn̩] [ˈайнˌхундэтˈзи:бн] 106 (ein)hundertsechs [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtzɛks] [ˈайнˌхундэтзэкс] 105 (ein)hundertfünf [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtfʏnf] [ˈайнˌхундэтфюнф] 104 (ein)hundertvier [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtfiːɐ̯] [ˈайнˌхундэтфи:а] 103 (ein)hundertdrei [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtdʁaɪ̯] [ˈайнˌхундэтдрай] 102 (ein)hundertzwei [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtt͡svaɪ̯] [ˈайнˌхундэтцвай] 101 (ein)hunderteins [ˈaɪ̯nˌhʊndɐtaɪ̯ns] [ˈайнˌхундэтайнс] 100 (ein)hundert [ˈaɪ̯nˌhʊndɐt] [ˈайнˌхундэт] 99 neunundneunzig [nɔɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [нойнунтˈнойнцихь] 98 achtundneunzig [axtʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ахтунтˈнойнцихь] 97 siebenundneunzig [ˈziːbn̩ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈзи:бнунтˈнойнцихь] 96 sechsundneunzig [zɛksʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [зэксунтˈнойнцихь] 95 fünfundneunzig [fʏnfʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фюнфунтˈнойнцихь] 94 vierundneunzig [fiːɐ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [фи:аунтˈнойнцихь] 93 dreiundneunzig [dʁaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [драйунтˈнойнцихь] 92 zweiundneunzig [t͡svaɪ̯ʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [цвайунтˈнойнцихь] 91 einundneunzig [aɪ̯nʊntˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [айнунтˈнойнцихь] 90 neunzig [ˈnɔɪ̯nt͡sɪç] [ˈнойнцихь] 89 neunundachtzig [nɔɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [нойнунтˈахтцихь] 88 achtundachtzig [axtʊntˈaxt͡sɪç] [ахтунтˈахтцихь] 87 siebenundachtzig [ˈziːbn̩ʊntˈaxt͡sɪç] [ˈзи:бнунтˈахтцихь] 86 sechsundachtzig [zɛksʊntˈaxt͡sɪç] [зэксунтˈахтцихь] 85 fünfundachtzig [fʏnfʊntˈaxt͡sɪç] [фюнфунтˈахтцихь] 84 vierundachtzig [fiːɐ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [фи:аунтˈахтцихь] 83 dreiundachtzig [dʁaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [драйунтˈахтцихь] 82 zweiundachtzig [t͡svaɪ̯ʊntˈaxt͡sɪç] [цвайунтˈахтцихь] 81 einundachtzig [aɪ̯nʊntˈaxt͡sɪç] [айнунтˈахтцихь] 80 achtzig [ˈaxt͡sɪç] [ˈахтцихь] 79 neunundsiebzig [nɔɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [нойнунтˈзи:пцихь] 78 achtundsiebzig [axtʊntˈziːpt͡sɪç] [ахтунтˈзи:пцихь] 77 siebenundsiebzig [ˈziːbn̩ʊntˈziːpt͡sɪç] [ˈзи:бнунтˈзи:пцихь] 76 sechsundsiebzig [zɛksʊntˈziːpt͡sɪç] [зэксунтˈзи:пцихь] 75 fünfundsiebzig [fʏnfʊntˈziːpt͡sɪç] [фюнфунтˈзи:пцихь] 74 vierundsiebzig [fiːɐ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [фи:аунтˈзи:пцихь] 73 dreiundsiebzig [dʁaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [драйунтˈзи:пцихь] 72 zweiundsiebzig [t͡svaɪ̯ʊntˈziːpt͡sɪç] [цвайунтˈзи:пцихь] 71 einundsiebzig [aɪ̯nʊntˈziːpt͡sɪç] [айнунтˈзи:пцихь] 70 siebzig [ˈziːpt͡sɪç] [ˈзи:пцихь] 69 neunundsechzig [nɔɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [нойнунтˈзэхьцихь] 68 achtundsechzig [axtʊntˈzɛçt͡sɪç] [ахтунтˈзэхьцихь] 67 siebenundsechzig [ˈziːbn̩ʊntˈzɛçt͡sɪç] [ˈзи:бнунтˈзэхьцихь] 66 sechsundsechzig [zɛksʊntˈzɛçt͡sɪç] [зэксунтˈзэхьцихь] 65 fünfundsechzig [fʏnfʊntˈzɛçt͡sɪç] [фюнфунтˈзэхьцихь] 64 vierundsechzig [fiːɐ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [фи:аунтˈзэхьцихь] 63 dreiundsechzig [dʁaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [драйунтˈзэхьцихь] 62 zweiundsechzig [t͡svaɪ̯ʊntˈzɛçt͡sɪç] [цвайунтˈзэхьцихь] 61 einundsechzig [aɪ̯nʊntˈzɛçt͡sɪç] [айнунтˈзэхьцихь] 60 sechzig [ˈzɛçt͡sɪç] [ˈзэхьцихь] 59 neunundfünfzig [nɔɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [нойнунтˈфюнфцихь] 58 achtundfünfzig [axtʊntˈfʏnft͡sɪç] [ахтунтˈфюнфцихь] 57 siebenundfünfzig [ˈziːbn̩ʊntˈfʏnft͡sɪç] [ˈзи:бнунтˈфюнфцихь] 56 sechsundfünfzig [zɛksʊntˈfʏnft͡sɪç] [зэксунтˈфюнфцихь] 55 fünfundfünfzig [fʏnfʊntˈfʏnft͡sɪç] [фюнфунтˈфюнфцихь] 54 vierundfünfzig [fiːɐ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [фи:аунтˈфюнфцихь] 53 dreiundfünfzig [dʁaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [драйунтˈфюнфцихь] 52 zweiundfünfzig [t͡svaɪ̯ʊntˈfʏnft͡sɪç] [цвайунтˈфюнфцихь] 51 einundfünfzig [aɪ̯nʊntˈfʏnft͡sɪç] [айнунтˈфюнфцихь] 50 fünfzig [ˈfʏnft͡sɪç] [ˈфюнфцихь] 49 neunundvierzig [nɔɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [нойнунтˈфирцихь] 48 achtundvierzig [axtʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ахтунтˈфирцихь] 47 siebenundvierzig [ˈziːbn̩ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [ˈзи:бнунтˈфирцихь] 46 sechsundvierzig [zɛksʊntˈfɪʁt͡sɪç] [зэксунтˈфирцихь] 45 fünfundvierzig [fʏnfʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фюнфунтˈфирцихь] 44 vierundvierzig [fiːɐ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [фи:аунтˈфирцихь] 43 dreiundvierzig [dʁaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [драйунтˈфирцихь] 42 zweiundvierzig [t͡svaɪ̯ʊntˈfɪʁt͡sɪç] [цвайунтˈфирцихь] 41 einundvierzig [aɪ̯nʊntˈfɪʁt͡sɪç] [айнунтˈфирцихь] 40 vierzig [ˈfɪʁt͡sɪç] [ˈфирцихь] 39 neununddreißig [nɔɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [нойнунтˈдрайсихь] 38 achtunddreißig [axtʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ахтунтˈдрайсихь] 37 siebenunddreißig [ˈziːbn̩ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈзи:бнунтˈдрайсихь] 36 sechsunddreißig [zɛksʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [зэксунтˈдрайсихь] 35 fünfunddreißig [fʏnfʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фюнфунтˈдрайсихь] 34 vierunddreißig [fiːɐ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [фи:аунтˈдрайсихь] 33 dreiunddreißig [dʁaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [драйунтˈдрайсихь] 32 zweiunddreißig [t͡svaɪ̯ʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [цвайунтˈдрайсихь] 31 einunddreißig [aɪ̯nʊntˈdʁaɪ̯sɪç] [айнунтˈдрайсихь] 30 dreißig [ˈdʁaɪ̯sɪç] [ˈдрайсихь] 29 neunundzwanzig [nɔɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [нойнунтˈцванцихь] 28 achtundzwanzig [axtʊntˈt͡svant͡sɪç] [ахтунтˈцванцихь] 27 siebenundzwanzig [ˈziːbn̩ʊntˈt͡svant͡sɪç] [ˈзи:бнунтˈцванцихь] 26 sechsundzwanzig [zɛksʊntˈt͡svant͡sɪç] [зэксунтˈцванцихь] 25 fünfundzwanzig [fʏnfʊntˈt͡svant͡sɪç] [фюнфунтˈцванцихь] 24 vierundzwanzig [fiːɐ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [фи:аунтˈцванцихь] 23 dreiundzwanzig [dʁaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [драйунтˈцванцихь] 22 zweiundzwanzig [t͡svaɪ̯ʊntˈt͡svant͡sɪç] [цвайунтˈцванцихь] 21 einundzwanzig [aɪ̯nʊntˈt͡svant͡sɪç] [айнунтˈцванцихь] 20 zwanzig [ˈt͡svant͡sɪç] [ˈцванцихь] 19 neunzehn [nɔɪ̯nt͡seːn] [нойнце:йн] 18 achtzehn [axtt͡seːn] [ахтце:йн] 17 siebenzehn [ˈziːbn̩t͡seːn] [ˈзи:бнце:йн] 16 sechszehn [ˈzɛçt͡seːn] [зехьце:йн] 15 fünfzehn [fʏnft͡seːn] [фюнфце:йн] 14 vierzehn [fiːɐ̯t͡seːn] [фи:аце:йн] 13 dreizehn [dʁaɪ̯t͡seːn] [драйце:йн] 12 zwölf [t͡svœlf] [цвёльф] 11 elf [ɛlf] [эльф] 10 zehn [t͡seːn] [це:йн] 9 neun [nɔɪ̯n] [нойн] 8 acht [axt] [ахт] 7 sieben [ˈziːbn̩] [ˈзи:бн] 6 sechs [zɛks] [зэкс] 5 fünf [fʏnf] [фюнф] 4 vier [fiːɐ̯] [фи:а] 3 drei [dʁaɪ̯] [драй] 2 zwei [t͡svaɪ̯] [цвай] 1 eins [aɪ̯ns] [айнс]
 • 1
  мёртвая петля

  Универсальный русско-немецкий словарь > мёртвая петля

 • 2
  Fehlerquadrat

  (n)

  квадратичная погрешность

  Немецко-русский математический словарь > Fehlerquadrat

 • 3
  мастерство

  Kunstfertigkeit, Kunstübung, Meisterschaft

  Русско-немецкий словарь по искусству > мастерство

 • 4
  двойная топливная смесь

  Русско-немецкий автомобильный словарь > двойная топливная смесь

 • 5
  глушитель

  Abgasschalldämpfer, Auspufftopf, Dämpfer, Schalldämpfer

  Русско-немецкий словарь по автомобильной технике и автосервису > глушитель

 • 6
  механизм переворота пульки

  Русско-немецкий словарь технических терминов стекольной промышленности > механизм переворота пульки

 • 7
  загрузочный

  Einschütt-;

  загрузочный ковш, бункер — Verladetasche (f)

  Русско-немецкий словарь по водному хозяйству > загрузочный

 • 8
  владелец банка

  Русско-немецкий финансово-экономическому словарь > владелец банка

 • 9
  зольность

  Русско-немецкий словарь терминов по рудничной аэрологии, охране труда, горноспасательному делу и борьбе с рудничными пожарами > зольность

 • 10
  башенная градирня

  Русско-немецкий словарь по химии и химической технологии > башенная градирня

 • 11
  заливать

  Русско-немецкий словарь по пиву > заливать

 • 12
  выдавать задним числом

  nachträglich ausstellen

  vt

  Немецко-русский и русско-немецкий словарь деловой и банковской лексики > выдавать задним числом

 • 13
  главный исполнитель

  Русско-немецкий юридический словарь > главный исполнитель

 • 14
  ловушка

  ж

  2. Abseitsfalle f

  ловушка, матовая — шахм. Mattfalle f

  Русско-немецкий спортивный словарь > ловушка

 • 15
  аппаратная пряжа

  Russian-german polytechnic dictionary > аппаратная пряжа

 • 16
  образование легочных каверн

  rus

  образование (

  с

  ) легочных каверн

  Безопасность и гигиена труда. Перевод на английский, немецкий, французский, испанский языки > образование легочных каверн

 • 17
  денудация

  Русско-немецкий географический словарь > денудация

 • 18
  очиток большой

  м

  große Fetthenne (

  f

  ), Geschwulstkraut (

  n

  ), Johanniskraut

  Русско-немецкий словарь лекарственных растений > очиток большой

 • 19
  на цырлах

  (umg.) mit Katzbuckelei (umg.), vor jemandem Männchen machen, allzu gefällig, allzu dienstfertig, kriecherisch, liebedienerisch, katzbuckelnd

  Русско-немецкий словарь словосочетаний с предлогами и глаголами > на цырлах

 • 20
  apothekenpflichtig

  отпускаемый только в аптеке

  Русско-немецкий карманный словарь > apothekenpflichtig

Страницы

 • Следующая →
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

См. также в других словарях:

 • 1999 en BD — 1999 en bande dessinée Années : 1996 1997 1998  1999  2000 2001 2002 Décennies : 1960 1970 1980  1990  2000 2010 2020 Siècles : XIXe siècle …   Wikipédia en Français

 • 1999 — Year 1999 (MCMXCIX) was a common year starting on Friday (link will display full 1999 Gregorian calendar).The year 1999 was designated the International Year of Older Persons by the United Nations. It was the Year of the Rabbit in the Chinese… …   Wikipedia

 • 1999 — Cette page concerne l année 1999 (MCMXCIX en chiffres romains) du calendrier grégorien. Années : 1996 1997 1998  1999  2000 2001 2002 Décennies : 1960 1970 1980  1990  2000 2010 2020 Siècles  …   Wikipédia en Français

 • 1999 — Portal Geschichte | Portal Biografien | Aktuelle Ereignisse | Jahreskalender ◄ | 19. Jahrhundert | 20. Jahrhundert | 21. Jahrhundert   ◄ | 1960er | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | 2010er     ◄◄ | ◄ | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | …   Deutsch Wikipedia

 • 1999 — Para otros usos de este término, véase 1999 (desambiguación). Años: 1996 1997 1998 – 1999 – 2000 2001 2002 Décadas: Años 1960 Años 1970 Años 1980 – Años 1990 – Años 2000 Años 2010 Años 2020 …   Wikipedia Español

 • 1999 KW₄ — Asteroid (66391) 1999 KW4 Eigenschaften des Orbits (Simulation) …   Deutsch Wikipedia

 • 1999 DE₉ — Asteroid (26375) 1999 DE9 Eigenschaften des Orbits (Simulation) Orbittyp Transneptunisches Objekt Große …   Deutsch Wikipedia

 • 1999 JM₈ — Asteroid (53319) 1999 JM8 Eigenschaften des Orbits (Simulation) …   Deutsch Wikipedia

 • 1999 TC₃₆ — Asteroid (47171) 1999 TC36 Eigenschaften des Orbits (Simulation) Orbittyp Plutino Große Halbachse …   Deutsch Wikipedia

 • 1999 Copa Interclubes UNCAF — Tournament details Dates 17 February – 29 August Teams 11 (from 6 countries) Final positions Champions …   Wikipedia

 • 1999 Copa Libertadores — de América 1999 Copa Toyota Libertadores de América 1999 Copa Toyota Libertadores da América Tournament details Dates 21 February – 16 June Teams 21 (from 11 associations) Final positions Champ …   Wikipedia


На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.


На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.


1999 ГОД, ЙОНВОЛЬ, ПРОВИНЦИЯ КАНВОНДО После десяти месяцев в утробе моей матери1999, YEONGWOL, GANGWON-DO Er versteckte sich zehn Monate in Mutters Bauch, und kam zehn Minuten vor mir auf die Welt.


С 1994 по 1999 год была адвокатом.Von 1994 bis 1999 war er Ombudsmann.


Также можно посмотреть наш график на 1999 год.Es gibt auch eine Zusammenfassung dessen, was 1999 passiert ist.


С 1989 по 1999 год являлся директором Пиренейского национального парка.Von 1989 bis 1999 war er Präsident des Nationalparks Pyrenäen.


Надеюсь ты готова к вечеринке «На дворе 1999 год«.Ich hoffe Sie sind bereit für eine Party die 1999 statt findet.


С 1996 по 1999 год — пресс-секретарь, первый секретарь посольства Украины в Республике Польша.Von 1996 bis 1999 arbeitete er als Pressesprecher und erster Sekretär des ukrainischen Botschafters in Polen.


С 1995 по 1999 год была замужем за Дэниелом Сэлиным.Kari Wuhrer war von 1995 bis 1999 mit Daniel Salin verheiratet.


Мы неплохо погуляли, это был 1999 год.Als wir wie 1999 Party machten?


Все началось в Берне, Швейцария. 1999 год.Es fing in der Schweiz an, in Bern, 1999.


С 1996 по 1999 год входил в состав редакции журнала «Res Publica Nowa».Von 1996 bis 1999 bildete er ein Redaktionsteam für die Zeitschrift Res Publica Nowa.


Повторный выпуск оригинальных лавовых ламп в 1990-х гг. снова сильно поднял продажи Mathmos: от 10000 светильников за 1989 год до 800000 за 1999 год.Mit der Neuauflage der ursprünglichen Lavalampe in den 1990er Jahren stieg der Umsatz von Mathmos von 10.000 Lampen 1989 auf 800.000 Lampen 1999.


Отправной точкой для её политической карьеры была работа в качестве директора Швейцарского фонда защиты прав потребителей (Stiftung für Konsumentenschutz) с 1993 по 1999 год.Ausgangspunkt ihrer politischen Karriere war ihre Tätigkeit als Geschäftsführerin der Stiftung für Konsumentenschutz, die sie von 1993 bis 1999 ausübte und die sie in der Deutschschweiz öffentlich bekannt machte.


С 1992 года он являлся членом эстонского ПЕН-клуба, а с 1996 по 1999 год являлся его президентом.Er ist seit 1992 Mitglied im estnischen PEN, dem er von 1996 bis 1999 als Präsident vorstand.


Гуральник, Питер и Йоргенсен, Эрнст (1999 год).Peter Guralnick und Ernst Jorgensen (1999).


С 1986 по 1999 год были опубликованы 4 дополнительных тома, в 2003 году — том с указателями издателей, печатников, гравёров и мест расположения издательств.Zwischen 1986 und 1999 erschienen vier Supplement-Bände, 2003 folgte ein Registerband mit Verlegern, Druckern, Stechern und Verlagsorten.


); 1999 год — Я стану ангелом!1991: Du bist ja ein Engel!


С 1996 по 1999 год Аммон являлся руководителем аппарата политического планирования при федеральном правительстве.Ammon war von 1996 bis 1999 Leiter des Planungsstabes im Bundespräsidialamt.


С 1981 по 1999 год участвовал в Зальцбургских фестивалях.Von 1981 bis 1999 wirkte er bei den Salzburger Festspielen.


Благодаря Петру Марченко с 1997 по 1999 год работал редактором и шеф-редактором утренних новостей в телекомпании НТВ.Dank Pjotr Martschenkos arbeitete Pljuschtschew von 1997 bis 1999 als Redakteur und Chefredakteur der Morgennachrichten beim russischen Fernsehsender NTW.

Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 1224. Точных совпадений: 40. Затраченное время: 72 мс

Documents

Корпоративные решения

Спряжение

Синонимы

Корректор

Справка и о нас

Индекс слова: 1-300, 301-600, 601-900

Индекс выражения: 1-400, 401-800, 801-1200

Индекс фразы: 1-400, 401-800, 801-1200

Итак, в жизни постоянно используются числа. Без них — никуда. Номер поезда, номер телефона, дата, время, и многое другое — все это требует числительных.
Количественные числительные от 0 до 12, а также 100 и 1000 и выше, представляют собой слова, которые вам необходимо запомнить.
Символ (:) указывает на долготу гласного.

  0 — null [нуль]
  1 — eins [‘айнс]
  2 — zwei [цва:й]
  3 — drei [дра:й]
  4 — vier [фи:р]
  5 — fünf [фунф]
  6 — sechs [зэкс]
  7 — sieben [‘зи: бэн]
  8 — acht [‘ахт]
  9 — neun [нойн]
  10 — zehn [цэ:н]
  11 — elf (‘эльф]
  12 — zwölf [цвьольф]

Числительные от 13 до 19 образуются путем сложения единицы и десяти. Ударение падает на первую часть слова, которая иногда модифицируется
в написании и произношении. Обратите внимание на число 17. Здесь окончание -en выпадает и число пишется и читается как siebzehn, а не как
siebenzehn.

  13 dreizehn [‘драйцэ:н]
  14 vierzehn [‘фирцэ:н]
  15 fünfzehn [‘фюнфцэ:н]
  16 sechzehn [‘зэхьцэ:н]
  17 siebzehn [‘зи:пцэ:н]
  18 achtzehn (‘ахцэ:н]
  19 neunzehn [‘нойнцэ:н]

Десятки, начиная с 20, образуются с помощью суффикса -zig |цихь), (исключение – 30, где добавляется –ßig), который добавляется к названию единицы. Обратите внимание на модификацию первой части у 20, 60, 70 и суффикса у 30.

  20 zwanzig [‘цванцихь]
  30 dreißig [‘драйсихь]
  40 vierzig [‘фирцихь]
  50 fünfzig [‘фюнфцихь]
  60 sechzig [‘зэхьцихь]
  70 siebzig [‘зи:пцихь]
  80 achtzig [‘ахцихь]
  90 neunzig [‘нойнцихь]

Десятки с единицами образуют сложные слова, в которых сначала ставится единица, затем союз und, а в конце — название десятка; такое числительное пишется слитно.
Т.е. все идет наоборот, не так, как в русском языке, где сначала идут десятки, затем единицы. Мы говорим «двадцать пять», а немцы говорят «пять и двадцать».
Примеры.

  21 achtundzwanzig [aхтундца’цихь]
  35 fünfunddreißig [фюнфунддра’сихь]
  47 siebenundvierzig [зи:бэнундфи:’рцихь]
  53 dreiundfünfzig [драйундфю’нцихь]
  65 fünfundsechzig [фюнфундзе’ксцихь]
  76 sechsundsiebzig [зексундзи:’бцихь]
  81 einsundachtzig [айнунда’хтцихь]
  92 zweiundneunzig [цвайундной’нцихь]

Сотни и тысячи

100 — hundert (‘хундэрт] — сто
1000 — tausend [‘таузднт| — тысяча

И соответственно, и тысячи

500 — fünfhundert — пятьсот

  4000 — viertausend — четыре тысячи.

Примеры.

  341 – dreihunderteinsundvierzig

  40.000 – vierzigtausend

  400.000 – vierhunderttausend

  1.000.000 – eine Million

  3.300.400 – drei Millionen dreihunderttausendvierhundert
Если нужно назвать четырехзначное число, что сначала называется кол-во тысяч, затем кол-во сотен, а затем уже двухзначное число — десятки и единиц, так как мы уже выучили.

1571 = eintausendfuenfhunderteinsundsiebzig
Для простоты восприятия разобьем слово на составные

eintausend + fünfhundert + eins + und + siebzig
(одна тысяча) + (пятьсот) (один)          +  (и)  + (семьдесят)

Но, если вы называете год, то немцы называют сразу кол-во сотен, а затем — десятизначное число.
Т.е. 1999 год по немецки будет — neunzehnhundertneunundneunzigste Jahr.

В переводе — девятнадцать сотен, девять и девяносто.
(приставка -ste указывает на порядковый характер числа — об этом позже)

Говоря об употреблении числительных, отметим, что eins «один» в этой своей форме употребляется только при счете (eins, zwei, drei…) и при выполнении арифметических действий, например:

  1 + 2 = 3 eins plus zwei ist drei

один плюс два равно (буквально — есть) три

  5 — 1 = 4 fuenf minus eins ist vier

пять минус один равно четыре

В остальных случаях используется усеченная форма этого числительного — ein [айн]. В сочетании с существительными ein обычно изменяет свою форму, согласуясь с ними в роде и падеже, как и числительное «один» в русском языке.

  Hier sind ein Student und eine Studentin.
Здесь один студент и одна студентка.

Другие количественные числительные употребляются в неизменяемой форме с существительными во множественном числе:

Hier sind zwei Studenten und drei Studentinnen.
Здесь два студента и три студентки.

Количественные числительные отвечают на вопрос

wieviel? [‘ви:фи:ль] «сколько?», буквально «как много?»:

Число Прописью
Число 1999 дробное прописью одна тысяча девятьсот девяносто девять
Число 1999 округленное прописью одна тысяча девятьсот девяносто девять
Число 1999 в рублях. с копейками одна тысяча девятьсот девяносто девять рублей 00 копеек
Число 1999 на английском языке one thousand nine hundred ninety-nine
Число 1999 на немецком ein­tausend­neun­hundert­neun­und­neunzig
Число 1999 на итальянском mille­nove­cento­novanta­nove

Сайт на Битрикс

КАЛЕНДАРНЫЕ ДАТЫ


Числа


Для изучения и понимания календарных дат в немецком языке в первую очередь необходимо разбираться в порядковых числительных. Всю остальную информацию Вы найдёте в данной статье.

1. Вопрос: Der Wievielte? Welcher Tag? (Какое число? Какой день?)

Простой вариант (день месяца + месяц):

На данный вопрос всегда отвечают порядковым числом дня данного месяца и, чаще всего, порядковым номером месяца/ названием месяца, причём вся группа слов стоит в номинативе мужского рода. При употреблении порядкового числа дня месяца и номера месяца второе число соотв. заменяет название месяца и является прилагательным в качестве существительного, поэтому оно хоть и пишется с заглавной буквы, но склоняется как и первое число (день месяца), т.е. как обычное прилагательное.

01.01. / 01. Januar
= (Heute ist) der erste Erste/ der erste Januar.
10.04. / 10. April
= (Heute ist) der zehnte Vierte/ der zehnte April.
13.08. / 13. August
= (Heute ist) der dreizehnte Achte/ der dreizehnte August.
24.12. / 24. Dezember
= (Heute ist) der vierundzwanzigste Zwölfte/ der vierundzwanzigste Dezember.

Подробный вариант (день недели + день месяца + месяц + год):

Обозначение года в немецком языке является количественным числительным и читается следующим образом: 
до 1999 года = перв. две цифры в виде десятка + «hundert» + посл. две цифры в виде десятка
от 2000 года = как обычное количественное числительное

Mo, 01.01.95 / 01. Januar 1995
= (Heute ist) Montag, der erste Januar neunzehnhundertfünfundneunzig.
Mi, 10.04.00 / 10. April 2000
= (Heute ist) Mittwoch, der zehnte April zweitausend.
Fr, 13.08.08 / 13. August 2008
= (Heute ist) Freitag, der dreizehnte August zweitausendacht.
So, 24.12.20 / 24. Dezember 2020
= (Heute ist) Sonntag, der vierundzwanzigste Dezember zweitausendzwanzig.

2.  Вопрос: Am Wievielten? An welchem Tag? Wann? (Какого числа? В какой день? Когда?)

Простой вариант:

На данный вопрос отвечают, употребляя предлог <an>, который требует сущест-вительное в дативе.

01.01. / 01. Januar
= (Ich komme) am ersten Ersten/ am ersten Januar.
10.04. / 10. April
= (Ich komme) am zehnten Vierten/ am zehnten April.
13.08. / 13. August
= (Ich komme) am dreizehnten Achten/ am dreizehnten August.
24.12. / 24. Dezember
= (Ich komme) am vierundzwanzigsten Zwölften/ am vierundzwanzigsten Dezember.

Подробный вариант:

При добавлении дня недели порядковое число может, не меняя смысл, стоять либо в дативе, либо в аккузативе.

Mo, 01.01.95 / 01. Januar 1995
= (Ich komme) am Montag, dem/den ersten Januar neunzehnhundertfünfundneunzig.
Mi, 10.04.00 / 10. April 2000
= (Ich komme) am Mittwoch, dem/den zehnten April zweitausend.
Fr, 13.08.08 / 13. August 2008
= (Ich komme) am Freitag, dem/den dreizehnten August zweitausendacht.
So, 24.12.20 / 24. Dezember 2020
= (Ich komme) am Sonntag, dem/den vierundzwanzigsten Dezember zweitausendzwanzig.

Примечания:
► В немецком языке число года никак не склоняется и не требует дополнения <Jahr> (год).
→ (Im Jahr) 1996 bin ich in die Schule gekommen. ~ В 1996 году я пошла в школу.
→ Das war im Sommer 2014. ~ Это было летом 2014 года.
► В письменном виде есть разные варианты написания даты:
3.5.07
→ 03.05.07
→ 3.5.2007
→ 03.05.2007
► Календарные даты с днями недели и годами в данной статье придуманы мною, т.е. они могут не соответствовать реальным датам.


Есть замечания, отзывы или пожелания относительно данной статьи? Пишите!

Есть вопросы по грамматике, лексике, фонетике или правописанию? Задавайте их на форуме.

<<< Назад по списку     |     Далее по списку >>>
<<< Назад по разделу


Download Article


Download Article

Whether you’re writing a letter to a German friend or booking travel accommodations for a trip to Munich, knowing how to write the date (das Datum) in German will help you avoid miscommunication. In German, whether writing the date using only numbers or using a combination of words and numbers, you list the day first, followed by the month, then the year. In many situations, the date is also preceded by an article or a preposition.[1]

 1. Image titled Write German Dates Step 1

  1

  Include an article before the date. In some situations, such as in letters or other formal writing, the date is preceded by the article der, which means «the,» or am, meaning «on» or «on the.»[2]

  • For example, if you wanted to talk about an event that happened on January 22, 2019, you would write der 22.01.2019 to mean «the 22nd of January 2019,» or am 22.01.2019 to mean «on the 22 of January 2019.»
 2. Image titled Write German Dates Step 2

  2

  Write the date in day-month-year format. When writing a date in German, list the day of the month first, followed by the numeral for the month, followed by the year. Germany uses the Gregorian calendar, with 12 months from January through December.[3]

  • For example, if you saw 01.04.2019 in German, this date is April 1st, 2019 – not January 4th.

  Tip: When dealing with a single-digit day or month, put a «0» before the digit to act as a placeholder. For example, for July 4th, 2019, you would write der 04.07.2019.

  Advertisement

 3. Image titled Write German Dates Step 3

  3

  Separate the parts of the date with periods. Use a period or full-stop after the numeral representing the day and the month. Do not include a space after the period. There’s no need for a period after the year unless the date happens to fall at the end of a sentence.[4]

  • For example, if you wanted to write the date January 12, 2019 numerically in German, you would write «12.01.2019».
 4. Advertisement

 1. Image titled Write German Dates Step 4

  1

  List the day of the week first if necessary. In some situations, you may need (or simply want) to include the name of the day of the week when writing out a date. Usually, you would do this on an invitation to an event or a notification of a meeting. The name of the day of the week is followed by a comma.[5]

  • For example, you might write «Dienstag, 22. Januar 2019.» (Tuesday, 22nd January 2019).
  • In German, the days of the week are Montag (Monday), Dienstag (Tuesday), Mittwoch (Wednesday), Donnerstag (Thursday), Freitag (Friday), Samstag (Saturday), and Sonntag (Sunday).[6]

  Tip: In German, the days of the week are capitalized just as they are in English. Monday is the first day of the week and Sunday is the seventh or last day of the week.

 2. Image titled Write German Dates Step 5

  2

  Write the number of the day followed by a period. The period (or full-stop) after the numeral indicating the day of the month signals that the number is an ordinal. Unlike when writing the date using only numbers, there is a space after the period and before the name of the month.[7]

  • For example, you would write «July 4, 2019» as der 4. Juli 2019.

  Tip: When using both words and numbers to write the date, you don’t need to include a «0» as a placeholder for single-digit days.

 3. Image titled Write German Dates Step 6

  3

  Add the name of the month and the numerals for the year. After the day of the year, write out the name of the month. Type a space, then close your date with the numerals of the year. There’s no punctuation between the month and the year.[8]

  • For example, you would write «December 24, 2019» as der 24 Dezember 2019.
  • The months of the year in German are: Januar (January), Februar (February), März (March), April (April), Mai (May), Juni (June), Juli (July), August (August), September (September), Oktober (October), November (November), and Dezember (December). They’re fairly easy to recognize and remember if you already know the months of the year in English.
 4. Advertisement

 1. Image titled Write German Dates Step 7

  1

  Start with an article or a preposition if appropriate. When you write or say the date in German, you typically precede the actual date with der (meaning «the») or am (meaning «on»).[9]

  • For example, you would say der erste Mai zweitausendneunzehn for «the first [of] May 2019.»
 2. Image titled Write German Dates Step 8

  2

  Read the number of the day as an ordinal. The period after the numeral indicates this number is an ordinal. The ending of the ordinal changes if you say the date along with a preposition, such as am, or an article, such as der.[10]

  • If there is no article or preposition, the ordinal ends in -er. For example, you would say fünfter Oktober zweitausendelf to mean «5th October 2011.» If you happen to use an indefinite article, such as ein (meaning «a» or «an»), you would also end the ordinal with -er.
  • When using a definite article, such as der, the ordinal ends in -e. For example, you would say der fünfte Oktober zweitausendelf to mean «the 5th [of] Oktober 2011.»
  • If a preposition precedes the date, the ordinal ends in -en. For example, you would say am fünften Oktober zweitausendelf to mean «on [the] 5th [of] Oktober 2011.»
 3. Image titled Write German Dates Step 9

  3

  Use an ordinal to read the number of the month. If the name of the month is written out, you would just say the name of the month. However, if you’re reading a date in German that’s written using only numbers, you read the month as an ordinal number rather than saying the name of that month.[11]

  • For example, if you saw der 01.02.2009, you would read it as der erste zweite zweitausendneun, or «the first second two thousand nine.»
 4. Image titled Write German Dates Step 10

  4

  Read years prior to 1999 as hundreds and later years as cardinal numbers. The way you say the numbers for the years in German changed beginning in the year 2000. Prior to that year, numbers are read as hundreds. For the year 2000 and beyond, read the number as it appears.[12]

  • For example, you would read the year 1813 as achtzehnhundertdreizehn, meaning «18 hundred 13.» However, the year 2010 is read zweitausendzehn, or «2 thousand 10.»

  Tip: Don’t add the word und or «and» when reading the year, unless it’s part of the number. So 1995 would be neunzehnhundertfünfundneunzig, or «19 hundred 5 and 90,» but 1617 would be sechzehnhundertsiebzehn, or «16 hundred 17,» not «16 hundred and 17.»

 5. Advertisement

Ask a Question

200 characters left

Include your email address to get a message when this question is answered.

Submit

Advertisement

 • Most ordinals in German are formed by adding -te to the end of the number word. However, there are a couple of exceptions: «first» is erste and «third» is dritte.

Thanks for submitting a tip for review!

Advertisement

References

About This Article

Thanks to all authors for creating a page that has been read 91,026 times.

Did this article help you?

Get all the best how-tos!

Sign up for wikiHow’s weekly email newsletter

Subscribe

You’re all set!

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
 • 1991 на английском как пишется
 • 199000 прописью как пишется
 • 1989 римскими цифрами как пишется
 • 1989 на английском как пишется
 • 1989 год как пишется